^Powrót na górę

Aktualności

Biblioteka zaprasza

Istnieje możliwość wypożyczenia w biblioteczce przedszkola literatury dotyczącej rozwoju i stymulowania twórczej aktywności dziecka. Zainteresowani rodzice proszeni są o zgłaszania chęci korzystania z niniejszej literatury u nauczycielek grup.

Spis pozycji:

 1. Avens C., Zrozum swojego przedszkolaka. 
 2. Bajszczak J., O dyscyplinie w wychowaniu. 
 3. Bogdanowicz M., Leworęczność dzieci. 
 4. Bogdanowicz M., Metoda Dobrego Startu. 
 5. Bogdanowicz M., Psychologia kliniczna dzieci w wieku przedszkolnym. 
 6. Braum H., Małe dzieci – duże uczuciaChałasiński J., Społeczeństwo i wiedza. 
 7. Cwirko – Godycki J. i in., Proste gry i zabawy matematyczne w domu i na wakacjach. 
 8. Cydzik Z., Ćwiczenia matematyczne. 
 9. Czajkowski S., Zajęcia plastyczne z dziećmi klas początkowych. 
 10. Dobrowolska J., Czy naprawdę trudne dziecko. 
 11. Domann G.i J., Jak nauczyć małe dziecko czytać – cicha rewolucja. 
 12. Donelly A., 365 gier i zabaw dla dzieci. Bez telewizji dla dzieci 0 - 4. 
 13. Donelly A., 365 gier i zabaw dla dzieci. Bez telewizji dla dzieci 4 -8. 
 14. Dopson J., Rozmowy z rodzicam. 
 15. Dudzińska I., Dziecko 6- letnie uczy się czytać. 
 16. Dunin – Wąsowicz M., Przedszkole w oczach mamy. 
 17. Dyner W., Zagadnienie zabawy w przedszkolu.
 18. Filipczuk H., Rodzice i dzieci najmłodsze.
 19. Frątczak J., Świadomość ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych w aspekcie edukacji szkolnej i nieszkolnej.
 20. Frątczakowie E. i J., Edukacja zdrowotna dzieci przedszkolnych.
 21. Grafczyńska J,  Zabawy rytmiczne i umuzykalniające dla dzieci.
 22. Gruszczyk – Kolczyńska E. , Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.
 23. Hardy R., Gry i figury.
 24. Hogg T., Język dwulatka – moja mama mnie rozumie.\
 25.  Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Spasowskiego w Warszawie,  Wpływ metod twórczych wychowania fizycznego na kształtowanie osobowości dziecka w wieku przedszkolnym.
 26. Jarowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego.
 27. Jankowski K., Psychologia w działaniu.
 28. Jundziłł I., Aktywizacja dziecka w procesie wychowania.
 29. Jurgen Press H., Przez zabawę do nauki.
 30. Karwowowska – Struczyk M., Rozmowa dzieci w wieku przedszkolnym.
 31. Kielar  - Turska M., Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata.
 32. Kruk H., O zabawie i pracy dzieci w przedszkolu.
 33. Krzysztoszek Z., Zabawa, praca i nauka w przedszkolu.
 34. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki.
Spis pozycji w pliku doc: [pobierz tutaj]

banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013