^Powrót na górę

Rehabilitacja

Rehabilitacja  w naszym  przedszkolu to szereg różnych oddziaływań  prowadzonych w formie zabaw, ćwiczeń oraz gier ruchowych. Na zajęciach jest mnóstwo: ściskania i zgniatania, lepienia, wałkowania, ugniatania, przelewania, przesypywania, nawlekania, malowania i paćkania się, wąchania, słuchania, masowania i dotykania różnorodnych faktur, skakania, kopania (piłki), rzucania, łapania, oraz  wielozmysłowego poznawania świata. Dzieci oprócz zabaw plasteliną, ciastoliną czy piaskiem kinetycznym mają możliwość zabawy w różnych masach sensorycznych, do przygotowania których wykorzystywane są naturalne, bezpieczne składniki (np.: mąka pszenna, ziemniaczana, kukurydziana, krupczatka, kisiel, kasza manna, makaron oraz  aromaty do ciasta pobudzające dodatkowo zmysł węchu). Zajęcia są prowadzone indywidualnie.

W kwietniu 2019 r. w przedszkolu powstała doskonale wyposażona, nowoczesna sala do terapii integracji sensorycznej. Integracja Sensoryczna, w skrócie określana jako SI, to proces przetwarzania informacji odbieranych przez zmysły naszego ciała oraz otoczenia w celu wykorzystania ich w codziennym życiu. W prawidłowym rozwoju u większości dzieci współdziałanie układów zmysłów rozwija się podczas zwykłych, codziennych aktywności dziecka. Dziecko stopniowo poznaje otaczający je świat, odbiera i poznaje stale płynące i otaczające bodźce oraz uczy się na nie reagować. Jeśli proces integracji układów zmysłów jest zaburzony może pojawiać się wiele problemów w rozwoju psycho-ruchowym, uczeniu się i zachowaniu dziecka. Rozwój procesów integracji sensorycznej najintensywniej przebiega u dzieci w wieku przedszkolnym. Terapia SI polega na zachęcaniu i kierowaniu dziecka do wykonywania aktywności, które mają wyzwalać odpowiednie reakcje na bodźce sensoryczne. Mają one charakter przyjemnej i interesującej zabawy, która jest podstawową aktywnością dziecka.

Wykonywane ćwiczenia i zabawy są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci. Mają one przede wszystkim sprawiać im radość.

Cele główne:

 • Rozwijanie samoobsługi
 • Przygotowanie do czynności szkolnych (min. nauka poprawnego chwytu narzędzia pisarskiego, przygotowanie ręki do pisania)

Cele szczegółowe usprawniania ruchowego:

 • Poprawa ogólnej sprawności motorycznej
 • Wzmocnienie siły mięśniowej
 • Stymulacja koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrokowo-słuchowej, wzrokowo-ruchowo-czuciowej
 • Odczuwanie własnego ciała
 • Wzmacnianie wiary we własne siły

Podczas zajęć wprowadzane są elementy różnych metod i programów wspierających rozwój dzieci, min.:

 • Terapia ręki,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • ćwiczenia naprzemienne wg metody Dennisona,
 • program aktywności M., Ch. Knillów "Dotyk i komunikacja",
 • SI,
 • dziecięcy aerobik oraz gimnastyka przy muzyce.

banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013