^Powrót na górę
Get Adobe Flash player

Biuletyn Informacji Publicznej - PP4 Łask

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja

Szanowni Rodzice!

Do dnia 1 marca 2019 roku Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 przez dziecko uczęszczające do Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łasku złożyło 145 rodziców.

W związku z powyższym przedszkole posiada 45 wolnych miejsc na rok szkolny 2019/2020, na które zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

 

 

DNI OTWARTE !!!  ZAPRASZAMY !

W ramach „ Łagodnej adaptacji w przedszkolu” zapraszamy dzieci i rodziców na dni otwarte, które odbędą się w terminie
4 – 7 marca 2019 r.

 

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9:00 – 10:00 we wszystkich grupach wiekowych. Zapisy dzieci od dnia 26 marca 2019 r. na listę, która zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w holu. Aby nie zakłócać pracy w grupie, prosimy o wpisywanie tylko 5 dzieci do danej grupy, którą odwiedzi przyszły przedszkolak z opiekunem.

Prosimy o przyniesienie obuwia zmiennego dla dziecka i opiekuna.

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Drodzy Rodzice!

Do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice tych dzieci składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej. Oznacza to, że dzieci już uczęszczające do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji.

Nabór nowych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

odbędzie się tylko na wolne miejsca.

INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH W PRZEDSZKOLU  PUBLICZNYM NR 4 IM. LEŚNE SKRZATY W ŁASKU  NA ROK SZKOLNY 2019/2020  ZOSTANIE PODANA DO WIADOMOŚCI 4 MARCA 2019 R.

Składanie wniosków (wraz z załącznikami)  o przyjęcie kandydata do przedszkola  odbędzie się w terminie  04.03.2019 r. – 18.03.2019 r.

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na pisemny wniosek rodziców. Wniosek ma formę elektroniczną. Logowanie do systemu odbywa się na stronie: lask.przedszkola.vnabor.pl

PORADNIK - instrukcja wypełniania wniosku

UWAGA!

Wniosek złożony drogą elektroniczną należy również wydrukować, podpisać i   złożyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz kompletem stosownych (zamieszczonych poniżej do pobrania) oświadczeń.

Harmonogram

czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu

uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności :

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

4 marca 2019 r. od godz. 8.00 do 18 marca 2019 r. do godz. 15.00

14 maja 2019 r. od godz. 8.00 do 17 maja 2019 r. do godz. 15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów  potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych.

20 – 22 marca 2019 r.

20 – 22 maja 2019 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

1 kwietnia 2019r.

do godz. 15.00

24 maja 2019 r.

do godz.15.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

1 – 4 kwietnia 2019 roku do godz. 15.00

27 - 28 maja 2019r.

do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11 kwietnia 2019r.

do godz. 15.00

29 maja 2019 r.

do godz. 15.00

DOKUMENTY DO POBRANIA:


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013