^Powrót na górę
Get Adobe Flash player

Rewalidacja

Zajęcia prowadzone są z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Prowadzi je specjalista – oligofrenopedagog, indywidualnie z dzieckiem w pokoju rewalidacyjnym.

Termin rewalidacja pochodzi od łacińskich słów re – znów, validus – mocny.

Celem zajęć rewalidacyjnych jest szukanie mocnych stron dziecka i wspomaganie na ich bazie wszechstronnego rozwoju dziecka oraz rozwijanie zainteresowań. Indywidualna praca z dzieckiem pozwala na kształtowaniu wiary jego we własne siły; budowaniu systemu wartości; wdrażaniu do przestrzegania norm społecznych. Podczas zajęć wzmacniane są pozytywne nawyki i zachowania, niwelowane niewłaściwe.

Zajęcia prowadzone są na podstawie indywidualnego programu opracowanego przez rewalidatora, dostosowanego do potrzeb i możliwości przedszkolaków. Wykorzystywane są różnorodne metody lub ich elementy np. Bajkoterapia, metoda W. Sherborn, R. Labana, L. Orfa, E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Obecnie w przedszkolu zajęcia prowadzą specjaliści: G. Knol, D. Łubisz, R. Pacuszka i K. Rzeźniczak.


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013