^Powrót na górę

Wiewióreczki gr VII

Witamy w grupie Wiewióreczki

Do grupy VII „Wiewióreczki” - integracyjnej w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza 20 dzieci. (w tym pięcioro dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego). W obecnym roku szkolnym do naszej grupy dołączyło czworo nowych dzieci. W tym roku oddział VII otwarty jest w godzinach 6.30 -15.30. Od godziny 6.30 dzieci zbierają się w macierzystej grupie, a po godzinie 15.30 dzieci można odbierać z grupy „Motylki.”

Nauczycielki prowadzące grupę to: mgr Jolanta Kuśmirowska, mgr Anna Bartos mgr Hanna Waśniewska oraz nauczycielka wspierająca: mgr Małgorzata Woźniak, pomoc: Emilia Kocobolska. Panie z grupy pracują w oparciu o nową podstawę programową oraz „Program wychowania przedszkolnego” Wiesławy Żaby- Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo wydawnictwa MAC oraz ćwiczenia dla dzieci sześcioletnich „Nowe Przygody Ady i Olka.” Inne programy realizowane w ciągu roku szkolnego to:

  • Bezpieczny przedszkolak – program profilaktyczny D. Łubisz
  • Program wychowawczy Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku im. Leśne Skrzaty R. Pacuszka
  • Program działań przyrodniczo – ekologicznych „ Eko Skrzaty” w pracowni od chmurką – D. Łubisz, P. Borycka.
  • „One są wśród nas” – innowacja pedagogiczna – M. Woźniak, R. Pacuszka, J. Kuśmirowska, A. Bartos, K. Rzeźniczak, P. Borycka
  • „Leśne Skrzaty wędrują po Polsce i innych krajach Europy” – innowacja pedagogiczna - G. Knol, E. Zalewska, A. Krakowiak.
  • Poznajemy zawody naszych rodziców – A. Bartos
  • „Przygoda z językiem angielskim” – A. Bartos
  • „Spacer Leśnych Skrzatów po Kolumnie”– program edukacji regionalnej - A. Bartos, Paulina Borycka, Paulina Derewenda, Małgorzata Drożdż, Małgorzata Makowska

W grupie sześciolatków przewidziane są dwa zajęcia dydaktyczne każdego dnia. Dzieci z orzeczeniami mają dodatkowe zajęcia według indywidualnego harmonogramu, z którym został zapoznany rodzic.

Podczas zajęć nauczycielki pobudzają działania dziecka w różnych obszarach aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej, zdrowotnej stosując metody aktywne, praktyczne, programowe, eksponujące. Będąc w grupie najstarszej dzieci przygotowują się do podjęcia nauki w szkole. Poznają i utrwalą litery, podejmują próby czytania sylab oraz wyrazów utworzonych z poznanych liter. Ćwiczą słuch fonematyczny, czyli dokonują podziału wyrazu na sylaby i głoski, a także scalają wyrazy z sylab i głosek. Wyodrębniają wyrazy w zdaniu. Podejmują próby pisać literek, Przedszkolaki poznają cyfry, dodają i odejmują na liczmanach. Utrwalają stosunki przestrzenne: prawa / lewa strona ciała. Poszerzają wiedzę przyrodniczą, poznają otaczający ich świata, uczyą się zasad bezpieczeństwa i zgodnego współdziałania. Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach, w których stosowane są metody lub elementy metod np.: Karla Orffa, Rudolfa Labana, Weroniki Sherborn, Knillów, Kniessów, Tulina, Batii Strauss, Klanzy itp. Podczas zajęć i zabaw nauczycielki i personel przestrzega zasady bezpieczeństwa i higieny.

Dzieci w miarę możliwości i warunków atmosferycznych wychodzą na spacery i wycieczki po najbliższej okolicy podziwiając przyrodę o różnych porach roku oraz architekturę naszej miejscowości.

W naszej sali znajdują się kąciki: konstrukcyjny, manipulacyjny, plastyczny, przyrodniczy, czytelniczy. W ciągu roku organizowane są dodatkowe kąciki tematyczne. Sala została w dużym zakresie doposażona w zabawki, klocki i pomoce dydaktyczne dzięki rodzicom poprzez dary lub zakup z funduszy grupy, jednak zabawki ze względu na sytuacje epidemiologiczną są podzielone i dezynfekowane i wystawiane na kwarantannę naprzemiennie.

W nowym roku szkolnym zostały zaplanowane uroczystości, imprezy okolicznościowe w wąskim grupowym gronie np.: Dzień Kropki, Dzień Przedszkolaka, Dzień Pustej Klasy, Święto Niepodległości – śpiewanie hymnu, Dzień Pluszowego Misia, Zabawy Andrzejkowe, Spotkanie z Mikołajem, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Języka Ojczystego, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, Prima Aprilis, Światowy Dzień Autyzmu, Dzień Ziemi, Dzień Mamy i Taty, Mały Olimpijczyk, Jestem Europejczykiem, Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego. Uroczystości i imprezy okolicznościowe mogą być modyfikowane w związku z sytuacją epidemiologiczną.

W grupie dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek) odbywają się zajęcia z języka angielskiego.

W grupie dwa razy w tygodniu ( poniedziałek i wtorek) odbywa się Religia.

Rodzice utworzyli własną grupę na Facebook, za pośrednictwem której kontaktują się z nauczycielem na bieżąco.


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013


Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Łączna 1, 98-100 Łask. Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody w celach: udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w mailu, komunikacji mailowej oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa). Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia dalszą komunikację. Dane mogą być ujawniane podmiotom świadczącym dla nas usługi (np. hostingodawca). Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna na stronie www.pp4lask.com.pl