^Powrót na górę

Biedronki

Grupa ,,Biedronki” liczy 24 dzieci w tym 9 dziewczynek i 15 chłopców, są to dzieci najmłodsze – 3-letnie, uczęszczające po raz pierwszy do przedszkola.

W związku z tym nauczycielki z grupy podjęły działania adaptacyjne mające na celu łagodne wprowadzenie dzieci w życie przedszkola. Są to zabawy integrujące grupę, zabawy w kole z wykorzystaniem piosenek oraz chusty animacyjnej, powitanki, zabawy z wykorzystaniem kostki do gry, itp.

Adaptacja przebiega pomyślnie. Dzieci powolutku poznają harmonogram dnia przedszkolnego, nazywają swoje znaczki, poznają zasady obowiązujące w grupie, nawiązują kontakty z rówieśnikami, nazywają swoje panie, uczestniczą we wspólnych zabawach i zajęciach dydaktycznych. Wychodzą także na krótkie spacery wokół przedszkola oraz uczestniczą w zabawach na placu zabaw z wykorzystaniem sprzętu przedszkolnego.

Programy realizowane w grupie to:

 • Planeta dzieci- prawda, dobro, piękno w świecie wartości - program wychowania przedszkolnego
 • Bezpieczny przedszkolak - program profilaktyczny
 • Program wychowawczy Przedszkola Publicznego Nr 4
 • Leśne skrzaty wędrują po Polsce i innych krajach Europy - innowacja pedagogiczna
 • Piękna nasza Polska cała - międzynarodowy projekt pedagogiczny
 • Bajki , bajeczki czytamy dzieciom - program czytelniczy
 • One są wśród nas - pokazujący że są wśród nas osoby niepełnosprawne
 • Ekoskrzaty pod chmurką - projekt ekologiczny

Program wychowania przedszkolnego „Planeta dzieci- prawda, piękno, dobro w świecie wartości” oparty jest na Metodzie Dobrego Startu profesor Marty Bogdanowicz . Jest to metoda wzrokowo-słuchowo-ruchowa, w której istotną rolę grają trzy aspekty: słuchowy- piosenki i wierszyki, wzrokowy - wzory graficzne i motoryczny- ruchy artykulacyjne, ruchy oczu i rąk oraz całego ciała podczas odtwarzania wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki lub wierszyka.

Ponadto w grupie stosowane są metody: opowieści ruchowych, zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, zabawy badawcze, doświadczania, obserwacje przyrodnicze, techniki parateatralne- drama, pantomima, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, zabawy paluszkowe, pedagogika zabawy „Klanza”, metoda E. Gruszczyk- Kolczyńskiej do nauki matematyki,  Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,  metoda ruchowej ekspresji twórczej R.Labana i C. Orffa.

Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy w grupie „Biedronki” jest działalność:

 • indywidualna
 • zespołowa
 • zbiorowa (praca z całą grupą)

Nauczycielki prowadzące grupę - mgr Agnieszka Krakowiak i mgr Paulina Borycka.


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013