^Powrót na górę

Logopedia

Terapią logopedyczną są objęte dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci wyłonione w trakcie badań przesiewowych.

Terapia jest ukierunkowana na prowadzenie ćwiczeń oddechowych w celu kształtowania prawidłowego toru oddechowego, wydłużenia fazy wdechowej i wydechowej. W formie zabawy prowadzone są ćwiczenia usprawniające narządy mowy: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy.

Organizowane są zabawy sprzyjające rozwojowi procesów poznawczych i wyobraźni.

Podczas terapii kładzie się duży nacisk na ćwiczenia manipulacyjne, ponieważ stymulując pracę rąk pośrednio stymulujemy także ośrodek mowy, pobudzając go do intensywnego działania, a tym samym do mówienia.


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013