^Powrót na górę

Aktualności

UWAGA!

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej przedszkole zostaje zamknięte od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do dnia 25 marca 2020 r.

W związku z zaistniałą sytuacją jesteśmy zmuszeni odwołać dni otwarte w naszym przedszkolu, planowane w dniach 23 - 27 marca 2020 r.

Burmistrz Łasku
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im. „Misiaczek” w Łasku ul. Narutowicza 11a, 98-100 Łask

Szczegóły w dokumencie - pobierz plik ogłoszenia.

Przekaż 1 %

Szanowni Rodzice! Przyjaciele Przedszkola!

Przekaż 1% podatku na rzecz Przedszkola Publicznego nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku.

Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS 0000270261 oraz cel szczegółowy

LEŚNE SKRZATY PP4 ŁASK 7915.

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie!

1 procent

Burmistrz Łasku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie ul. Akacjowa 4, 98-100 Łask

Szczegóły w dokumencie - pobierz plik ogłoszenia.

plakat dobry start w przyszlosc

logo projektu min

Harmonogram zajęć specjalistycznych realizowanych w ramach projektu: Dobry Start w Przyszłość- wsparcie Publicznego Przedszkola Nr 4 w Łasku w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami” projekt nr RPLD.11.01.01- I.Z.00-10-001/19 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

logo projektu min

W dniu 7 października 2019 roku Gmina Łask podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „ Dobry Start w Przyszłość – wsparcie Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami „

Projekt zarejestrowany pod numerem RPLD.11.01.01-10-0042/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja Przedszkolna , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Beneficjent – Gmina Łask

Całkowita wartość projektu – 525 789,29 zł

Kwota dofinansowania – 446 908,29 zł

1) ze środków europejskich - 446 908,29 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu

Okres realizacji projektu – od 01.08.2019r. do 31.07.2020r.

Czytaj więcej...

Drodzy rodzice.

Nasze przedszkole po raz drugi przystąpiło do Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”.

Jego główne cele to kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem. Chcemy, by poprzez realizację zadań tematycznych poznały historię państwa polskiego, symbole narodowe, zwyczaje czy obrzędy ludowe.

Przed nami realizacja zadań wybranych z listy projektu. Pragniemy, by w tę niezwykle cenną inicjatywę włączyli się również rodzice i bliscy naszych przedszkolaków.

Liczymy na państwa wsparcie oraz włączenie się w działania projektowe.

Koordynator projektu w placówce Grażyna Knol, Kamila Rzeżniczak

 piekna nasza polska cala pp4 lask miedzynarodowy projekt


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013