^Powrót na górę

Integracja sensoryczna

SALA SI 4

Integracja sensoryczna (SI) – terapia ma postać „naukowej zabawy” w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. Podczas terapii nie uczy się konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności, a one pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Terapeuta nie tyle kieruje zachowaniem dziecka ile kreuje takie wymagania by dziecko było w stanie na nie odpowiadać coraz bardziej złożonymi reakcjami adaptacyjnymi. Terapia SI nie jest wyuczonym stale powtarzanym schematem ćwiczeń, ale jak niektórzy piszą sztuką ciągłej analizy zachowania dziecka i permanentnego odbioru oraz modyfikacji stosowanych zachowań.

Sala Integracji Sensorycznej (SI) jest przeznaczona do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci. Są to zajęcia, których celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych.

Zajęcia mają charakter zabawy ruchowej, są bardzo atrakcyjne dla dzieci, a zarazem wpływają pozytywnie na rozwój psychoruchowy dziecka. Zadaniem terapii integracji sensorycznej jest dostarczenie dziecku odpowiednich dawek bodźców sensorycznych w celu usprawnieniu funkcjonowania systemów zmysłowych. Terapia integracji sensorycznej kształtuje:

  • schemat oraz czucie ciała i ruchu,
  • koordynację ciała oraz wzrokowo-ruchową,
  • centralne napięcie mięśniowe,
  • percepcję wzrokową i słuchową,
  • motorykę dużą oraz małą, wpływa pozytywnie na stabilizację centralną oraz reakcje równoważne,
  • prawidłowe odbieranie i przetwarzanie bodźców dotykowych, przedsionkowych i proprioceptywnych.

Dokładamy wszelkich starań, aby przestrzeń Sali Integracji Sensorycznej wyposażona była w odpowiednie sprzęty i pomoce. Dbamy również, aby była przyjazna dla dziecka i budziła w nim pozytywne emocje i poczucie bezpieczeństwa.

W przedszkolu zajęcia prowadzą terapeuci integracji sensorycznej R. Pacuszka i K. Rzeźniczak

 

20201002 140414

20201002 140938

20210210 133921

 


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013