^Powrót na górę

Z kart historii

Z KART HISTORII

 

Pierwsze przedszkole przy ulicy Piotrkowskiej 1 zostało zorganizowane w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przesiedleńców z Kresów Wschodnich, których  obóz znajdował  się w Kolumnie. Funkcję kierowniczki jednooddziałowej placówki otworzonej  1  marca 1946 roku powierzono pani Stanisławie Oliwowej.

Po 5 latach na stanowisku kierownika panią Stanisławę Oliwową zastąpiła pani  Alicja Szczerakowska, która  zarządzała placówką przez  2 lata.

Od stycznia 1953 roku stanowisko kierowniczki Przedzkola Publicznego Nr 4 objęła  pani Wiesława Wolińska, która przez  27 lat z  wielkim zaangażowanie pełniła swoje obowiązki. Od września 1957 roku przedszkole  było  placówką  czterooddziałową.

Panią Wiesławę Wolińską zastąpiła pani Krystyna Maląg, która przez 2 lata była dyraktorem placówki.

Pierwszym i jedynym  w dotychczasowej historii przedszkola dyrektorem był pan Alfons Zadzimski, który  kierował  placówką  przez 4 lata.

Po 40 latach funkcjonowania w starym budynku przy ulicy Piotrkowskiej placówkę przeniesiono do nowego budynku przy  ulicy Śląskiej 3. W nowych warunkach można było wprowadzić na stałe zajęcia z  rytmiki i gimnastyki.

Od 1 września 1985 roku dyrektorem przedszkola została pani Krystyna Bednik, która kierował przedszkolem przez 23 lata. Podczas swojej kariery pani Krystyna Bednik  dbała o bezpieczeństwo  wychowanków i dobre relacje z rodzicami.

W styczniu 2009 roku funkcję dyrektora Przedszkola Publicznego  nr  4 objęła pani Renata Pacuszka.

Po raz trzeci placówka zmieniła swoją siedzibę od 1 września 2010r. Funkcjonuje w nowoczesnym budynku prz ulicy Łącznej 1.

W roku szkolnym 2013/2014 obowiązki dyrektora pełniła pani Elżbieta Zalewska.

Od września 2014 roku w Przedszkolu dyrektorem jest pani Hanna Waśniewska.


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013