^Powrót na górę
Get Adobe Flash player

Aktualności

Praca zdalna „Jeżyków”

Oto efekty pracy zdalnej "Jeżyków". Nasze Przedszkolaki chętnie pracują w swoich domach. Wspólnie z najbliższymi bawią się i wykonują prace dydaktyczne. Mamy nadzieję, że już niedługo przyjdzie czas wspólnej zabawy z rówieśnikami w naszym przedszkolu.

Dorota Łubisz

Czytaj więcej...

Dyżur wakacyjny 2021

Uprzejmie informujemy, iż w okresie wakacyjnym rodzic może skorzystać z opieki dla dziecka świadczonej przez przedszkole pełniące dyżur wakacyjny.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 46/2021 Burmistrza Łasku z dnia 4 marca 2021r. w sprawie ustalenia terminów dyżurów i przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask na rok szkolny 2020/2021 przedstawia się w sposób następujący:

DYŻUR LIPIEC
1 – 30 lipca 2021r. - Przedszkole Publiczne nr 3
1 – 30 lipca 2021r. - Przedszkole Publiczne nr 4
1 – 30 lipca 2021r. - Przedszkole Publiczne nr 6
1 – 16 lipca 2021r. - Przedszkole Publiczne nr 1

DYŻUR SIERPIEŃ
2 – 27 sierpnia 2021r. - Przedszkole Publiczne nr 5
16 – 27 sierpnia 2021r. - Przedszkole Publiczne nr 1

Zgłoszenia należy dokonywać w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza, bez względu na to do którego przedszkola dziecko będzie uczęszczało w czasie wakacji. Zgłoszenia należy dokonywać w terminie 6 kwietnia – 7 maja br., poprzez złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny wraz z zaświadczeniem z zakładu pracy o planowanym terminie urlopu wypoczynkowego obojga rodziców.

W przypadku, gdy Rodzice nie dokonają zgłoszenia na opiekę w miesiącach wakacyjnych i nie złożą wniosku wraz z deklaracją woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, w wyżej wyznaczonych terminach - będą musieli sami zadbać o organizację opieki dla swojego dziecka. Objęcie dziecka opieką w przedszkolu będzie możliwe tylko w przypadku, gdy przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnym miejscem.

Załączniki:

  1. Regulamin
  2. Zarządzenie Burmistrza
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny 2021 - druk
  4. Upoważnienie do odbioru dziecka - druk
  5. Zaświadczenie o urlopie - umowa o pracę
  6. Zaświadczenie o urlopie - działalność
  7. Potwierdzenie woli zapisu na dyżur

Ograniczenie działalności przedszkola

Decyzją Premiera RP w terminie od 27 marca do 9 kwietnia 2021r. Przedszkole świadczy usługę opiekuńczą  wyłącznie dla dzieci rodziców pracujących w służbach medycznych i mundurowych. W związku z tym, celem zadeklarowania pobytu dziecka w tym terminie,  prosimy rodziców zatrudnionych w w/w służbach  o przekazanie do dnia 26 marca do godziny 14.00 oświadczenia o spełnianiu tego kryterium. Oświadczenie należy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście do sekretariatu przedszkola. Wzór oświadczenia do pobrania poniżej.

Pobierz wzór.

Dni otwarte w przedszkolu – tylko on-line

W związku z trwającą pandemią COVID-19 nie planujemy w naszym przedszkolu dni otwartych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego przedszkola na stronie www.pp4lask.com.pl

Ogłoszenie o wolnych miejscach w rekrutacji

Szanowni Rodzice!

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 przez dziecko uczęszczające do Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łasku złożyło 123 rodziców.

W związku z powyższym przedszkole posiada 67 wolnych miejsc na rok szkolny 2020/2021, na które zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Drodzy Rodzice!

Do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice tych dzieci składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej.

Oznacza to, że dzieci już uczęszczające do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji.

Składanie wniosków (wraz z załącznikami)  o przyjęcie kandydata do przedszkola  odbędzie się w terminie  01.03.2021 r. – 15.03.2021 r.

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na pisemny wniosek rodziców. Wniosek ma formę elektroniczną. Logowanie do systemu odbywa się na stronie: lask.przedszkola.vnabor.pl

UWAGA!

Wniosek złożony drogą elektroniczną należy również wydrukować, podpisać i złożyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz kompletem stosownych oświadczeń.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do Przedszkola Publicznego Nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku

film pp4

film

Burmistrz Łasku

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

1) Przedszkola Publicznego Nr 3 im. „Misiaczek” w Łasku ul. Narutowicza 11a, 98-100 Łask.
2) Przedszkola Publicznego Nr 6 im. „Słoneczko” w Łasku ul. Batorego 32, 98-100 Łask.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 ze zm.).

Szczegóły w dokumencie - pobierz plik ogłoszenia.

Burmistrz Łasku

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

1) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bałuczu, Kolonia Bałucz 32, 98-100 Łask.
2) Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie ul. Szkolna 1, 98-100 Łask.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 ze zm.).

Szczegóły w dokumencie - pobierz plik ogłoszenia.


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013