^Powrót na górę

Innowacje pedagogiczne

1. Leśne Skrzaty wędrują po Polsce i innych krajach Europy – innowacja pedagogiczna programowo- metodyczna.

2. Cztery żywioły – innowacja pedagogiczna programowo – metodyczna.

3. One są wśród nas – innowacja pedagogiczna organizacyjno – metodyczna.

4. Poznajemy Europę - innowacja pedagogiczna programowo – metodyczna.


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013