^Powrót na górę

Aktualności

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Drodzy Rodzice!

Do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice tych dzieci składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej.

Oznacza to, że dzieci już uczęszczające do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji.

Składanie wniosków (wraz z załącznikami)  o przyjęcie kandydata do przedszkola  odbędzie się w terminie  01.03.2021 r. – 15.03.2021 r.

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na pisemny wniosek rodziców. Wniosek ma formę elektroniczną. Logowanie do systemu odbywa się na stronie: lask.przedszkola.vnabor.pl

UWAGA!

Wniosek złożony drogą elektroniczną należy również wydrukować, podpisać i złożyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz kompletem stosownych oświadczeń.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2021 Burmistrza Łasku z dnia 29 stycznia 2021r. harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola przedstawia się następująco:

Lp.

Rodzaje czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1marca 2021 r. od godz. 8.00 do 15 marca 2021 r. do godz. 15.00

10 maja 2021 r. od godz. 8.00 do 14 maja 2021 r. do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów  potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych.

16 - 19 marca 2021 r.

17-19 maja 2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

29 marca 2021 r.

o godz. 12.00

20 maja 2021 r. o godz.12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

29 marca-1 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00

20 – 24 maja 2021r. do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8 kwietnia 2021r. o godz. 14.00

27 maja 2021 r. o godz. 14.00

Uwaga:

Po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych rodzice kandydata zakwalifikowanego składają potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia w dniach od 29 marca do 1 kwietnia 2021r.

Brak potwierdzenia w wyżej podanym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Zarządzenie Burmistrza Łasku


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013