^Powrót na górę

Rehabilitacja Ruchowa

Rehabilitacja ruchowa w przedszkolu to szereg oddziaływań stymulacyjnych, prowadzonych w formie zabaw, ćwiczeń, gier ruchowych. Mają one na celu wyrównanie lub zmniejszenie zaburzeń uwarunkowanych uszkodzeniami OUN, minimalizowanie trudności rozwojowych dziecka, wspomaganie jego rozwoju psychomotorycznego, korygowanie ewentualnych zaburzeń rozwoju funkcji percepcyjno- motorycznych. Odpowiednio dobrane ćwiczenia wpływają również na ogólną poprawę rozwoju umysłowego dziecka.

PODSTAWOWE ZADANIA DO REALIZACJI:

 • wszechstronne usprawnianie rozwoju psychoruchowego według aktualnych potrzeb dziecka,
 • dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur i faktur oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania
 • poprawa umiejętności chwytu
 • wypracowanie zdolności skupiania uwagi i patrzenia, wydłużanie koncentracji
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, przekraczanie linii środkowej ciała
 • rozwijanie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
 • rozwijanie bilateralności: współpraca obu rąk podczas zadań
 • wspieranie rozwoju komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas zabaw i ćwiczeń
 • usprawnianie motoryki małej: precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców,
 • przygotowanie do czynności szkolnych wymagających zdolności manipulacyjnych.

Podczas pierwszych zajęć fizjoterapeuta dokonuje m.in. oceny napięcia mięśniowego, postawę ciała. Sprawdza również sprawność rąk (motoryka mała), koordynację wzrokowo- słuchowo-ruchową oraz orientacje w schemacie ciała w przestrzeni.

METODY PRACY Z DZIEĆMI

NDT Bobath

Usprawnianie według Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).

Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Pomoc przy wykonywaniu ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka, a jednocześnie nie wywoływała nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku czy stresu.

Każdy ruch jest odpowiednio przygotowywany i połączony z przemieszczaniem ciężaru ciała i środka ciężkości. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie. Podczas ćwiczeń dziecko nie powinno płakać, gdyż płacz zmniejsza skuteczność działań terapeutycznych oraz powinno mieć zapewnione pełne poczucie bezpieczeństwa, co warunkuje osiągnięcie współpracy i akceptacji z prowadzącym ćwiczenia. Mimo, że zajęcia prowadzi się najczęściej indywidualnie, ich celem jest zawsze przygotowanie dziecka do uczestniczenia w normalnym życiu rodzinnym i społecznym. To indywidualne podejście daje możliwość uwzględnienia potrzeb psychologicznych dziecka, stopnia jego sprawności, występujących zaburzeń, warunków rodzinnych i środowiskowych.

Metoda PNF

Metoda PNF, czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu to metoda kompleksowej kinezyterapii, oparta na neurofizjologicznych zasadach wykonywania czynności ruchowych i ich rozwoju w trakcie życia człowieka, wykorzystywana do odzyskiwania utraconych lub kształtowania zaburzonych umiejętności ruchowych. Metoda uwzględnia odczuwanie własnego ruchu oraz skupia się na ułatwianiu ruchu zgodnego z fizjologicznymi sposobami wykonywania jak najbardziej skutecznej czynnościowo aktywności ruchowej.

W terapii wg koncepcji PNF następuje proces uczenia ruchu, rozumiany zarówno jako odtwarzanie utraconej funkcji ruchowej, jak i wielozmysłowe bodźcowanie, polegające na sumowaniu z bodźcami proprioceptywnymi różnego rodzaju pobudzeń ze środowiska zewnętrznego, takich jak bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe, bodźce oddziałujące na kontrolę równowagi (np. poprzez zmienne podłoże, wykorzystanie poduszki sensomotorycznej).

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Opracowany przez Weronikę Sherborne system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspakajanych w kontakcie z dorosłymi. Z tak zwanego baraszkowania, które pojawia się we wczesnym dzieciństwie każdego zdrowego dziecka, powstał system terapeutyczny, który cechuje prosta i naturalność.

Podstawowe założenia metody, to rozwijanie przez ruch:

 • świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
 • świadomości przestrzeni i działania w niej,
 • dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Dziecko poznaje więc własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować, zdobywa zaufanie do siebie i innych, a czując się bezpieczne może stać się twórcze. Ruch jest zabawą, która daje przeżycie radości i dzielenia jej z innymi, co jest bardzo ważne w nawiązywaniu kontaktów społecznych. 

METODY WSPOMAGAJĄCE

 • Kinesiology Taping
 • Terapia taktylna Swietłany Masgutowej
 • Integracja odruchów posturalnych Swietłany Masgutowej
 • Integracja odruchów ustno – twarzowych Swietłany Masgutowej

Rehabilitacja ruchowa w naszym przedszkolu prowadzona jest indywidualnie w specjalnie przygotowanej sali z bogatym wyposażeniem m.in. materace, piłki, walce, równoważnie, huśtawki, deskorolki, trampolina, tablica do ćwiczeń manualnych i wiele innych.


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013


Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Łączna 1, 98-100 Łask. Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody w celach: udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w mailu, komunikacji mailowej oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa). Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia dalszą komunikację. Dane mogą być ujawniane podmiotom świadczącym dla nas usługi (np. hostingodawca). Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna na stronie www.pp4lask.com.pl