^Powrót na górę
Get Adobe Flash player

Motylki

MOTYLKI

Do grupy III – integracyjnej „MOTYLKI” uczęszcza w roku szkolnym 2017/2018 - 19 dzieci ( w tym 3- dzieci wymagających kształcenia specjalnego) . Jesteśmy nową grupą, pracujemy w godzinach 6 30 – 16 30 . Każdego dnia odkrywamy świat zaczynając od naszego przedszkola. Wdrażamy zasad współżycia w grupie, uczymy samodzielności oraz wzajemnej komunikacji . Podczas zajęć uczymy wierszy, piosenek i tańców; zachęcamy do wykonywania prac plastycznych różnymi technikami Przedszkolaki chętnie uczestniczą w spacerach i zabawach ruchowych w ogrodzie przedszkolnym. Dwa razy tygodniu „Motylki” uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego. Dla dzieci zostały w sali zorganizowane kąciki tematyczne: przyrodniczy, książki, plastyczny, gier i odpoczynku do indywidualnego wykorzystania podczas zabaw dowolnych. Rodzice chętnie nas wsparli w ich przygotowaniu - przynosząc do grupy zabawki, gry edukacyjne i książki. Przedszkolaki dbają o porządek w sali i sprzątają zabawki po skończonej zabawie. Uczestniczą w koncertach muzyczny organizowanych w przedszkolu oraz uroczystościach grupowych i przedszkolnych.
Dzieci niepełnosprawne mają dostosowane do swoich potrzeb i możliwości metody i formy pracy.  Nauczycielki prowadzą z nimi indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i rewalidacyjne oparte na Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych. W codziennej pracy w grupie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zostały zaakceptowane przez swoich kolegów, często im pomagają i opiekują się nimi.
Metody, formy pracy z dziećmi są dostosowywane przez nauczycieli do możliwości, zainteresowań oraz ich wieku. Najczęściej stosowane są metody słowne, pokazowe i czynne: metoda W. Sherborne, R. Labana, A. M. Kniessów czy M. Bogdanowicz,E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i Klanzy. Formy pracy stosowane są w zależności od potrzeb: praca indywidualna lub z cała grupą.

W grupie realizowany jest program wychowania przedszkolnego wydawnictwa MAC : „Nasze przedszkole” – program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci; autorzy: Małgorzata Kwaśniewskiej i Wiesława Żaba – Żabińska oraz programy profilaktyczne: „Bezpieczny przedszkolak” – program profilaktyczny; „Program wychowawczy Przedszkola Publicznego Nr 4 im. Leśne Skrzaty”

Wychowawczynie: Renata Pacuszka, Małgorzata Makowska, Kamila Rzeźniczak, Natalia Sudolska

Copyright © 2013. Publiczne Przedszkole nr 4 w Łasku-Kolumnie Rights Reserved.

banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013