^Powrót na górę
Get Adobe Flash player

Biuletyn Informacji Publicznej - PP4 Łask

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja

Zapraszamy rodziców dzieci nowoprzyjętych

do Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łasku

na zebranie informacyjne

w dniu 18 czerwca 2018 roku ( poniedziałek)

o godzinie 16.30.

Prosimy o zabranie:

- dowodu osobistego,

- adres e-mail,

- 13 zł na kartę do czytnika.

__________________________________________________________________

 

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2018/2019

Po pierwszym etapie rekrutacji Przedszkole Publiczne nr 4 w Łasku

dysponuje 2 wolnymi miejscami na rok szkolny 2018/2019.

W dniach od 14 maja do 18 maja 2018 można składać wnioski wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Po wypełnieniu wniosku na platformie należy wniosek wydrukować

osobiście dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

Logowanie do systemu odbywa się na stronie: lask.przedszkola.vnabor.pl

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Drodzy Rodzice!

Do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice tych dzieci składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej. Oznacza to, że dzieci już uczęszczające do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji.

Nabór nowych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się tylko na wolne miejsca.

INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH W PRZEDSZKOLU  PUBLICZNYM NR 4 IM. LEŚNE SKRZATY W ŁASKU  NA ROK SZKOLNY 2018/2019  ZOSTANIE PODANA DO WIADOMOŚCI 1 MARCA 2018R.

Składanie wniosków (wraz z załącznikami)  o przyjęcie kandydata do przedszkola  odbędzie się w terminie  01.03.2018 r. – 16.03.2018 r.

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na pisemny wniosek rodziców. Wniosek ma formę elektroniczną. Logowanie do systemu odbywa się na stronie: lask.przedszkola.vnabor.pl

PORADNIK - instrukcja wypełniania wniosku

 UWAGA!

Wniosek złożony drogą elektroniczną należy również wydrukować, podpisać i  złożyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz kompletem stosownych (zamieszczonych poniżej do pobrania) oświadczeń.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności :

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 - 16 marca 2018r.

14 - 18 maja 2018r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, klasy pierwszej w szkole podstawowej i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2015r. poz.2156, z 2016r. poz.35)

19 - 23 marca 2018r.

21 - 23 maja 2018r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

4 kwietnia 2018r.

do godz. 15.00

25 maja 2018r.

do godz.15.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

4 - 6 kwietnia 2018r.

do godz. 15.00

28 - 29 maja 2018r.

do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 kwietnia 2018r.

do godz. 15.00

30 maja 2018r. 

do godz. 15.00

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

DNI OTWARTE !!!  ZAPRASZAMY !

W ramach „ Łagodnej adaptacji w przedszkolu” zapraszamy dzieci i rodziców na dni otwarte, które odbędą się w terminie
16 – 20 kwietnia 2018 r.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9:15 – 10:00 we wszystkich grupach wiekowych. Zapisy dzieci od dnia 4 kwietnia 2018 r. na listę, która zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w holu. Aby nie zakłócać pracy w grupie, prosimy o wpisywanie tylko 5 dzieci do danej grupy, którą odwiedzi przyszły przedszkolak z opiekunem.

Prosimy o przyniesienie obuwia zmiennego dla dziecka i opiekuna.


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013