^Powrót na górę
Get Adobe Flash player

O przedszkolu

 

Rehabilitacja  w naszym  przedszkolu to szereg różnych oddziaływań  prowadzonych w formie zabaw, ćwiczeń oraz gier ruchowych. Na zajęciach jest mnóstwo: ściskania i zgniatania, lepienia, wałkowania, ugniatania, przelewania, przesypywania, nawlekania, malowania i paćkania się, wąchania, słuchania, masowania i dotykania różnorodnych faktur, skakania, kopania (piłki), rzucania, łapania, oraz  wielozmysłowego poznawania świata. Dzieci oprócz zabaw plasteliną, ciastoliną czy piaskiem kinetycznym mają możliwość zabawy w różnych masach sensorycznych, do przygotowania których wykorzystywane są naturalne, bezpieczne składniki (np.: mąka pszenna, ziemniaczana, kukurydziana, krupczatka, kisiel, kasza manna, makaron oraz  aromaty do ciasta pobudzające dodatkowo zmysł węchu). Zajęcia są prowadzone indywidualnie.

Podczas zajęć wprowadzane są elementy różnych metod i programów wspierających rozwój dzieci, min.:

 • Terapia ręki,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • ćwiczenia naprzemienne wg metody Dennisona,
 • program aktywności M., Ch. Knillów "Dotyk i komunikacja",
 • integracja sensoryczna na co dzień,
 • dziecięcy aerobik oraz gimnastyka przy muzyce.

Wykonywane ćwiczenia i zabawy są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci. Mają one przede wszystkim sprawiać im radość.

Cele główne:

 • Rozwijanie samoobsługi
 • Przygotowanie do czynności szkolnych (min. nauka poprawnego chwytu narzędzia pisarskiego, przygotowanie ręki do pisania)

Cele szczegółowe usprawniania ruchowego:

 • Poprawa ogólnej sprawności motorycznej
 • Wzmocnienie siły mięśniowej
 • Stymulacja koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrokowo-słuchowej, wzrokowo-ruchowo-czuciowej
 • Odczuwanie własnego ciała
 • Wzmacnianie wiary we własne siły

 

Osoba prowadząca: mgr Kamila Rzeźniczak

Ukończone studia oraz studia podyplomowe:

Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją,

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,

Oligofrenopedagogika

 

Certyfikowane szkolenia:

Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej – I stopień

Ruch Rozwijając wg Weroniki Sherborne – I stopień

Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej – I i II stopień

Logorytmika – ruch, słuch, słowo

Zajęcia prowadzone metodą indywidualnej pracy, objęte są nimi dzieci ze wszystkich grup wiekowych potrzebujące pomocy psychologa. Podczas zajęć skupiam się głównie na edukacji emocjonalnej dzieci - wspólnie rozpoznajemy i nazywamy emocje na podstawie zdjęć i kolorowych ilustracji - ćwiczymy ich wykonywanie w lusterku, odgrywamy scenki, w których ważna jest komunikacja niewerbalna. Zajęcia mają na celu usprawnienie umiejętności społecznych - takich jak słuchanie, mówienie miłym głosem, dążenie do kompromisu, wyrażanie swoich potrzeb - pracę opieram o elementy Treningu Umiejętności Społecznych metodą Goldsteina. Zajęcia staram opierać się na metodach zabawy - wiele zadań wykonujemy pacynkami, atrakcyjnymi materiałami dydaktycznymi, tworzymy prace plastyczne związane z tematyką zajęć. Głównym efektem, jaki pragnę uzyskać w pracy z dziećmi, jest usamodzielnianie ich oraz ułatwianie relacji społecznych, które wykorzystywane są w codziennych sytuacjach.

 

Prowadząca zajęcia: Małgorzata Gabara

Terapia logopedyczna w roku szkolnym 2017/18 prowadzona jest w następujące dni:

 • poniedziałek: 9.30 – 12.00,
 • wtorek : 9.30 – 12.00,
 • środa: 10.30 – 12.00 oraz 12.30 – 13.30.

