^Powrót na górę

Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku

Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku mieści się w nowym, przestronnym budynku, malowniczo położonym w zalesionej dzielnicy miasta. Obiekt przedszkolny przeznaczony jest dla 195 dzieci i przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych (gabinety terapeutyczne, toalety, podjazd). Teren przedszkola jest ogrodzony, a duży ogród przedszkolny bogaty w zieleń i wyposażony w bezpieczne sprzęty zapewnia dzieciom możliwość aktywności na świeżym powietrzu. W przedszkolu znajduje się osiem przestronnych, słonecznych sal zajęciowych z łazienkami. Każda sala wyposażona jest w kolorowe meble, kąciki tematyczne, pomoce dydaktyczne, akcesoria artystyczne oraz zabawki posiadające niezbędne atesty oraz certyfikaty. Przestronny hol wykorzystywany jest do organizowania uroczystości i imprez przedszkolnych. Do dyspozycji dzieci jest także przestronna i estetyczna szatnia.

Kadra pedagogiczna składa się z doświadczonych nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli specjalistów (oligofrenopedagog, logopeda, psycholog, pedagog, rehabilitant, fizjoterapeuta). Nauczyciele czują się współodpowiedzialni za efekty pracy przedszkola.

Bardzo cenna dla przedszkola jest duża aktywność rodziców, którzy angażują się w promocję przedszkola w środowisku lokalnym, organizują kiermasze świąteczne, współuczestniczą w organizowaniu uroczystości przedszkolnych, festynu rodzinnego oraz realizacji programów edukacyjnych. Jednocześnie mogą liczyć na pomoc dyrektora i nauczycieli w postaci porad i konsultacji oraz organizowanych w placówce różnych form doskonalenia dla rodziców. Organizowana jest pomoc dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.

Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami w środowisku lokalnym, dzięki czemu wspomaga rozwój dzieci. Bardzo ważną formą współpracy ze środowiskiem lokalnym jest udział dzieci i rodziców oraz nauczycieli w akcjach ekologicznych i charytatywnych.

Działalność dydaktyczno – wychowawcza przedszkola dokumentowana jest w postaci kroniki, strony internetowej oraz sprawozdań z prowadzonych działań.


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013