^Powrót na górę

Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata - terapia Snoezelen jest specjalnie urządzonym pomieszczeniem z przemyślaną ofertą bodźców słuchowych, wzrokowych, dotykowych, zapachowych, kinestetycznych. Podczas zajęć terapii polisensorycznej, zmierzamy z jednej strony do aktywizacji uczestnika poprzez nieinwazyjną stymulację wielozmysłową, z drugiej zaś do osiągnięcia efektu relaksacji, wyciszenia, uspokojenia. Środki dydaktyczne wykorzystywane w trakcie zajęć, to przede wszystkim: podświetlane kolumny bulgoczące i dżwiękowe, światłowody, kurtyna świetlna, panel UV, tunel lustrzany, domek lustrzany, biały domek, ścieżki fakturowe, projektor z wymiennymi tarczami, płyty z muzyką, dyfuzor zapachów. Ponadto: klocki sensoryczne, panele sensoryczne do ćwiczeń wzrokowych i wiele innych własnoręcznie wykonanych pomocy. Przykładowe wykorzystanie konkretnych urządzeń podczas zajęć:

Podświetlana kolumna bulgocząca: stymulacja percepcji wzrokowej, aktywizowanie do patrzenia w konkretnym kierunku, ćwiczenia w zapamiętywaniu i kojarzeniu kolorów z innymi przedmiotami o tej samej barwie; usprawnianie uwagi i pamięci wzrokowej; stymulacja percepcji dotykowej i słuchowej; ponadto jednostajność dźwięku kolumny wycisza napięcia emocjonalne, relaksuje.

Światłowody: pobudzanie dziecka do patrzenia (fiksacja), śledzenie poruszających się świetlnych „nici”; poprzez oplecenie ucznia światłowodami możemy ćwiczyć dostrzeganie światła z różnych stron (z góry, z dołu, z przodu, z boku); usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej (bawienie się światłowodami, przekładanie ich, owijanie dłoni, ręki, nogi, brzucha – przy okazji ćwiczymy orientację w schemacie ciała oraz rozróżnianie stron prawa - lewa): oddziaływanie za pomocą barw na nastrój i samopoczucie ucznia.

Projektor z wymiennymi tarczami: lokalizowanie jednego spośród wyświetlanych elementów, przeszukiwanie, ćwiczenie kierunkowości patrzenia; śledzenie toru ruchu danego elementu; rozwijanie spostrzegawczości - wskazywanie nazywanych przez nauczyciela elementów.

Panel UV: w świetle uwydatniającym jaskrawe i białe elementy, które przyciągają uwagę ucznia można prowadzić różne ćwiczenia, np. przeliczanie, zabawy tematyczne, zabawy paluszkowe, ćwiczenia w schemacie ciała.

Tunel świetlny: aktywizowanie do patrzenia w określonym kierunku, ćwiczenie głębi postrzegania.

Domek lustrzany: bezpieczna, zamknięta przestrzeń z podświetleniem oraz lustrami otaczającymi z każdej strony służy do aktywizowania zmysłu wzroku; lokalizowania elementów np. ubioru osoby znajdującej się wewnątrz; przeszukiwania przestrzeni lustrzanej; zabaw w schemacie ciała z wykorzystaniem lustra.

Dyfuzor zapachów: aktywizacja zmysłu węchu, poszerzanie doświadczeń węchowych, ćwiczenie zdolności kojarzenia zapachu z sytuacją, rozwijanie pamięci zapachowej, poszukiwanie źródła zapachu, aromaterapia – oddziaływanie na samopoczucie i nastrój.

Wieża: ćwiczenie umiejętności koncentracji na bodźcach słuchowych, poszerzanie zasobu doświadczeń słuchowych, zmniejszenie lęku przed dźwiękami nieznanymi, rozwijanie umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i mowy, rozwijanie pamięci słuchowej, usprawnianie koordynacji słuchowo – ruchowej i słuchowo – wzrokowej, aktywizowanie do wytwarzania dźwięków przy pomocy różnych przedmiotów, instrumentów, aparatu głosowego, oddziaływanie na samopoczucie i nastrój.

Forma oddziaływań, stanowi nieprzebrane bogactwo wrażeń, niezbędnych dziecku pozostającemu na wybranym etapie rozwoju. Oddziaływania metody Snoezelen sprowadzają się do jednoczesnego dostarczania dziecku bodźców wyobrażeniowych oraz sensorycznych.

Zapraszamy do magicznego świata bodźców sensorycznych.


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013


Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Łączna 1, 98-100 Łask. Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody w celach: udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w mailu, komunikacji mailowej oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa). Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia dalszą komunikację. Dane mogą być ujawniane podmiotom świadczącym dla nas usługi (np. hostingodawca). Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna na stronie www.pp4lask.com.pl