Terapią logopedyczną objętych jest 11 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Praca przebiega według Indywidualnych planów terapii logopedycznej.

Terapią logopedyczną objęte są również dzieci z grupy II – Jagódki oraz z grupy V – Kwiatuszki. Korygowanie wad wymowy jest prowadzone w oparciu o Program terapii logopedycznej dla zaburzeń o typie dyslalii i o. r. m.

Dzieci otrzymują ćwiczenia do domu w celu ich utrwalenia, co jest bardzo ważnym elementem pracy terapeutycznej.

W środę od 13.30 do 14.00 prowadzone są konsultacje indywidualne dla rodziców.

Odbywa się w grupie „Misie” i „Motylki”.
Prowadzi siostra Claretta.

Zajęcia prowadzi mgr Marzena Wielebińska.

Język angielski realizowany jest w każdej grupie przedszkolnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

Termin rewalidacja pochodzi od łacińskich słów re – znów, validus – mocny.

Celem zajęć rewalidacyjnych jest szukanie mocnych stron dziecka i wspomaganie na ich bazie wszechstronnego rozwoju dziecka oraz rozwijanie zainteresowań. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Prowadzi je specjalista – oligofrenopedagog, indywidualnie z dzieckiem w pokoju rewalidacyjnym.

Zajęcia prowadzone są na podstawie indywidualnego programu dostosowanego do potrzeb i możliwości przedszkolaków. Wykorzystywane są różnorodne metody lub ich elementy np. Bajkoterapia, metoda W. Sherborn, R. Labana, L. Orfa, E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Obecnie w przedszkolu zajęcia prowadzą specjaliści: D. Łubisz, R. Pacuszka i M. Wyrwas – Witusik.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej; Warszawa, dnia 24 lutego 2017 roku; poz. 356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

ZESTAW PROGRAMÓW REALIZOWANYCH

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

L.P.

NAZWA PROGRAMU

AUTOR PROGRAMU/ WYDAWNICTWO

FORMA DOPUSZCZENIA

ZAKRES/GRUPA WIEKOWA

1.

Nasze Przedszkole” program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci

Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska MAC

Uchwała RP nr 4/2016/2017 z dnia 14.09.2016

Grupa V i VI

oraz II

2

Od przedszkolaka do pierwszaka” – program wychowania przedszkolnego

Iwona Broda

WSiP

Uchwała RP nr 4/2015/2016 z dnia 14.09.2015

Dzieci 3-6 letnie

3

Matematyka na wesoło”

Agnieszka Krakowiak

Uchwała RP nr 1/2016/2017 z dnia 30.08.2016

Dzieci 3,4,5 i 6 – letnie.

4

Moja mała ojczyzna” – program edukacji regionalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym

Grażyna Maria Knol

Jolanta Kuśmirowska

Uchwała RP nr 1/2016/2017 z dnia 30.08.2016

Wszystkie dzieci w przedszkolu

5

Program wychowawczy

R. Pacuszka

D. Siąkowska

Uchwała RP nr 4/2015/2016 z dnia 14.09.2015

Dzieci 3-6 letnie

6

Bezpieczny przedszkolak” - program profilaktyczny

D. Łubisz

Uchwała RP nr 4/2015/2016 z dnia 14.09.2015

Dzieci 3-6 letnie

7

Kochamy dobrego Boga” – program nauczania religii nr AZ – 0 – 01/10

Komisja Wychowania Katolickiego (KEP);

Uchwała RP nr 4/2016/2017 z dnia 14.09.2016

Dzieci 6 letnie

Grupa Motylki i Misie

8

Mali Artyści” – program zajęć teatralno – muzyczno – plastycznych dla dzieci 4 – 5 letnich

 

Grażyna Maria Knol

Uchwała RP nr 4/2015/2016 z dnia 14.09.2015

Wszystkie dzieci w przedszkolu

9

Przygoda z językiem angielskim”

