^Powrót na górę

Aktualności

Drodzy Rodzice – Grupy Wiewióreczki, Motylki i Kwiatuszki przystąpiły do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Emocja - Każdy z Nas jest inny, równy, wyjątkowy”

Celami projektu jest: kształtowanie postaw społecznych dzieci; rozbudzenie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości; aktywizacja dzieci na zrozumienie emocji i uczuć innych osób; wychowanie do wartości takich, jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość; dostrzeganie podobieństw i różnic między innymi ludźmi; nauka dzieci tolerancji wobec osób różniących się od siebie między innymi wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem - jak również cechami niewidocznymi na pierwszy rzut oka np. chorobami serca, autyzmem, cukrzycą; kształtowanie postaw empatii wobec inności oraz budowanie przyjaznego klimatu integracji; nauczenie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi pomimo różnic, które posiadamy; eliminowanie zachowań agresywnych w stosunku do inności.

Będziemy uczyć dzieci akceptacji, tolerancji i integracji. Realizując kolejne moduły projektu skupimy się na poznawaniu różnych wartości: kreatywności, wyobraźni, moc słowa, równości, odwagi. Pragniemy, by w tę niezwykle cenną inicjatywę włączyli się również rodzice i bliscy naszych przedszkolaków. Liczymy na Państwa wsparcie oraz włączenie się w działania projektowe.

Koordynator projektu w placówce – Małgorzata Makowska Grażyna Knol, Anna Kranas

Plakat Projekt edukacyjny Emocja


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013