^Powrót na górę
Get Adobe Flash player

Logopedia

Terapia logopedyczna w roku szkolnym 2017/18 prowadzona jest w następujące dni:

  • poniedziałek: 9.30 – 12.00,
  • wtorek : 9.30 – 12.00,
  • środa: 10.30 – 12.00 oraz 12.30 – 13.30.

Terapią logopedyczną objętych jest 11 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Praca przebiega według Indywidualnych planów terapii logopedycznej.

Terapią logopedyczną objęte są również dzieci z grupy II – Jagódki oraz z grupy V – Kwiatuszki. Korygowanie wad wymowy jest prowadzone w oparciu o Program terapii logopedycznej dla zaburzeń o typie dyslalii i o. r. m.

Dzieci otrzymują ćwiczenia do domu w celu ich utrwalenia, co jest bardzo ważnym elementem pracy terapeutycznej.

W środę od 13.30 do 14.00 prowadzone są konsultacje indywidualne dla rodziców.

Copyright © 2013. Publiczne Przedszkole nr 4 w Łasku-Kolumnie Rights Reserved.

banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013