^Powrót na górę

Aktualności

Szanowni Rodzice!

Do dnia 1 marca 2019 roku Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 przez dziecko uczęszczające do Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łasku złożyło 145 rodziców.

W związku z powyższym przedszkole posiada 45 wolnych miejsc na rok szkolny 2019/2020, na które zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

 

 

DNI OTWARTE !!!  ZAPRASZAMY !

W ramach „ Łagodnej adaptacji w przedszkolu” zapraszamy dzieci i rodziców na dni otwarte, które odbędą się w terminie
4 – 7 marca 2019 r.

 

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9:00 – 10:00 we wszystkich grupach wiekowych. Zapisy dzieci od dnia 26 marca 2019 r. na listę, która zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w holu. Aby nie zakłócać pracy w grupie, prosimy o wpisywanie tylko 5 dzieci do danej grupy, którą odwiedzi przyszły przedszkolak z opiekunem.

Prosimy o przyniesienie obuwia zmiennego dla dziecka i opiekuna.

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Drodzy Rodzice!

Do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice tych dzieci składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej. Oznacza to, że dzieci już uczęszczające do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji.

Nabór nowych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się tylko na wolne miejsca.

INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH W PRZEDSZKOLU  PUBLICZNYM NR 4 IM. LEŚNE SKRZATY W ŁASKU  NA ROK SZKOLNY 2018/2019  ZOSTANIE PODANA DO WIADOMOŚCI 1 MARCA 2018R.

Składanie wniosków (wraz z załącznikami)  o przyjęcie kandydata do przedszkola  odbędzie się w terminie  01.03.2018 r. – 16.03.2018 r.

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na pisemny wniosek rodziców. Wniosek ma formę elektroniczną. Logowanie do systemu odbywa się na stronie: lask.przedszkola.vnabor.pl

PORADNIK - instrukcja wypełniania wniosku

 UWAGA!

Wniosek złożony drogą elektroniczną należy również wydrukować, podpisać i  złożyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz kompletem stosownych (zamieszczonych poniżej do pobrania) oświadczeń.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności :

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 - 16 marca 2018r.

14 - 18 maja 2018r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, klasy pierwszej w szkole podstawowej i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2015r. poz.2156, z 2016r. poz.35)

19 - 23 marca 2018r.

21 - 23 maja 2018r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

4 kwietnia 2018r.

do godz. 15.00

25 maja 2018r.

do godz.15.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

4 - 6 kwietnia 2018r.

do godz. 15.00

28 - 29 maja 2018r.

do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 kwietnia 2018r.

do godz. 15.00

30 maja 2018r. 

do godz. 15.00

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zbiórka ubrań dla potrzebujących

P1370010.jpg

Leśne Skrzaty z Przedszkola Publicznego Nr 4 zorganizowały w tym roku szkolnym kolejną zbiórkę ubrań dla osób potrzebujących. Ubrania zbierano w przedszkolu od września 2016 roku. W efekcie dzięki Rodzicom przedszkolaków, zebrano i przekazano potrzebującym łącznie 297 szt. ubrań dla dorosłych oraz 275 ubranek dla dzieci.

Nakręcamy pomoc nakrętkową.

P1340803.jpg

W przedszkolu Publicznym Nr 4 w Łasku organizowana jest z Rodzicami kolejna edycja zbiórki plastikowych nakrętek dla chorych dzieci. W tym roku po raz drugi celem zbiórki jest pomoc dla chorego chłopca obecnego 4-letniego przedszkolaka Leśnego Skrzata Wojtusia Krupińskiego, któremu potrzebna jest wielokierunkowa rehabilitacja i pomoc medyczna. W ubiegłym roku szkolnym Rodzicom chłopca przekazano łącznie 231 kg nakrętek. Od września akcja ruszyła znów, by wspomóc Rodziców chłopca. Do końca listopada zebrano i przekazano 142 kg nakrętek. Nie pokrywa to potrzeb całkowitych wynikających z rehabilitacji, jest jednak bezinteresownym wsparciem, które wymaga niewiele wysiłku, a przynosi efekty. Zachęcamy do wsparcia akcji i przyłączenia się do wspólnej pomocy chłopcu.

