^Powrót na górę

O przedszkolu

motylkiDo grupy III – integracyjnej „MOTYLKI” uczęszcza w roku szkolnym 2021/2022 - 17 dzieci 4 -letnich i 3- dzieci 5 – letnich o potrzebie kształcenia specjalnego .

Grupa funkcjonuje w godzinach 7.30 – 15.30., a od 6.30 – 7.30 oraz 15.30 – 16.30 dzieci przebywają w grupie II „Jagódki”.

Każdego dnia odkrywamy świat zaczynając od naszego przedszkola. Wdrażamy zasad współżycia w grupie, uczymy samodzielności oraz wzajemnej komunikacji . Podczas zajęć uczymy wierszy, piosenek i tańców; zachęcamy do wykonywania prac plastycznych różnymi technikami Przedszkolaki chętnie uczestniczą w spacerach i zabawach ruchowych w ogrodzie przedszkolnym. Dwa razy tygodniu „Motylki” uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego. Dla dzieci zostały w sali zorganizowane kąciki tematyczne: przyrodniczy, książki, plastyczny, gier i odpoczynku do indywidualnego wykorzystania podczas zabaw dowolnych.
Dzieci niepełnosprawne mają dostosowane do swoich potrzeb i możliwości metody i formy pracy.  Nauczycielki prowadzą z nimi indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i rewalidacyjne oparte na Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych. W codziennej pracy w grupie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zostały zaakceptowane przez swoich kolegów, często im pomagają i opiekują się nim

Programy realizowane w ciągu roku szkolnego to:

 • Program wychowania przedszkolnego W. Żaby- Żabińskiej, W. Majewskiej i R. Paździo.
 • Program wychowawczy Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łasku im. Leśne Skrzaty – R. Pacuszki
 • Klikaj z głową” – program przeciwdziałania cyberprzemocy Małgorzaty Makowskiej,
 • Bezpieczny przedszkolak” – program profilaktyczny - D. Łubisz
 • Program działań profilaktyczno – ekologicznych Eko Skrzaty w pracowni pod chmurką- D. Łubisz, P. Borycka
 • Leśne Skrzaty wędrują po Polsce i innych krajach Europy” – innowacja pedagogiczna edukacji europejskiej – G. Knol, E. Zalewskiej, A. Krakowiak
 • Program orientacji zawodowej w przedszkolu „ Poznajemy zawody naszych rodziców” – A. Bartos
 • „Wyzwania Teodora”- Ogólnopolski Projekt edukacyjny
 • Międzynarodowy projekt edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

W grupie obowiązuje KODEKS PRZEDSZKOLAKA, który wpływa na kształtowanie zasad, dobrych nawyków zachowania i współżycia z otoczeniem. Każdego dnia dzieci uczą się nowych rzeczy, zdobywają doświadczenia, rozwijają się – dorastają.

Wychowawczynie: mgr Renata Pacuszka, mgr Aleksandra Dylczyk i mgr Małgorzata Makowska – nauczycielka wspierajaca.

motylki

Grupa IV Misie liczy 25 dzieci, wśród których jest 14 dziewczynek i 11 chłopców. Są to dzieci 5 letnie, które uczęszczają 3 rok do naszego przedszkolu.

Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte,ciekawe i aktywne zarówno podczas zabaw jak i zajęć. Bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie stworzyliśmy kodeks przedszkolaka ,dzięki któremu dzieci starają się wdrażać zasady dobrego zachowania. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi oraz spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

2 razy w tygodniu odbywa się w naszej grupie j. angielski.

Grupa pracuje w oparciu o nową podstawę programową i następujące programy:

 • Rozwój,Wychowanie,Edukacja”. Program wychowania przedszkolnego Autor: A.Stalmach-Tkacz,K.Mucha
 • „Bezpieczny przedszkolak” - program profilaktyczny
 • Program wychowawczy Przedszkola Publicznego Nr4 w Łasku im. Leśne Skrzaty
 • „Piękna nasza Polska cała”
 • „Poznajemy Europę”
 • „Spacer Leśnych skrzatów po Kolumnie” - program regionalny

Nauczyciele pracujący w grupie:

mgr Małgorzata Drożdż, mgr Paulina Derewenda

Grupa ,,Biedronki” liczy 25 dzieci w tym 9 dziewczynek i 16 chłopców, są to dzieci

4-letnie, uczęszczające drugi rok do przedszkola.

Jest to grupa bardzo żywiołowa. Dzieci lubią zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne, bardzo chętnie uczestniczą w proponowanych ćwiczeniach. Uwielbiają zabawy integrujące grupę, zabawy w kole z wykorzystaniem piosenek oraz chusty animacyjnej, powitanki, zabawy z wykorzystaniem kostki do gry, itp. Szybko uczą się nowych piosenek i zabaw, aktywnie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych.

„Biedronki” poznały już zasady obowiązujące w grupie, których starają się przestrzegać oraz harmonogram dnia, zaprzyjaźniły się ze sobą, potrafią zgodnie pracować i bawić się w grupach oraz w kole. Chętnie uczestniczą w spacerach i wycieczkach przedszkolnych, uwielbiają zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Stają się coraz bardziej samodzielne, co widoczne jest podczas ubierania i rozbierania się.

