^Powrót na górę
Get Adobe Flash player

Programy

ZESTAW PROGRAMÓW REALIZOWANYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

L.P.

NAZWA PROGRAMU

AUTOR PROGRAMU/ WYDAWNICTWO

FORMA DOPUSZCZENIA

ZAKRES/GRUPA WIEKOWA

1.

Nasze Przedszkole” program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci

Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska MAC

Uchwała RP nr 4/2016/2017 z dnia 14.09.2016

Grupa V i VI

oraz II

2

Od przedszkolaka do pierwszaka” – program wychowania przedszkolnego

Iwona Broda

WSiP

Uchwała RP nr 4/2015/2016 z dnia 14.09.2015

Dzieci 3-6 letnie

3

Matematyka na wesoło”

Agnieszka Krakowiak

Uchwała RP nr 1/2016/2017 z dnia 30.08.2016

Dzieci 3,4,5 i 6 – letnie.

4

Moja mała ojczyzna” – program edukacji regionalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym

Grażyna Maria Knol

Jolanta Kuśmirowska

Uchwała RP nr 1/2016/2017 z dnia 30.08.2016

Wszystkie dzieci w przedszkolu

5

Program wychowawczy

R. Pacuszka

D. Siąkowska

Uchwała RP nr 4/2015/2016 z dnia 14.09.2015

Dzieci 3-6 letnie

6

Bezpieczny przedszkolak” - program profilaktyczny

D. Łubisz

Uchwała RP nr 4/2015/2016 z dnia 14.09.2015

Dzieci 3-6 letnie

7

Kochamy dobrego Boga” – program nauczania religii nr AZ – 0 – 01/10

Komisja Wychowania Katolickiego (KEP);

Uchwała RP nr 4/2016/2017 z dnia 14.09.2016

Dzieci 6 letnie

Grupa Motylki i Misie

8

Mali Artyści” – program zajęć teatralno – muzyczno – plastycznych dla dzieci 4 – 5 letnich

 

Grażyna Maria Knol

Uchwała RP nr 4/2015/2016 z dnia 14.09.2015

Wszystkie dzieci w przedszkolu

9

Przygoda z językiem angielskim”

Anna Bartos

Uchwałą RP nr 2/2017/2018 z dnia 31 sierpnia 2017

VIII - Jeżyki

10

Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu ”

Marzena Wielebińska

Uchwała RP nr 2/2017/2018 z dnia 13.09.2017

Wszystkie dzieci

11

Mamo, tato bawcie się z nami” – wesołe pory roku z rodzicami

Anna Piotrowska

Uchwała RP nr 4/2016/2017 z dnia 14.09.2016

IV - Kwiatuszki

12

Rusz się zdrowo na sportowo”-program promujący aktywność fizyczną

Anna Piotrowska

Uchwała RP nr 4/2016/2017 z dnia 14.09.2016

IV - Kwiatuszki

13

Na talerzu zdrowo i kolorowo” – program promujący zdrowe, racjonalne żywienie

Anna Piotrowska

Uchwała RP nr 4/2016/2017 z dnia 14.09.2016

IV - Kwiatuszki

14

EKO – SKRZATY

Dorota Łubisz

Uchwała RP nr 4/2015/2016 z dnia 14.09.2015r.

Wszystkie dzieci

15

Bawimy się…” – czyli rehabilitacja w przedszkolu

Kamila Rzeźniczak

Uchwała RP nr 4/2016/2017 z dnia 14.09.2016

Zajęcia indywidualne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

16

Program pracy psychologa przedszkolnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Łasku

Małgorzata Gabara

Uchwała RP nr 4/2016/2017 z dnia 14.09.2016

Zajęcia indywidualne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

17

Leśne Skrzaty – miłośnikami przyrody

Paulina Derewenda

Uchwała RP nr 5/2017/2018 z dnia 13 .09.2017

Grupa VII - Wiewióreczki

18

Program pomocy kompensacyjno – wyrównawczej w gr.VII Wiewióreczki

Paulina Derewenda

Małgorzata Drożdż

 

Uchwała RP nr 5/2017/2018 z dnia 13 .09.2017

Grupa VII - Wiewióreczki

19

Bawimy się – czyli rehabilitacja w przedszkolu

Kamila Rzeźniczak

Uchwała RP nr 5/2017/2018 z dnia 13 .09.2017

Grupa VI - Motylki

20

Program pracy korekcyjno – kompensacyjnej dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową

Kamila Rzeźniczak

Uchwała RP nr 5/2017/2018 z dnia 13 .09.2017

Grupa VI - Motylki

21

Program pracy korekcyjno – kompensacyjnej dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu autyzmu atypowego

Kamila Rzeźniczak

Uchwała RP nr 5/2017/2018 z dnia 13 .09.2017

Grupa VI - Motylki

22

Program warsztatów z rodzicami – Wesołe zabawy matematyczne

Jolanta Kuśmirowska

Uchwała RP nr 6/2017/2018 z dnia28.09.2017

Grupa VI - Muchomorki

23

Program koła plastycznego „Mali artyści – czyli między nami Muchomorkami”

Jolanta Kuśmirowska

Uchwała RP nr 6/2017/2018 z dnia 28.09.2017

Grupa VI - Muchomorki

24

Kocham przedszkole” – program wychowania przedszkolnego

Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek

 

Uchwała RP nr 6/2017/2018 z dnia 28.09.2017

Grupa II Jagódki, VII WiewióreczkiVIII Jeżyki

25

Umiem coraz więcej – wspomaganie dzieci niepełnosprawnych w nabywaniu czynności samoobsługowych

Kamila Rzeźniczak

Uchwała RP nr 6/2017/2018 z dnia 28.09.2017

Grupa III Motylki

26

Program terapii logopedycznej dla zaburzeń typu dyslalii i o.r.m.

Elżbieta Zalewska

Uchwała RP nr 6/2017/2018 z dnia 28.09.2017

Dla dzieci objętych terapią logopedyczną


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013