^Powrót na górę
Get Adobe Flash player

Biuletyn Informacji Publicznej - PP4 Łask

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

DNI OTWARTE !!!  ZAPRASZAMY !

W ramach „ Łagodnej adaptacji w przedszkolu” zapraszamy dzieci i rodziców na dni otwarte, które odbędą się w terminie
23 - 27 marca 2020 r. 

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9:00 – 10:00 we wszystkich grupach wiekowych. Zapisy dzieci od dnia 16 marca 2020 r. na listę, która zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w holu. Aby nie zakłócać pracy w grupie, prosimy o wpisywanie tylko 5 dzieci do danej grupy, którą odwiedzi przyszły przedszkolak z opiekunem.

Prosimy o przyniesienie obuwia zmiennego dla dziecka i opiekuna.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/21

Drodzy Rodzice!

Do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice tych dzieci składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej.

Oznacza to, że dzieci już uczęszczające do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji.

Składanie wniosków (wraz z załącznikami)  o przyjęcie kandydata do przedszkola  odbędzie się w terminie  02.03.2020 r. – 16.03.2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na pisemny wniosek rodziców. Wniosek ma formę elektroniczną. Logowanie do systemu odbywa się na stronie: lask.przedszkola.vnabor.pl

PORADNIK - instrukcja wypełniania wniosku

 UWAGA!

Wniosek złożony drogą elektroniczną należy również wydrukować, podpisać i złożyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz kompletem stosownych oświadczeń.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2020 Burmistrza Łasku z dnia 6 lutego 2020r. harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola przedstawia się następująco:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2 marca 2019 r. od godz. 8.00 do 16 marca 2020 r. do godz. 15.00

11 maja 2020 r. od godz. 8.00 do 14 maja 2020 r. do godz. 15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów  potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych.

17 - 20 marca 2020 r.

15 – 18 maja 2020 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

30 marca 2020 r.

do godz. 15.00

20 maja 2020 r.

do godz.15.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

30 marca-2 kwietnia 2020 r.

do godz. 15.00

20 – 22 maja 2020 r.

do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8 kwietnia 2020 r.

do godz. 15.00

25 maja 2020 r.

do godz. 15.00


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013