^Powrót na górę

Motylki

Do grupy III – integracyjnej „MOTYLKI” uczęszcza w roku szkolnym 2020/2021 - 20 dzieci ( w tym 5- dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego). W grupie realizowane jest roczne przygotowanie przedszkolne jako przygotowanie do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Grupa funkcjonuje w godzinach 7.30 – 15.30., a od 6.30 – 7.30 dzieci przebywają w grupie I „Biedronki”; 15.30 – 16.30 są w grupie VIII „Jeżyki”.

Metody, formy pracy są dostosowywane przez nauczycieli do możliwości, zainteresowań oraz wieku dzieci. Najczęściej stosowane są metody słowne, pokazowe i czynne: metoda W. Sherborne, R. Labana, A. M. Kniessów czy M. Bogdanowicz,E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i Klanzy. Formy pracy stosowane są w zależności od potrzeb: praca indywidualna lub z cała grupą. W codziennej pracy nauczycielki korzystały z pomocy dydaktycznych z zakresu matematyki, pojęć przyrodniczo – ekologicznych czy mowy.  Realizowana jest podstawa programowa uwzględniająca naukę pisania i czytania cyfr i liter; wyrazów i prostych zdań. We wszystkich zajęciach dydaktycznych dzieci chętnie i aktywnie biorą udział. Szybko zaadaptowały się w nowej grupie. Chętnie uczestniczą w spacerach i zabawach ruchowych w ogrodzie przedszkolnym. Dbają o porządek w sali i sprzątają zabawki po skończonej zabawie. Pełnią role dyżurnych przy stolikach czy w łazience.

Dzieci niepełnosprawne mają dostosowane do swoich potrzeb i możliwości metody i formy pracy.  Nauczycielki prowadzą z nimi indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i rewalidacyjne oparte na Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych. Dzieci mają zajęcia z logopedą, rehabilitantem i psychologiem. W codziennej pracy w grupie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zostały zaakceptowane przez swoich kolegów, często im pomagają i opiekują się nimi.

  • Program wychowania przedszkolnego W. Żaby- Żabińskiej, W. Majewskiej i R. Paździo.
  • Program wychowawczy Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łasku im. Leśne Skrzaty – R. Pacuszki
  • Klikaj z głową” – program przeciwdziałania cyberprzemocy Małgorzaty Makowskiej,
  • Bezpieczny przedszkolak” – program profilaktyczny - D. Łubisz
  • Program działań profilaktyczno – ekologicznych Eko Skrzaty w pracowni pod chmurką- D. Łubisz, P. Borycka
  • Leśne Skrzaty wędrują po Polsce i innych krajach Europy” – innowacja pedagogiczna edukacji europejskiej – G. Knol, E. Zalewskiej, A. Krakowiak
  • Program orientacji zawodowej w przedszkolu „ Poznajemy zawody naszych rodziców” – A. Bartos

W grupie obowiązuje KODEKS PRZEDSZKOLAKA, który wpływa na kształtowanie zasad, dobrych nawyków zachowania i współżycia z otoczeniem. Dzieci pełnią w grupie dyżury: w łazience, przy stolikach; jest dyżurny od zadań specjalnych i samotnych zabawek. W sali są zorganizowane kąciki zainteresowań: książki, plastyczny, gier i puzzli, relaksacyjny. Dwa razy w tygodniu: wtorek i środę odbywają się zajęcia z języka angielskiego. Zajęciach z religii odbywają się w poniedziałek i wtorek. Każdego dnia dzieci uczą się nowych rzeczy, zdobywają doświadczenia, rozwijają się – dorastają.

Wychowawczynie: Renata Pacuszka, Małgorzata Makowska, Małgorzata Smolarek, Kamila Rzeźniczak.


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013