Przedszkole zbiera książki

P1370826.JPG

W Przedszkolu Nr 4 im. Leśnych Skrzatów w Łasku rozwijane są zainteresowania czytelnicze. Kolejny rok szkolny realizowany jest autorski program „Bajki, bajeczki czytajmy dzieciom''. W grupach od września stworzono dla dzieci kąciki bajek wzbogacane przez Rodziców, zorganizowano konkurs literacko-plastyczny dla dzieci i Rodziców. W październiku rozpoczęła się kolejna społeczna akcja zbiórki książek. Poprzednie 2 akcje służyły zbiórce książek do bibliotek w Łasku. Celem tegorocznej zbiórki, było utworzenie zielonego kącika czytelniczego dla przedszkolaków i ich Rodziców w holu placówki. Od października 2016 roku zebrano dzięki pomocy Rodziców, pracowników przedszkola oraz pań ze Stowarzyszenia Amazonki, do końca listopada łącznie 268 książek, w tym 101 książek dla dzieci, 35 książek popularno-naukowych, 92 powieści oraz 40 szt. poradników dla Rodziców i nauczycieli. Zielony kącik czytelniczy służy od końca listopada wszystkim przedszkolakom, Rodzicom oraz pracownikom przedszkola. Wśród zgiełku i przy codziennym pośpiechu stał się zielonym miejscem spokoju i wytchnienia.

W Przedszkolu Nr 4 im. Leśnych Skrzatów w Łasku rozwijane są  zainteresowania czytelnicze. Kolejny rok szkolny realizowany jest autorski program „Bajki, bajeczki czytajmy dzieciom''. W grupach od września stworzono dla dzieci kąciki bajek wzbogacane przez Rodziców, zorganizowano konkurs literacko-plastyczny dla dzieci i Rodziców. W październiku rozpoczęła się kolejna społeczna akcja zbiórki książek. Poprzednie 2 akcje służyły zbiórce książek do bibliotek w Łasku. Celem tegorocznej zbiórki, było utworzenie zielonego kącika czytelniczego dla przedszkolaków i ich Rodziców w holu placówki. Od października 2016 roku zebrano dzięki pomocy Rodziców, pracowników przedszkola oraz pań ze Stowarzyszenia Amazonki, do końca listopada łącznie 268 książek, w tym 101 książek dla dzieci, 35 książek popularno-naukowych, 92 powieści  oraz 40 szt. poradników dla Rodziców i nauczycieli. Zielony kącik czytelniczy służy od końca listopada wszystkim przedszkolakom, Rodzicom oraz pracownikom przedszkola. Wśród zgiełku i przy codziennym pośpiechu stał się zielonym miejscem spokoju i wytchnienia.  

Konkurs literacko-plastyczny „Przyjaciel miś”

W konkursie wzięły udział następujące dzieci z Rodzicami:

1.Hanna Ossowska – Jagódki, 2. Matylda Kamyk Motylki; 3. Aleksandra Adamek Muchomorki 4.Szymon Karpiński Muchomorki, 5. Marta Pabiasz Kwiatuszki; 6. Szymon Szalewski Motylki; 7.Maksymilian Jagielski Kwiatuszki; 8. Tomasz Drozd Kwiatuszki, 9. Julia Miszewska Motylki, 10. Mateusz Borycki Muchomorki, 11. Lena Szkudlarek Muchomorki, 12. Marta Golał Jagódki, 13.Kuba Bucior Jagódki, 14. Kuba Jurek Jagódki, 15. Aleksandra Kras Jagódki;, 16. Hubert Chudobiński Motylki; 17. Kacper Gruszczyński Kwiatuszki; 18. Mateusz Wróblewski Kwiatuszki, 19.Gabryś Zawada Jagódki, 20. Matylda Zawada Muchomorki, 21. Marcel Magiera Kwiatuszki; 22.Miłosz Wójcik Kwiatuszki, 23. Maja Peredzyńska Kwiatuszki, 24. Maria Kantor Kwiatuszki, 25.Zuzia Skwarczyńska Motylki, 26. Nikola Maciejewska Motylki, 27. Adam Kaczmarek Motylki, 28. Zuzia Karpińska Jagódki, 29. Nadia Guzicka Wiewiórki, 30. Krzysztof Lewandowski Wiewiórki, 31. Antoni Brzeziński Biedronki, 32. Blanka Wójcik Biedronki, 33. Nikola Piech Wiewióreczki, 34. Eryk Wiktorowicz Biedroneczki, 35. Nadia Prusisz Misie, 36. Helenka Radzbanek Muchomorki, 37. Lena Maciszewska Motylki, 38. Salome Azubuike Kwiatuszki, 39.Hania Mrugalska Muchomorki, 40. Ania Guzicka Jagódki, 41. Nel Oszczypko Kwiatuszki 42. Szymuś Maksajda Jagódki, 43. Zosia Mrugalska Misie.

