^Powrót na górę
Get Adobe Flash player

Jagódki

Witamy w grupie „Jagódki”

Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny i bardzo się cieszymy, że znów  jesteśmy razem.

W tym roku pracujemy w godzinach 7.30 – 15.30 , natomiast do 7.30 i po 15.30 dzieci schodzą się i rozchodzą w grupie „Jeżyki”.

Dla większości z nas to czwarty rok edukacji przedszkolnej.  W tym roku szkolnym skład naszej grupy uległ zmianie. Kilkoro dzieci odeszło od nas do innych grup lub szkół, a w zamian dołączyło do nas czworo nowych dzieci: Ewa, Basia, Krzys i Adrian. Nasza grupa liczy teraz 25 dzieci w tym 12 dziewczynek i 13 chłopców. To nasz ostatni rok w przedszkolu, smutno będzie się rozstać.

Jesteśmy weseli, uśmiechnięci i ciekawi świata. Interesujemy się  wszystkim, co nas otacza. Dużo czasu spędzamy  na wspólnej zabawie, ale pamiętamy również o rozwijaniu swoich umiejętności  i zdolności oraz o tym że wkrótce idziemy do szkoły. W naszej sali znajdują się następujące kąciki: konstrukcyjny, kącik czytelniczy, kącik przyrodniczy, plastyczny i kącik relaksu .

Podstawę programową realizujemy w oparciu o program „Kocham przedszkole”. Realizujemy również programy własne. Będziemy poszerzać swoją wiedzę w sposób aktywny i kreatywny wykorzystując różne metody pracy.  W naszej grupie odbywają się następujące zajęcia dodatkowe: Język angielski dwa razy w tygodniu, religia dwa razy w tygodniu i logorytmika 1 raz w tygodni.

A oto co mówią o nas o nasze panie:

Dzieci z grupy „Jagódki” są samodzielne , potrafią ubrać się i rozebrać, doskonale radzą sobie w toalecie podczas wykonywania codziennych zabiegów higienicznych, samodzielnie myją zęby, problem stanowi jeszcze sznurowanie butów. „Jagódki” chętnie uczestniczą w różnego rodzaju zabawach, same je inicjują, rozpoznają swoje emocje i nazywają je, nie są obojętne na emocje innych, z szacunkiem odnoszą się do pań, wymieniają członków swojej rodziny, podają swój adres zamieszkania, wiedzą jakiej są narodowości, są wrażliwe na potrzeby innych, bez lęku rozstają się z rodzicami, starają się przestrzegać norm i zasad zachowania w sytuacjach codziennych, za wyjątkiem kilkoro dzieci.

Wszystkie dzieci interesują się pisaniem, podejmują samodzielne próby kreślenia znanych liter i cyfr z wykorzystaniem różnorodnych form i przyborów, zapisują swoje imię oraz wybrane litery i cyfry. Wykonują wybrane szlaczki w liniaturze i po śladzie, odwzorowują poznane litery i cyfry.

„Jagódki” samodzielnie nawiązują relacje z rówieśnikami, komunikują się ze sobą i z osobami dorosłymi, budują wypowiedzi poprawne gramatycznie i logicznie. Większość dzieci rozróżnia głoski na początku i końcu wybranych, prostych fonetycznie wyrazów, słuchają opowiadań , formułują dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach, recytują krótkie wierszyki, rymowanki, wiedzą na czym polega pomiar długości przedmiotów, niektóre dzieci mają jeszcze problemy z odróżnieniem strony prawej i lewej oraz ustalaniem położenia przedmiotów w stosunku do innych obiektów.

Wszystkie dzieci poruszają się przy muzyce, tańczą, improwizują ruchem i gestem. Znają i chętnie śpiewają piosenki z repertuaru dziecięcego, z uwagą słuchają muzyki także klasycznej. W swoich pracach stosują różnorodne materiały oraz formy wyrazu, interesują się książką, chętnie podejmują działania konstrukcyjne, aktywnie uczestniczą w grach i zabawach ruchowych, korzystają z nowoczesnych technologii tkj. komputer, tablica interaktywna.

Dzieci bezpiecznie korzystają z urządzeń w ogródku przedszkolnym i przyborów podczas zajęć gimnastycznych, chętnie i aktywnie uczestniczą w zabawach ruchowych i ćwiczeniach , posługują się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu (wczoraj, dzisiaj, jutro, rano), wymieniają nazwy dni tygodnia i pór roku, nazywają miesiące.

„Jagódki” rozumieją proste polecenia w języku angielskim, aktywnie uczestniczą w zajęciach, zabawach muzyczno-ruchowych oraz działaniach twórczych, powtarzają rymowanki i proste wierszyki, śpiewają piosenki w języku angielskim.

Uwielbiamy jeździć na wycieczki, byliśmy już w tym roku na dwóch : w kinie Tomi w Pabianicach i w fabryce bombek w Bełchatowie i to nie wszystko….Czekają nas jeszcze ciekawe wycieczki do „Basniowej kawiarenki” i „Ceramilandii”. Uczestniczymy w różnych imprezach i uroczystościach przedszkolnych, w tym roku będziemy wystawiać „Jasełka” dla zaproszonych gości , niedługo czekają nas „Andrzejki” i „Mikołajki”, braliśmy już udział w konkursie matematycznym „Łamigłówki małej główki” i regularnie uczestniczymy w kole matematycznym „Matematyka na wesoło” prowadzonym w grupie.

Agnieszka Krakowiak, Elżbieta Zalewska

Copyright © 2013. Publiczne Przedszkole nr 4 w Łasku-Kolumnie Rights Reserved.

banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013