^Powrót na górę

O przedszkolu

Wykaz grup  w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Łasku  w roku szkolnym 2021/2022

Numer grupy

Nazwa grupy

I

Biedronki

II

Jagódki

III

Motylki

IV

Misie

V

Kwiatuszki

VI

Muchomorki

VII

Wiewióreczki

VIII

Jeżyki

Nasze przedszkole oferuje dzieciom zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Nasi nauczyciele posiadają nie tylko wiedzę pedagogiczną, metodyczną, psychologiczną,ale również mają w sobie  "to coś", co pozwala twórczo pracować z dzieckiem przedszkolnym. Potrafią  wzbudzać zainteresowanie dziecka różnymi dziedzinami  życia, rozwinąć wyobraźnię, zapewnić poczucie bezpieczeństwa, szanować indywidualność, a nade wszystko wspomagać je w rozwoju.

Swoją pracę traktujemy bardzo poważnie majac pełną świadomość roli wychowania przedszkolnego w dalszym rozwoju i dalszej edukacji dziecka. Wychodząc naprzeciw  dziecięcym marzeniom staramy sie przynosić im radość i  sprawiać   by uśmiech  zawsze gościł na twarzach  naszych wychowanków.

MISJA Przedszkola Publicznego Nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku

-         Zapewnienie każdemu dziecku uśmiechu i radości.

-         Rozbudzanie jego naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata.

-         Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka.

 

W celu spełniania misji:

-         Wychowujemy dziecko do życia zgodnie z samym sobą, z ludźmi i otaczającym światem.

-         Dobrze przygotowujemy do podjęcia nauki w szkole.

-         Zapewniamy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka w życzliwej atmosferze, we współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym.

-         Stwarzamy sytuacje umożliwiające twórcze działanie i dokonywanie wyboru zainteresowań.

 

WIZJA Przedszkola Publicznego Nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku

-         Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom, w którym wszyscy czują się dobrze.

-         Wysoko wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspokajania potrzeb oraz twórczej aktywności dziecka.

-         Nasi wychowankowie rozpoczynają z sukcesem naukę w szkole.

-         W pracy wychowawczo-dydaktycznej wykorzystujemy innowacje (rozwijanie twórczości dziecka, przygotowanie do nauki czytania i pisania); programy i projekty autorskie (adaptacyjny, wychowawczy).

-         W kolorowych i dobrze wyposażonych salach dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i wiedzę zgodnie z indywidualną drogą rozwoju.

-         Funkcjonalnie i estetycznie urządzony ogród stwarza okazje do zabaw twórczych.

-         Współpracujemy z innymi placówkami oświatowymi oraz instytucjami środowiska lokalnego.

 

I. Są na świecie leśne skrzaty,
bardzo małe krasnoludki,
w  lesie maja swoje domki
pomagają  wszystkim  wciąż.

Ref. Leśne skrzaty, leśne ludki,
mają czapki, mają butki.
Mają wąsy, mają brody,
są odważne tak jak my.

II. Pracowite leśne skrzaty
co dzień rano wcześnie wstają,
przy porannej swojej pracy
wciąż wesołe, wciąż śpiewają.

Ref. Leśne skrzaty, leśne ...

III. Kiedy wieczór już zapadnie,
gwiazdy błyszczą się na niebie,
wszystkie małe leśne ludki
układają się do snu.

Ref. Leśne skrzaty, leśne ...

Pobierz plik zip 1,4 MB

Posłuchaj online 
plik mp3 1,4 MB

 

 

Nasze przedszkole zostało zaprojektowane zgodnie z wszelkimi wymaganiami  prawa budowlanego  dotyczącego obiektów publicznych. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Składa się z części przedszkolnej i technicznej  zlokalizowanej na parterze, a także z biurowo-socjalnej  znajdującej się na  piętrze. Całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 1541 m kw., zaś teren przedszkola to 5049 m kw.

W przedszkolu znajduje się osiem sal, każda ma swoją łazienkę. Sale są przestronne, słoneczne oraz  wyposażone w kolorowe meble z atestami. Dzieci mają zapewnione warunki do zabawy oraz nauki.

Dzieci korzystają  z przestronnej i estetycznej szatni.

Nasza placówkami ma doskonale rozwinięty  węzeł sanitarny  oraz nowoczesną kuchnię. Wszystkie pomieszczenia  spełniają  warunki BHP.

Mamy do dyspozycji również duży ogród przedszkolny,  bogaty  w zieleń, dający dzieciom przestrzeń do aktywnego i zdrowego wypoczynku.  Nasz ogród zaprasza  dzieci do wesołej zabawy na bezpiecznych sprzętach.

