^Powrót na górę

Aktualności

pobrany plik

W ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Ekopracownia pod chmurką”, Przedszkole Publiczne nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku realizuje zadanie: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Leśny Zakątek” przy Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Łasku im. Leśne Skrzaty.

Wartość ogólna zadania: 33 759,00zł

Dofinansowanie WFOŚiGw w Łodzi :30 137,00 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania: 30.09.2019 r.


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013