^Powrót na górę

Aktualności

Laureaci konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach”

linkNasze przedszkole znalazło się w gronie laureatów konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

 

linkNasze przedszkole znalazło się w gronie laureatów konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie zadania: „Leśne Skrzaty przyjaciółmi przyrody”. Program realizowany będzie we wszystkich grupach wiekowych od kwietnia do czerwca 2014 roku.

Całkowity koszt programu: 25319,99
Dotacja z WFOŚiGW: 22400,00
Wkład własny: 2919,99

Program umożliwia rozbudzenie w dziecku zaciekawienia i zainteresowania bogactwem otaczającej przyrody. Dostarczy dzieciom szerszą wiedzę nt. środowiska przyrodniczego, rozumienia roli ochrony środowiska dla lepszego jutra. Realizacja treści ujętych w tym programie zakłada zaangażowanie różnej aktywności dziecięcej: plastycznej, technicznej, muzycznej, zdrowotnej, ruchowej, umysłowej i patriotycznej. Celem programu jest wzrost poziomu wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej oraz wykształcenie postaw proekologicznych. Podnoszenie świadomości zagrożenia środowiska przyrodniczego. Stwarzanie warunków do obcowania z przyrodą i poznawania jej w różnych aspektach.

EFEKTY EKOLOGICZNE:

- Wykształcenie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą.

- Rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą oraz chęci życia w przyjaznym środowisku.

- Uwrażliwieni dzieci na piękno przyrody.

- Poznanie zasad ochrony środowiska przyrodniczego.

- Ukształtowanie poczucia troski i odpowiedzialności za obecny i przyszły stan otoczenia i jakości życia w nim.

- Pogłębienie wiedzy na temat zjawisk przyrodniczych i różnych ekosystemów.

- Rozumienie znaczenia roślin i zwierzą i ich potrzeb.

- Uświadomienie potrzeby reagowania na niszczenia przyrody.

 

EFEKTY RZECZOWE:

- Udział w konkursach: „Park wiosną’, „Najstraszniejszy potwór śmieciowy”, „Zwierzęta, które znamy i kochamy”.

- Organizacja „EKO majówki”.

- Udział w koncertach muzycznych „Spotkanie z żywiołem – powietrze”, „Spotkanie z żywiołem – ziemia”, „Zwierzęta małe i duże”.

- Oglądanie spektaklu teatralnego „Co w trawie piszczy”

- Wycieczka do Parku Miejskiego w Łasku , do ZOO Safari w Borysewie oraz do Nadleśnictwa Kolumna.

- Udział w warsztatach „Torba w kwiatki”, „Przygoda z kucykiem”, „Tyranozaur i diplodok dwaj wrogowie”.

- Udział w akcjach ekologicznych: „Papier z makulatury ulubieńcem natury”, „Nakrętki zbieramy – przyrodzie pomagamy”, „Baterie zbieramy – przyrodę wspieramy”, „Sprzątanie świata”, „Czyste powietrze wokół nas”.

- Zakup artykułów papierniczych.

- Zakup projektora i notebooka.

- Zakup pomocy dydaktycznych: lupy, wiatromierz, stacja pogody, globusy, książki, filmy edukacyjne, gry, puzzle, układanki, plansze edukacyjne, szablony, pacynki i inne.

 

www.wfosigw.lodz.pl

www.zainwestujwekologie.pl


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013