^Powrót na górę

Aktualności

Projektu Edukacyjnego „Wyzwania Teodora”

Sprawozdanie z realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Wyzwania Teodora” Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku

Zobacz dokument - plik pdf.

Koordynator projektu: mgr Anna Bartos

„ZIEMIA - PLANETA MARZEŃ”- konkurs plastyczny

Przedszkole Publiczne nr 4 bierze udział w konkursie organizowanym przez sklep z zabawkami Maludas Jest to druga edycja konkursu! Tym razem temat dotyczy troski o środowisko, a hasłem przewodnim jest: ,,Ziemia – planeta marzeń”. Dbanie o ekosystem staje się w świadomości wielu osób niezwykle ważne, bowiem z roku na rok środowisko ulega większej degradacji, dlatego warto edukować w tym zakresie dzieci od najmłodszych lat.

Czytaj więcej...

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2021/2022

Po pierwszym etapie rekrutacji Przedszkole Publiczne nr 4 w Łasku dysponuje 14 wolnymi miejscami na rok szkolny 2021/2022. W dniach od 10 maja do 14 maja 2021 można składać wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Po wypełnieniu wniosku na platformie należy wniosek wydrukować i osobiście dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

Logowanie do systemu odbywa się na stronie: lask.przedszkola.vnabor.pl

Ograniczenie działalności przedszkola

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ograniczenie działalności przedszkola zostało przedłużone do 18 kwietnia 2021 roku.

Ograniczenie działalności przedszkola

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ograniczenie działalności przedszkola zostało przedłużone do 18 kwietnia 2021 roku.

Dyżur wakacyjny 2021

Uprzejmie informujemy, iż w okresie wakacyjnym rodzic może skorzystać z opieki dla dziecka świadczonej przez przedszkole pełniące dyżur wakacyjny.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 46/2021 Burmistrza Łasku z dnia 4 marca 2021r. w sprawie ustalenia terminów dyżurów i przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask na rok szkolny 2020/2021 przedstawia się w sposób następujący:

DYŻUR LIPIEC
1 – 30 lipca 2021r. - Przedszkole Publiczne nr 3
1 – 30 lipca 2021r. - Przedszkole Publiczne nr 4
1 – 30 lipca 2021r. - Przedszkole Publiczne nr 6
1 – 16 lipca 2021r. - Przedszkole Publiczne nr 1

DYŻUR SIERPIEŃ
2 – 27 sierpnia 2021r. - Przedszkole Publiczne nr 5
16 – 27 sierpnia 2021r. - Przedszkole Publiczne nr 1

Zgłoszenia należy dokonywać w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza, bez względu na to do którego przedszkola dziecko będzie uczęszczało w czasie wakacji. Zgłoszenia należy dokonywać w terminie 6 kwietnia – 7 maja br., poprzez złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny wraz z zaświadczeniem z zakładu pracy o planowanym terminie urlopu wypoczynkowego obojga rodziców.

W przypadku, gdy Rodzice nie dokonają zgłoszenia na opiekę w miesiącach wakacyjnych i nie złożą wniosku wraz z deklaracją woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, w wyżej wyznaczonych terminach - będą musieli sami zadbać o organizację opieki dla swojego dziecka. Objęcie dziecka opieką w przedszkolu będzie możliwe tylko w przypadku, gdy przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnym miejscem.

Załączniki:

  1. Regulamin
  2. Zarządzenie Burmistrza
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny 2021 - druk
  4. Upoważnienie do odbioru dziecka - druk
  5. Zaświadczenie o urlopie - umowa o pracę
  6. Zaświadczenie o urlopie - działalność
  7. Potwierdzenie woli zapisu na dyżur

Ograniczenie działalności przedszkola

Decyzją Premiera RP w terminie od 27 marca do 9 kwietnia 2021r. Przedszkole świadczy usługę opiekuńczą  wyłącznie dla dzieci rodziców pracujących w służbach medycznych i mundurowych. W związku z tym, celem zadeklarowania pobytu dziecka w tym terminie,  prosimy rodziców zatrudnionych w w/w służbach  o przekazanie do dnia 26 marca do godziny 14.00 oświadczenia o spełnianiu tego kryterium. Oświadczenie należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście do sekretariatu przedszkola. Wzór oświadczenia do pobrania poniżej.

Pobierz wzór.

Dni otwarte w przedszkolu – tylko on-line

W związku z trwającą pandemią COVID-19 nie planujemy w naszym przedszkolu dni otwartych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego przedszkola na stronie www.pp4lask.com.pl


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013