^Powrót na górę
Get Adobe Flash player

Muchomorki

W roku szkolnym 2019/20 do grupy Muchomorki uczęszcza 25 dzieci, w tym 15 dziewczynek i 10 chłopców. Niektórzy z nas uczęszczali do naszego przedszkola, lecz są wśród nas również nowe dzieci.

Nasza grupa to grupa 4/5 latków, która każdego dnia uczy się czegoś nowego, bawi i poznaje świat. U nas ciągle się coś dzieje, nie ma czasu na nudę. Pod opieką naszych Pań, p. Jolanty Kuśmirowskiej i p. Anny Bartos uczestniczymy w codziennych zajęciach, zabawach ruchowych, plastycznych czy muzycznych. Przy sprzyjającej aurze przebywamy na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym bądź wybieramy się na piesze wycieczki po naszej urokliwej okolicy - Kolumnie. W grupie Muchomorki staramy się stwarzać atmosferę dobroci i wzajemnej życzliwości. My, jako nauczycielki poszukujemy ciekawych i skutecznych sposób, by wspierać kreatywności oraz twórczość przedszkolaków. W naszej grupie każde dziecko może rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje. Staramy się stwarzać optymalne warunki do pełnego wykorzystania wrodzonego potencjału oraz talentu dzieci. Dążymy do tego, by każdy dzień spędzony wspólnie z nami w przedszkolu był nowym i ciekawym doświadczeniem.

Zadaniem naszym jest również wspieranie rodziców w kształtowaniu takich cech osobowości dziecka, które umożliwiają mu jak najlepszy rozwój.

W naszej sali znajdują się kąciki: konstrukcyjny, warsztat, lalek, fryzjerski, manipulacyjny, plastyczny, przyrodniczy oraz czytelnia. W ciągu roku organizowane są dodatkowe kąciki tematyczne. Sala została w dużym zakresie doposażona w zabawki, klocki i pomoce dydaktyczne dzięki rodzicom poprzez dary lub zakup z funduszy grupy. Już w tym roku otrzymaliśmy wspaniały dar od dziadka Zuzi – domek, za który dziękują nie tylko wychowawczynie ale również dzieci.

Nauczycielki z grupy pracują w oparciu o nową podstawę programową i następujące programy:

  • „Wokół przedszkola” program wychowania przedszkolnego wydawnictwa MAC autorstwa: M.Kwaśniewska, J. Lendzian, W.Żaba- Żabińska
  • Programy własne przedszkola:
  • „Bezpieczny przedszkolak” – program profilaktyczny - D.Łubisz
  • „Program wychowawczy Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łasku im. Leśne Skrzaty” – R.Pacuszki

Innowacje pedagogiczne:

  • „Sport i zdrowie Leśnych Skrzatów” – Anna Bartos, Agnieszka Stankiewicz
  • „Poznajemy zawody naszych rodziców” – Hanna Waśniewska, Anna Bartos
  • „Leśne Skrzaty przez – Cztery pory roku” – J.Kuśmirowskiej

banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013