^Powrót na górę

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Zajęcia Trening Umiejętności Społecznych skierowane są przede wszystkim do dzieci ze spectrum autyzmu, ponieważ całościowe zaburzenia rozwoju w tym przypadku dotykają bardzo często sfery społecznej oraz emocjonalnej. Dzieci posiadające orzeczenie, które uczęszczają na powyższe zajęcia uczą się na nich właściwych wzorców zachowań w różnych sytuacjach życia codziennego, rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych swoich oraz innych ludzi, zrozumienia dla uczuć innych osób, czyli empatii.

Zajęcia TUS mają na celu rozwijanie poczucia własnej wartości jako osoby, wyrażania szacunku wobec innych osób, nawiązywania relacji rówieśniczych w oparciu o te wartości. Kluczowym zagadnieniem jest nauka dokonywania oceny swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmowania, respektowania i tworzenia zasad zabawy w grupie, współdziałania z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku.

Bardzo ważna jest tu również nauka radzenia sobie z emocjami trudnymi, np. złość, smutek, pominięcie oraz kształtowanie umiejętności szukania wsparcia w sytuacjach trudnych emocjonalnie; wdrażania własnych strategii radzenia sobie z nimi wspieranych przez osoby dorosłe lub rówieśników.

Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach – 3,4 osobowych w formie zabawy, z wykorzystaniem np. gier planszowych lub z odgrywaniem scenek sytuacyjnych.

Zajęcia prowadzą: mgr Małgorzata Woźniak, mgr Małgorzata Gabara - Tylska


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013