^Powrót na górę

Logopedia

Terapią logopedyczną są objęte dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci wyłonione w trakcie badań przesiewowych.

Terapia jest ukierunkowana na prowadzenie ćwiczeń oddechowych w celu kształtowania prawidłowego toru oddechowego, wydłużenia fazy wdechowej i wydechowej. W formie zabawy prowadzone są ćwiczenia usprawniające narządy mowy: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy.

Organizowane są zabawy sprzyjające rozwojowi procesów poznawczych i wyobraźni.

Podczas terapii kładzie się duży nacisk na ćwiczenia manipulacyjne, ponieważ stymulując pracę rąk pośrednio stymulujemy także ośrodek mowy, pobudzając go do intensywnego działania, a tym samym do mówienia.


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013


Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Łączna 1, 98-100 Łask. Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody w celach: udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w mailu, komunikacji mailowej oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa). Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia dalszą komunikację. Dane mogą być ujawniane podmiotom świadczącym dla nas usługi (np. hostingodawca). Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna na stronie www.pp4lask.com.pl