^Powrót na górę
Get Adobe Flash player

Rewalidacja

Termin rewalidacja pochodzi od łacińskich słów re – znów, validus – mocny.

Celem zajęć rewalidacyjnych jest szukanie mocnych stron dziecka i wspomaganie na ich bazie wszechstronnego rozwoju dziecka oraz rozwijanie zainteresowań. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Prowadzi je specjalista – oligofrenopedagog, indywidualnie z dzieckiem w pokoju rewalidacyjnym.

Zajęcia prowadzone są na podstawie indywidualnego programu dostosowanego do potrzeb i możliwości przedszkolaków. Wykorzystywane są różnorodne metody lub ich elementy np. Bajkoterapia, metoda W. Sherborn, R. Labana, L. Orfa, E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Obecnie w przedszkolu zajęcia prowadzą specjaliści: D. Łubisz, R. Pacuszka i M. Wyrwas – Witusik.

Copyright © 2013. Publiczne Przedszkole nr 4 w Łasku-Kolumnie Rights Reserved.

banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013