^Powrót na górę

Kwiatuszki

W roku 2020-2021 Gr V Kwiatuszki to dzieci 4 i 5 letnie. Dzieci w grupie jest 25; w tym 13 dzieci 4-letnich, 12 dzieci 5-letnich. Grupa prowadzona jest przez 2 wychowawczynie: panią Grażynę Knol oraz Annę Kranas; angielskiego w grupie uczy pani Anna Bartos. W pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej z dziećmi stosowane są różnorodne formy i metody pracy aktywizujące wszechstronny rozwój dziecka, takie jak np.: zabawy dydaktyczne, teatrzyki sylwet, dramy, zabawy badawcze, konstrukcyjne, ze śpiewem, twórcze, opowieści ruchowej, zabawy z chustą, gazetami i nietypowymi przyborami. Praca w grupie mieszanej odbywa się ze zróżnicowaniem poziomu wymagań według wieku. Dzieci starsze otrzymują wiele dodatkowych kart pracy oraz zadań do wykonania. W grupie w tym roku kontynuowane są programy z zakresu rozwoju czytelnictwa, zdrowego żywienia, aktywności fizycznej, rozwijania świadomości ekologicznej oraz patriotycznej, a także z zakresu wychowania, emocji, rozwijania świadomości zawodowej: „Bajki, bajeczki czytajmy dzieciom”, Program wychowawczy Przedszkola Publicznego Nr 4; „Na talerzu zdrowo i kolorowo”; „Bezpieczny Przedszkolak”; Program profilaktyczny; „Polska moja mała Ojczyzna”; „Leśne Skrzaty miłośnikami przyrody”; „Emocja”; „Rusz się zdrowo na sportowo”; „Poznajemy Zawody Rodziców”. Współpracujemy z Biblioteką, Strażą Pożarną, Szkołą w Kolumnie, Domem Kultury w Kolumnie. Uczymy się empatii - organizujemy zbiórki książek oraz zbiórkę charytatywną na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bierzemy udział w zbiórkach dla chorych dzieci, zwierząt oraz osób potrzebujących.

Dzieci w gr V są samodzielne, pomocne, współdziałają, stosują ustalone zasady i reagują na polecenia nauczyciela, chętnie uczestniczą w zajęciach z zakresu rozwoju mowy, ruchowych, muzycznych, plastycznych, matematycznych, konstrukcyjnych, słuchają bajek i wierszy, grają na instrumentach, dzielą się zabawkami. Dzieci młodsze uczą się od starszych, a dzieci starsze wspaniale opiekują się młodszymi. Kwiatuszki aktywnie biorą udział w organizowanych zajęciach, bawią się zgodnie razem, wykonują zadania plastyczne, matematyczne, liczą, układają rytmy, chętnie śpiewają piosenki i wygłaszają rymowanki. Przedszkolaki pomagają sobie wzajemnie, lubią wykonywać zadania w książkach przedszkolaka, wycinać, lepić, kreślić po linii, łączyć kropki, pisać szlaczki po śladzie, malować farbami, wydzierać, układać puzzle, grać we wspólne gry. Wykonują ćwiczenia gimnastyczne z różnymi przyborami: gazetami, z chustą animacyjną, balonami, piłkami itp. Kwiatuszki są bardzo zgraną grupą przedszkolaków, chętnie przebywają i uczą się razem, pomagają sobie wzajemnie. Praca w grupie Kwiatuszki jest bardzo owocna dzięki wielkiej pomocy i wsparciu Rodziców grupy. Wiele organizowanych działań nie odbyłoby się bez zaangażowania Rodziców. Razem z Rodzicami wspólnie działamy dla dzieci, by pobyt i nauka przez zabawę był atrakcyjny i przynosił efekty. Pozdrawiamy serdecznie.

Anna Kranas i Grażyna Knol.


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013