^Powrót na górę

Aktualności

Drodzy Rodzice, 
Nasze przedszkole po raz trzeci przystąpiło do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”
Jego główne cele to kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem. Chcemy, by poprzez realizację zadań tematycznych dzieci poznały historię państwa polskiego, symbole narodowe, zwyczaje czy obrzędy ludowe.

Przed nami realizacja zadań wybranych z listy projektu. Pragniemy, by w tę niezwykle cenną inicjatywę włączyli się również rodzice i bliscy naszych przedszkolaków.

Liczymy na Państwa wsparcie oraz włączenie się w działania projektowe.
Koordynator projektu w placówce:
Grażyna Knol, Kamila Rzeźniczak

Plakat Informacyjny Piekna Nasza Polska Cala


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013