^Powrót na górę
Get Adobe Flash player

Biuletyn Informacji Publicznej - PP4 Łask

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

DNI OTWARTE !!!  ZAPRASZAMY !

W ramach „ Łagodnej adaptacji w przedszkolu” zapraszamy dzieci i rodziców na dni otwarte, które odbędą się w terminie
23 - 27 marca 2020 r.

 

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9:00 – 10:00 we wszystkich grupach wiekowych. Zapisy dzieci od dnia 16 marca 2020 r. na listę, która zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w holu. Aby nie zakłócać pracy w grupie, prosimy o wpisywanie tylko 5 dzieci do danej grupy, którą odwiedzi przyszły przedszkolak z opiekunem.

Prosimy o przyniesienie obuwia zmiennego dla dziecka i opiekuna.

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/21

Drodzy Rodzice!

Do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice tych dzieci składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej.

Oznacza to, że dzieci już uczęszczające do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji.

Składanie wniosków (wraz z załącznikami)  o przyjęcie kandydata do przedszkola  odbędzie się w terminie  02.03.2020 r. – 16.03.2020 r.

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na pisemny wniosek rodziców. Wniosek ma formę elektroniczną. Logowanie do systemu odbywa się na stronie: lask.przedszkola.vnabor.pl

PORADNIK - instrukcja wypełniania wniosku

 UWAGA!

Wniosek złożony drogą elektroniczną należy również wydrukować, podpisać i złożyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz kompletem stosownych oświadczeń.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2020 Burmistrza Łasku z dnia 6 lutego 2020r. harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola przedstawia się następująco:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2 marca 2019 r. od godz. 8.00 do 16 marca 2020 r. do godz. 15.00

11 maja 2020 r. od godz. 8.00 do 14 maja 2020 r. do godz. 15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów  potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonania przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych.

17 - 20 marca 2020 r.

15 – 18 maja 2020 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

30 marca 2020 r.

do godz. 15.00

20 maja 2020 r.

do godz.15.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

30 marca-2 kwietnia 2020 r.

do godz. 15.00

20 – 22 maja 2020 r.

do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8 kwietnia 2020 r.

do godz. 15.00

25 maja 2020 r.

do godz. 15.00

Przekaż 1 %

Szanowni Rodzice! Przyjaciele Przedszkola!

Przekaż 1% podatku na rzecz Przedszkola Publicznego nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku.

Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS 0000270261 oraz cel szczegółowy

LEŚNE SKRZATY PP4 ŁASK 7915.

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie!

1 procent

Burmistrz Łasku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie ul. Akacjowa 4, 98-100 Łask

Szczegóły w dokumencie - pobierz plik ogłoszenia.

plakat dobry start w przyszlosc

logo projektu min

Harmonogram zajęć specjalistycznych realizowanych w ramach projektu: Dobry Start w Przyszłość- wsparcie Publicznego Przedszkola Nr 4 w Łasku w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami” projekt nr RPLD.11.01.01- I.Z.00-10-001/19 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

logo projektu min

W dniu 7 października 2019 roku Gmina Łask podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „ Dobry Start w Przyszłość – wsparcie Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami „

Projekt zarejestrowany pod numerem RPLD.11.01.01-10-0042/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja Przedszkolna , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Beneficjent – Gmina Łask

Całkowita wartość projektu – 525 789,29 zł

Kwota dofinansowania – 446 908,29 zł

1) ze środków europejskich - 446 908,29 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu

Okres realizacji projektu – od 01.08.2019r. do 31.07.2020r.

Czytaj więcej...

Drodzy rodzice.

Nasze przedszkole po raz drugi przystąpiło do Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”.

Jego główne cele to kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem. Chcemy, by poprzez realizację zadań tematycznych poznały historię państwa polskiego, symbole narodowe, zwyczaje czy obrzędy ludowe.

Przed nami realizacja zadań wybranych z listy projektu. Pragniemy, by w tę niezwykle cenną inicjatywę włączyli się również rodzice i bliscy naszych przedszkolaków.

Liczymy na państwa wsparcie oraz włączenie się w działania projektowe.

Koordynator projektu w placówce Grażyna Knol, Kamila Rzeżniczak

 piekna nasza polska cala pp4 lask miedzynarodowy projekt


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013