^Powrót na górę
Get Adobe Flash player

O przedszkolu

 

Rehabilitacja  w naszym  przedszkolu to szereg różnych oddziaływań  prowadzonych w formie zabaw, ćwiczeń oraz gier ruchowych. Na zajęciach jest mnóstwo: ściskania i zgniatania, lepienia, wałkowania, ugniatania, przelewania, przesypywania, nawlekania, malowania i paćkania się, wąchania, słuchania, masowania i dotykania różnorodnych faktur, skakania, kopania (piłki), rzucania, łapania, oraz  wielozmysłowego poznawania świata. Dzieci oprócz zabaw plasteliną, ciastoliną czy piaskiem kinetycznym mają możliwość zabawy w różnych masach sensorycznych, do przygotowania których wykorzystywane są naturalne, bezpieczne składniki (np.: mąka pszenna, ziemniaczana, kukurydziana, krupczatka, kisiel, kasza manna, makaron oraz  aromaty do ciasta pobudzające dodatkowo zmysł węchu). Zajęcia są prowadzone indywidualnie.

Podczas zajęć wprowadzane są elementy różnych metod i programów wspierających rozwój dzieci, min.:

 • Terapia ręki,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • ćwiczenia naprzemienne wg metody Dennisona,
 • program aktywności M., Ch. Knillów "Dotyk i komunikacja",
 • integracja sensoryczna na co dzień,
 • dziecięcy aerobik oraz gimnastyka przy muzyce.

Wykonywane ćwiczenia i zabawy są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci. Mają one przede wszystkim sprawiać im radość.

Cele główne:

 • Rozwijanie samoobsługi
 • Przygotowanie do czynności szkolnych (min. nauka poprawnego chwytu narzędzia pisarskiego, przygotowanie ręki do pisania)

Cele szczegółowe usprawniania ruchowego:

 • Poprawa ogólnej sprawności motorycznej
 • Wzmocnienie siły mięśniowej
 • Stymulacja koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrokowo-słuchowej, wzrokowo-ruchowo-czuciowej
 • Odczuwanie własnego ciała
 • Wzmacnianie wiary we własne siły

 

Osoba prowadząca: mgr Kamila Rzeźniczak

Ukończone studia oraz studia podyplomowe:

Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją,

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,

Oligofrenopedagogika

 

Certyfikowane szkolenia:

Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej – I stopień

Ruch Rozwijając wg Weroniki Sherborne – I stopień

Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej – I i II stopień

Logorytmika – ruch, słuch, słowo

Zajęcia prowadzone metodą indywidualnej pracy, objęte są nimi dzieci ze wszystkich grup wiekowych potrzebujące pomocy psychologa. Podczas zajęć skupiam się głównie na edukacji emocjonalnej dzieci - wspólnie rozpoznajemy i nazywamy emocje na podstawie zdjęć i kolorowych ilustracji - ćwiczymy ich wykonywanie w lusterku, odgrywamy scenki, w których ważna jest komunikacja niewerbalna. Zajęcia mają na celu usprawnienie umiejętności społecznych - takich jak słuchanie, mówienie miłym głosem, dążenie do kompromisu, wyrażanie swoich potrzeb - pracę opieram o elementy Treningu Umiejętności Społecznych metodą Goldsteina. Zajęcia staram opierać się na metodach zabawy - wiele zadań wykonujemy pacynkami, atrakcyjnymi materiałami dydaktycznymi, tworzymy prace plastyczne związane z tematyką zajęć. Głównym efektem, jaki pragnę uzyskać w pracy z dziećmi, jest usamodzielnianie ich oraz ułatwianie relacji społecznych, które wykorzystywane są w codziennych sytuacjach.

 

Prowadząca zajęcia: Małgorzata Gabara

W roku szkolnym 2018/19 terapeutyczne zajęcia logopedyczne odbywają się w następujące dni:

 • poniedziałek – 12.30 – 14.30
 • wtorek – 12.30 – 15.00
 • środa – 8.30 – 12.00 ` 12.30 – 13.30
 • czwartek - 12.30 – 14.00
 • piątek - 11.30 – 12.00 12.30 – 13.00

Terapią logopedyczną są objęte dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Terapia będzie ukierunkowana na prowadzenie ćwiczeń oddechowych w celu kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużenie fazy wdechowej i wydechowej. W formie zabawy prowadzone będą ćwiczenia usprawniające narządy mowy: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy.

Będą również organizowane zabawy sprzyjające rozwojowi procesów poznawczych i wyobraźni.

Podczas terapii będzie położony duży nacisk na ćwiczenia manipulacyjne -stymulując pracę rąk pośrednio stymulujemy także ośrodek mowy, pobudzając go do intensywnego działania, a tym samym do mówienia.

Terapią logopedyczną będą również objęte dzieci z grupy Muchomorki i Wiewióreczki wyłonione w trakcie badań przesiewowych.

W poniedziałki od 14.30 do 15.00 zapraszam rodziców i nauczycieli na konsultacje logopedyczne.

Elżbieta Zalewska

Odbywa się w grupie „Misie” i „Motylki”.
Prowadzi siostra Claretta.

Zajęcia prowadzi mgr Marzena Wielebińska.

Język angielski realizowany jest w każdej grupie przedszkolnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

Zajęcia prowadzone są z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Prowadzi je specjalista – oligofrenopedagog, indywidualnie z dzieckiem w pokoju rewalidacyjnym.

Termin rewalidacja pochodzi od łacińskich słów re – znów, validus – mocny.

Celem zajęć rewalidacyjnych jest szukanie mocnych stron dziecka i wspomaganie na ich bazie wszechstronnego rozwoju dziecka oraz rozwijanie zainteresowań. Indywidualna praca z dzieckiem pozwala na kształtowaniu wiary jego we własne siły; budowaniu systemu wartości; wdrażaniu do przestrzegania norm społecznych. Podczas zajęć wzmacniane są pozytywne nawyki i zachowania, niwelowane niewłaściwe.

Zajęcia prowadzone są na podstawie indywidualnego programu opracowanego przez rewalidatora, dostosowanego do potrzeb i możliwości przedszkolaków. Wykorzystywane są różnorodne metody lub ich elementy np. Bajkoterapia, metoda W. Sherborn, R. Labana, L. Orfa, E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Obecnie w przedszkolu zajęcia prowadzą specjaliści: G. Knol, D. Łubisz, R. Pacuszka i K. Rzeźniczak.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej; Warszawa, dnia 24 lutego 2017 roku; poz. 356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Logopedia

Rewalidacja

Zajęcia z psychologiem

Polityka prywatności i nota prawna

Copyright © 2018. Publiczne Przedszkole nr 4 w Łasku-Kolumnie Rights Reserved.

Polityka prywatności i Nota prawna i pliki cookies


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013