^Powrót na górę

O przedszkolu

"Misie" - Pasowanie na przedszkolaka

Grupa "Misie" w uroczysty sposób przystąpiła do ślubowania. W tym dniu ślubując uroczyste słowa dzieci z grupy "Misie" wstąpiły w poczet przedszkolaków. Zgromadzonym licznie gościom śpiewaliśmy piosenki, wspólnie recytowaliśmy wiersze. W poważnym tonie śłubowaliśmy przyjęcie do grona "Leśnych skrzatów", odśpiewaliśmy przedszkolny hymn odbierając dyplomy.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://pp4lask.com.pl/images/00_2014_2015/1260548


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013


Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Łączna 1, 98-100 Łask. Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody w celach: udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w mailu, komunikacji mailowej oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa). Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia dalszą komunikację. Dane mogą być ujawniane podmiotom świadczącym dla nas usługi (np. hostingodawca). Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna na stronie www.pp4lask.com.pl