Nasze przedszkole jest miejscem, w którym  dziecko jest szczęśliwe i  radosne.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Realizacja podstawy programowej 8.30 – 13.30

6.30 – 7.30

Schodzenie się dzieci

7.30 – 8.15

Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań

8.15 – 8.30

Przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00

Śniadanie

9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne

10.00 – 11.30

Pobyt na świeżym powietrzu (spacery, zabawy w ogrodzie)

11.30 – 12.00

Przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30

Obiad

12.30 – 14.00

Zabawy dowolne, zajęcia dodatkowe

14.00 – 14.30

Podwieczorek

14.30 – 16.30

Zabawy tematyczne, dowolne w kącikach zainteresowań i rozchodzenie się do domu

 

 

Z KART HISTORII

 

Pierwsze przedszkole przy ulicy Piotrkowskiej 1 zostało zorganizowane w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przesiedleńców z Kresów Wschodnich, których  obóz znajdował  się w Kolumnie. Funkcję kierowniczki jednooddziałowej placówki otworzonej  1  marca 1946 roku powierzono pani Stanisławie Oliwowej.

Po 5 latach na stanowisku kierownika panią Stanisławę Oliwową zastąpiła pani  Alicja Szczerakowska, która  zarządzała placówką przez  2 lata.

Od stycznia 1953 roku stanowisko kierowniczki Przedzkola Publicznego Nr 4 objęła  pani Wiesława Wolińska, która przez  27 lat z  wielkim zaangażowanie pełniła swoje obowiązki. Od września 1957 roku przedszkole  było  placówką  czterooddziałową.

Panią Wiesławę Wolińską zastąpiła pani Krystyna Maląg, która przez 2 lata była dyraktorem placówki.

Pierwszym i jedynym  w dotychczasowej historii przedszkola dyrektorem był pan Alfons Zadzimski, który  kierował  placówką  przez 4 lata.

Po 40 latach funkcjonowania w starym budynku przy ulicy Piotrkowskiej placówkę przeniesiono do nowego budynku przy  ulicy Śląskiej 3. W nowych warunkach można było wprowadzić na stałe zajęcia z  rytmiki i gimnastyki.

Od 1 września 1985 roku dyrektorem przedszkola została pani Krystyna Bednik, która kierował przedszkolem przez 23 lata. Podczas swojej kariery pani Krystyna Bednik  dbała o bezpieczeństwo  wychowanków i dobre relacje z rodzicami.

W styczniu 2009 roku funkcję dyrektora Przedszkola Publicznego  nr  4 objęła pani Renata Pacuszka.

Po raz trzeci placówka zmieniła swoją siedzibę od 1 września 2010r. Funkcjonuje w nowoczesnym budynku prz ulicy Łącznej 1.

W roku szkolnym 2013/2014 obowiązki dyrektora pełniła pani Elżbieta Zalewska.

Od września 2014 roku w Przedszkolu dyrektorem jest pani Hanna Waśniewska.

Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku mieści się w nowym, przestronnym budynku, malowniczo położonym w zalesionej dzielnicy miasta. Obiekt przedszkolny przeznaczony jest dla 195 dzieci i przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych (gabinety terapeutyczne, toalety, podjazd). Teren przedszkola jest ogrodzony, a duży ogród przedszkolny bogaty w zieleń i wyposażony w bezpieczne sprzęty zapewnia dzieciom możliwość aktywności na świeżym powietrzu. W przedszkolu znajduje się osiem przestronnych, słonecznych sal zajęciowych z łazienkami. Każda sala wyposażona jest w kolorowe meble, kąciki tematyczne, pomoce dydaktyczne, akcesoria artystyczne oraz zabawki posiadające niezbędne atesty oraz certyfikaty. Przestronny hol wykorzystywany jest do organizowania uroczystości i imprez przedszkolnych. Do dyspozycji dzieci jest także przestronna i estetyczna szatnia.

Kadra pedagogiczna składa się z doświadczonych nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli specjalistów (oligofrenopedagog, logopeda, psycholog, pedagog, rehabilitant, fizjoterapeuta). Nauczyciele czują się współodpowiedzialni za efekty pracy przedszkola.

Bardzo cenna dla przedszkola jest duża aktywność rodziców, którzy angażują się w promocję przedszkola w środowisku lokalnym, organizują kiermasze świąteczne, współuczestniczą w organizowaniu uroczystości przedszkolnych, festynu rodzinnego oraz realizacji programów edukacyjnych. Jednocześnie mogą liczyć na pomoc dyrektora i nauczycieli w postaci porad i konsultacji oraz organizowanych w placówce różnych form doskonalenia dla rodziców. Organizowana jest pomoc dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.

Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami w środowisku lokalnym, dzięki czemu wspomaga rozwój dzieci. Bardzo ważną formą współpracy ze środowiskiem lokalnym jest udział dzieci i rodziców oraz nauczycieli w akcjach ekologicznych i charytatywnych.

Działalność dydaktyczno – wychowawcza przedszkola dokumentowana jest w postaci kroniki, strony internetowej oraz sprawozdań z prowadzonych działań.


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013


Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Łączna 1, 98-100 Łask. Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody w celach: udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w mailu, komunikacji mailowej oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa). Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia dalszą komunikację. Dane mogą być ujawniane podmiotom świadczącym dla nas usługi (np. hostingodawca). Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna na stronie www.pp4lask.com.pl