Wszystkim przyznano dyplomy za udział w konkursie, nagrodzono szczególnie 11 dzieci

logo

Finał projektu ,,Słyszę, mówię więc więcej rozumiem”

Wraz z końcem listopada zakończyła się realizacja projektu „Słyszę, mówię więc więcej rozumiem”, którego pomysłodawcą i realizatorem była grupa nieformalna „Pomoc najmłodszym”, zainicjowana przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łasku. Projekt dofinansowano ze środków Programu ,,Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Dobroczynne ,,Razem”, we współpracy z Powiatem Łaskim.

W ramach realizacji projektu wolontariusze, na terenie łaskich przedszkoli, przeprowadzili badania słuchu z wykorzystaniem screeningowego audiometru tonalnego. Badaniem objęto grupę 200 dzieci 5-6 letnich, ujawniających różnorodne zaburzenia komunikacyjne. Diagnoza słuchu obwodowego, w wielu przypadkach, stanowiła wstęp do pogłębionego rozpoznania klinicznego, niezbędnego do opracowania dalszych działań terapeutycznych, zmierzających do maksymalnie pełnego zniwelowania zaistniałych trudności komunikacyjnych.

Możliwość przeprowadzenia badania słuchu poza gabinetem audiologicznym, w warunkach placówki przedszkolnej, w wielu przypadkach usprawniła całą procedurę diagnozowania zaburzeń mowy, pozwoliła w szybki sposób wykluczyć ubytek słuchu jako główne źródło zburzeń komunikacyjnych u dziecka. Realizacja projektu opierała się na wykorzystaniu nowoczesnego audiometrtu screeningowego, który został przekazany przez Powiat Łaski miejscowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i na stałe będzie służył pacjentom tejże placówki.

Zbiórka Makulatury

Kwiatuszki przy wsparciu i pomocy państwu Sumorok i firmy „Zielone oczyszczalnie” ogłaszają kolejną edycję akcji zbiórki makulatury dla natury. Zachęcamy do udziału we wspólnej ekologicznej akcji. Akcja rozpoczęła się 10 października tj.: w Dniu Drzewa i zakończy się w czerwcu.

  • 5

„Bajki, Bajeczki, czytajmy dzieciom”

W tym roku szkolnym znów realizujemy program czytelniczy „Bajki, Bajeczki, czytajmy dzieciom”. Dzieci w przedszkolu często sięgają po książki, bajki. Książki oglądamy i wspólne czytamy. Zachęcamy Rodziców, babcie, dziadków, ciocie i wszystkich chętnych do czytanie dzieciom bajek w przedszkolu oraz w domu, gdyż bajki i książki rozwijają wyobraźnię, ciekawość , skupienie uwagi, myślenie, najbardziej natomiast wpływają na rozwój zainteresowań czytelniczych u dzieci.

  • 4

Zbiórka książek do zielonego kącika Leśnych Skrzatów

Od października rozpoczęła się kolejna akcja zbiórki książek w przedszkolu. Tym razem zbieramy książki dla dzieci, by utworzyć zielony kącik czytelniczy dla przedszkolaków w holu przedszkola, natomiast książki typu powieści i popularno-naukowe zbieramy dla biblioteki. W październiku zebrano łącznie: 85 różnych książek, głównie powieści, natomiast w listopadzie zebrano już 40 szt. książek. Wkrótce ruszy zielony kącik dla dzieci i rodziców, prosimy o dalszy udział w akcji, zwłaszcza jeśli chodzi o książki dla dzieci.

  • 3

banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013