^Powrót na górę
Get Adobe Flash player

O przedszkolu

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Drodzy Rodzice!

Do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice tych dzieci składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej. Oznacza to, że dzieci już uczęszczające do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji.

Nabór nowych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się tylko na wolne miejsca.

INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH W PRZEDSZKOLU  PUBLICZNYM NR 4 IM. LEŚNE SKRZATY W ŁASKU  NA ROK SZKOLNY 2018/2019  ZOSTANIE PODANA DO WIADOMOŚCI 1 MARCA 2018R.

Składanie wniosków (wraz z załącznikami)  o przyjęcie kandydata do przedszkola  odbędzie się w terminie  01.03.2018 r. – 16.03.2018 r.

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na pisemny wniosek rodziców. Wniosek ma formę elektroniczną. Logowanie do systemu odbywa się na stronie: lask.przedszkola.vnabor.pl

PORADNIK - instrukcja wypełniania wniosku

 UWAGA!

Wniosek złożony drogą elektroniczną należy również wydrukować, podpisać i  złożyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz kompletem stosownych (zamieszczonych poniżej do pobrania) oświadczeń.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności :

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 - 16 marca 2018r.

14 - 18 maja 2018r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, klasy pierwszej w szkole podstawowej i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2015r. poz.2156, z 2016r. poz.35)

19 - 23 marca 2018r.

21 - 23 maja 2018r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

4 kwietnia 2018r.

do godz. 15.00

25 maja 2018r.

do godz.15.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

4 - 6 kwietnia 2018r.

do godz. 15.00

28 - 29 maja 2018r.

do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 kwietnia 2018r.

do godz. 15.00

30 maja 2018r. 

do godz. 15.00

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Copyright © 2013. Publiczne Przedszkole nr 4 w Łasku-Kolumnie Rights Reserved.

banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013