^Powrót na górę

O przedszkolu

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Drodzy Rodzice!

Do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice tych dzieci składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej.

Oznacza to, że dzieci już uczęszczające do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji.

Składanie wniosków (wraz z załącznikami)  o przyjęcie kandydata do przedszkola  odbędzie się w terminie  15.03.2022 r. – 31.03.2022 r.

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na pisemny wniosek rodziców. Wniosek ma formę elektroniczną. Logowanie do systemu odbywa się na stronie: lask.przedszkola.vnabor.pl

UWAGA!

Wniosek złożony drogą elektroniczną należy również wydrukować, podpisać i wraz z kompletem stosownych oświadczeń złożyć w sekretariacie Przedszkola Publicznego nr 4 w Łasku, ul. Łączna 1, w terminie 15.03.2022 – 31.03.2022 w godzinach 8.00 – 15.30 (jeśli Przedszkole nr 4 jest przedszkolem pierwszego wyboru).

Zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2022 Burmistrza Łasku z dnia 26 stycznia 2022r. harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola przedstawia się następująco:

Lp.

Rodzaje czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15 marca 2022 r. od godz. 8.00 do 31 marca 2022 r. do godz. 15.00

16 maja 2022 r. od godz. 8.00 do 20 maja 2022 r. do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów  potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych.

1-4 kwietnia 2022 r.

24 – 26 maja 2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

14 kwietnia 2022 r.

o godz. 12.00

27 maja 2022 r.

o godz.12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

14 - 20 kwietnia 2022 r.

do godz. 15.00

27 – 30 maja 2022r.

do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28 kwietnia 2022r.

o godz. 12.00

2 czerwca 2022 r.

o godz. 12.00

Uwaga:

Po podaniu do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych rodzice kandydata zakwalifikowanego składają potwierdzenie woli w postaci pisemnego oświadczenia w dniach od 14 do 20 kwietnia 2022r.

Brak potwierdzenia w wyżej podanym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Zarządzenie Burmistrza Łasku

Regulamin rekrutacji

 


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013


Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Łączna 1, 98-100 Łask. Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody w celach: udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w mailu, komunikacji mailowej oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa). Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia dalszą komunikację. Dane mogą być ujawniane podmiotom świadczącym dla nas usługi (np. hostingodawca). Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna na stronie www.pp4lask.com.pl