Anna Bartos

Uchwałą RP nr 2/2017/2018 z dnia 31 sierpnia 2017

VIII - Jeżyki

10

Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu ”

Marzena Wielebińska

Uchwała RP nr 2/2017/2018 z dnia 13.09.2017

Wszystkie dzieci

11

Mamo, tato bawcie się z nami” – wesołe pory roku z rodzicami

Anna Piotrowska

Uchwała RP nr 4/2016/2017 z dnia 14.09.2016

IV - Kwiatuszki

12

Rusz się zdrowo na sportowo”-program promujący aktywność fizyczną

Anna Piotrowska

Uchwała RP nr 4/2016/2017 z dnia 14.09.2016

IV - Kwiatuszki

13

Na talerzu zdrowo i kolorowo” – program promujący zdrowe, racjonalne żywienie

Anna Piotrowska

Uchwała RP nr 4/2016/2017 z dnia 14.09.2016

IV - Kwiatuszki

14

EKO – SKRZATY

Dorota Łubisz

Uchwała RP nr 4/2015/2016 z dnia 14.09.2015r.

Wszystkie dzieci

15

Bawimy się…” – czyli rehabilitacja w przedszkolu

Kamila Rzeźniczak

Uchwała RP nr 4/2016/2017 z dnia 14.09.2016

Zajęcia indywidualne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

16

Program pracy psychologa przedszkolnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Łasku

Małgorzata Gabara

Uchwała RP nr 4/2016/2017 z dnia 14.09.2016

Zajęcia indywidualne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

17

Leśne Skrzaty – miłośnikami przyrody

Paulina Derewenda

Uchwała RP nr 5/2017/2018 z dnia 13 .09.2017

Grupa VII - Wiewióreczki

18

Program pomocy kompensacyjno – wyrównawczej w gr.VII Wiewióreczki

Paulina Derewenda

Małgorzata Drożdż

 

Uchwała RP nr 5/2017/2018 z dnia 13 .09.2017

Grupa VII - Wiewióreczki

19

Bawimy się – czyli rehabilitacja w przedszkolu

Kamila Rzeźniczak

Uchwała RP nr 5/2017/2018 z dnia 13 .09.2017

Grupa VI - Motylki

20

Program pracy korekcyjno – kompensacyjnej dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową

Kamila Rzeźniczak

Uchwała RP nr 5/2017/2018 z dnia 13 .09.2017

Grupa VI - Motylki

21

Program pracy korekcyjno – kompensacyjnej dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu autyzmu atypowego

Kamila Rzeźniczak

Uchwała RP nr 5/2017/2018 z dnia 13 .09.2017

Grupa VI - Motylki

22

Program warsztatów z rodzicami – Wesołe zabawy matematyczne

Jolanta Kuśmirowska

Uchwała RP nr 6/2017/2018 z dnia28.09.2017

Grupa VI - Muchomorki

23

Program koła plastycznego „Mali artyści – czyli między nami Muchomorkami”

Jolanta Kuśmirowska

Uchwała RP nr 6/2017/2018 z dnia 28.09.2017

Grupa VI - Muchomorki

24

Kocham przedszkole” – program wychowania przedszkolnego

Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek

 

Uchwała RP nr 6/2017/2018 z dnia 28.09.2017

Grupa II Jagódki, VII WiewióreczkiVIII Jeżyki

25

Umiem coraz więcej – wspomaganie dzieci niepełnosprawnych w nabywaniu czynności samoobsługowych

Kamila Rzeźniczak

Uchwała RP nr 6/2017/2018 z dnia 28.09.2017

Grupa III Motylki

26

Program terapii logopedycznej dla zaburzeń typu dyslalii i o.r.m.

Elżbieta Zalewska

Uchwała RP nr 6/2017/2018 z dnia 28.09.2017

Dla dzieci objętych terapią logopedyczną

Copyright © 2013. Publiczne Przedszkole nr 4 w Łasku-Kolumnie Rights Reserved.

banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013