^Powrót na górę

Muchomorki

Witamy w grupie VI „Muchomorki”

Nasza grupa pracuje w godzinach od 7:30 do 15:30. W godzinach 6:30 – 7:30, a także w godzinach 15:30 – 16:30, dzieci przebywają w Grupie Biedroneczki. W grupie uczą panie:

mgr Agnieszka Stankiewicz oraz mgr Małgorzata Smolarek.

Muchomorki, to dzieci, które pierwszy raz przekroczyły próg przedszkola. Grupa liczy 25 dzieci, wśród których jest 15 dzieci 3-letnich i 10 dzieci 4-letnich. Do Muchomorków uczęszcza 10 dziewczynek i 15 chłopców. Pełni entuzjazmu wspólnie rozpoczęliśmy rok szkolny 2020/2021. Dzieci są pogodne, otwarte, ciekawe świata oraz chętne do działania.

Realizacja programów własnych i innowacji :

 • Bezpieczny przedszkolak – program profilaktyczny - D. Łubisz

 • „ Rozwój, Wychowanie, Edukacja” program wychowania przedszkolnego –

A. Stalmach – Tkacz, K. Mucha.

 • Program wychowawczy Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku im. Leśne Skrzaty –

R. Pacuszka

 • Program działań przyrodniczo – ekologicznych „ Eko Skrzaty” w pracowni od chmurką – D. Łubisz, P. Borycka.

 • „Leśne Skrzaty wędrują po Polsce i innych krajach Europy” – innowacja pedagogiczna - G. Knol, E. Zalewska, A. Krakowiak.

 • „Klikam z głową” – program profilaktyczny o cyberprzemocy – M. Makowska

 • Poznajemy zawody naszych rodziców – A. Bartos

 • „Przygoda z językiem angielskim” – A. Bartos

 • Międzynarodowy projekt edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

 • Sport i zdrowie Leśnych Skrzatów – Projekt Ogólnopolski – A. Stankiewicz, A. Bartos

 • Wyzwania Teodora - Projekt Ogólnopolski

 • Magiczna moc bajek – Międzynarodowy Projekt Czytelniczy

 • Pocztówkowy zawrót głowy.

Dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia języka angielskiego z panią mgr Anną Bartos, w których dzieci chętnie biorą czynny udział. Wraz ze wsparciem nauczycielek Muchomorki rozwijają swoją wiedzę i umiejętności. Nasza sala to miejsce, w którym zabawa łączy się z edukacją, a serdeczność i wzajemna pomoc nie ma granic. Na początku roku wspólnie omówiliśmy kodeks przedszkolaka, który umieściliśmy na tablicy w naszej sali. Będzie on przypominał nam o zasadach zachowania, których będziemy dzielnie przestrzegać. Dzieci chętnie uczą się nowych rzeczy, śpiewają piosenki. Lubią swoją grupę.

Z uśmiechem na twarzach będziemy codziennie przekraczać próg przedszkola i z radością mierzyć się z nowymi dla nas wyzwaniami.

 

 

 


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013