Programy realizowane w grupie to:

 • ,,Planeta dzieci- prawda, dobro, piękno w świecie wartości” - program wychowania przedszkolnego
 • ,,Bezpieczny przedszkolak” - program profilaktyczny
 • Program wychowawczy Przedszkola Publicznego Nr 4
 • ,,Leśne skrzaty wędrują po Polsce i innych krajach Europy”- innowacja pedagogiczna
 • ,,Piękna nasza Polska cała”- międzynarodowy projekt pedagogiczny
 • „Matematyka na wesoło”- program edukacji matematycznej.
 • „Ekoskrzaty pod chmurką”- projekt ekologiczny

Program wychowania przedszkolnego oparty jest na Metodzie Dobrego Startu profesor Marty Bogdanowicz według którego pracujemy.

Nauczycielki pracujące w grupie – mgr Agnieszka Krakowiak , mgr Paulina Borycka, mgr Małgorzata Smolarek.

Grupa VI Muchomorki to śmiałe, zdolne i aktywne na zajęciach pięcioletnie dzieci.

W tym roku GrupaVI czynna jest w godzinach 7.30 -15.30. Rano w godzinach 6.30 - 7.30 dzieci zbierają się w Gr. Wiewiórki, a w godz. 15.30 – 16.30 zapraszamy do Gr. Motylki. Muchomorki bezpiecznie i kreatywnie spędzają czas w kącikach zainteresowań, korzystają z grupowej biblioteczki. Sami spontanicznie inicjują zabawy w ulubionych kącikach zabaw. . Grupa liczy 25 dzieci, wśród których jest 14 dziewczynek i 11 chłopców. Dzieci są pogodne, otwarte, ciekawe świata oraz chętne do działania.

Nauczycielki z grupy – mgr Agnieszka Stankiewicz oraz mgr Paulina Borycka pracują w oparciu o nową podstawę programową i program: „Rozwój, Wychowanie, Edukacja”- Program wychowania przedszkolnego. Autor: Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha – program wspomagający rozwój aktywności dziecioraz programy i projekty własne przedszkola:

 • „Bezpieczny przedszkolak – program profilaktyczny - D. Łubisz
 • Program wychowawczy Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku im. Leśne Skrzaty –R. Pacuszka
 • Program działań przyrodniczo – ekologicznych „ Eko Skrzaty” w pracowni od chmurką – D. Łubisz, P. Borycka.
 • „Leśne Skrzaty wędrują po Polsce i innych krajach Europy” – innowacja pedagogiczna - G. Knol, E. Zalewska, A. Krakowiak.
 • „Klikam z głową” – program profilaktyczny o cyberprzemocy – M. Makowska
 • „Przygoda z językiem angielskim” – A. Bartos
 • Międzynarodowy projekt edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”
 • Wyzwania Teodora - Projekt Ogólnopolski
 • Pocztówkowy zawrót głowy.”

Dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia języka angielskiego z panią mgr Anną Bartos, w których dzieci chętnie biorą czynny udział. Wraz ze wsparciem nauczycielek Muchomorki rozwijają swoją wiedzę i umiejętności. Nasza sala to miejsce, w którym zabawa łączy się z edukacją, a serdeczność i wzajemna pomoc nie ma granic. Na początku roku wspólnie omówiliśmy kodeks przedszkolaka, który umieściliśmy na tablicy w naszej sali. Będzie on przypominał nam o zasadach zachowania, których będziemy dzielnie przestrzegać. Dzieci chętnie uczą się nowych rzeczy, śpiewają piosenki. Lubią swoją grupę.

Z uśmiechem na twarzach codziennie przychodzimy do przedszkola wiedząc, że czeka tu na nas wielu przyjaciół oraz mnóstwo ciekawych zadań.

W roku 2021-2022 Gr V Kwiatuszki to dzieci sześcio- i pięcioletnie. Przedszkolaków w grupie jest 25, w tym: 19 dzieci 6-letnich i sześcioro 5-letnich. We wrześniu powitaliśmy w naszej grupie nowe dzieci. Przedszkolaki prowadzone są przez 2 wychowawczynie: panią Annę Kranas i panią Grażynę Knol. W grupie dodatkowo odbywają się zajęcia z języka angielskiego oraz religii. Po początkowym etapie integracji, Kwiatuszki rozpoczynają wspólnie nowy rok szkolny. Nauka prowadzona jest poprzez różnorodne formy i metody aktywizujące wszechstronny rozwój dziecka, takie jak np.: zabawy dydaktyczne, teatrzyki sylwet, dramy, zabawy badawcze, konstrukcyjne, ze śpiewem, twórcze, opowieści ruchowej, zabawy z chustą animacyjną, gazetami i nietypowymi przyborami. Nauka planowana jest poprzez zróżnicowanie poziomu zgodnie z wiekiem dzieci. Dzieci korzystają w tym roku z edukacyjnych pakietów kart pracy „Sześciolatek. Razem uczymy się” oraz „Pięciolatek. Razem uczymy się”. Nauka i zabawa w grupie 6 i 5 latków ma na celu przygotowanie przedszkolaków do roli ucznia w szkole. Realizujemy Nową Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz wiele programów edukacyjnych, m. in.: „Program wychowania przedszkolnego”; „Program wychowawczy”; programy profilaktyczne „Bezpieczny Przedszkolak”; programy z zakresu rozwijania świadomości ekologicznej, patriotycznej; zdrowotnej: „Na talerzu zdrowo i kolorowo”; „Rusz się zdrowo na sportowo” oraz rozwijania świadomości zawodowej. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym: Biblioteką, Strażą Pożarną, Szkołą w Kolumnie, Domem Kultury w Kolumnie, Sanepidem, Apteką oraz Kwiaciarnią. Uczymy się empatii - organizujemy i bierzemy udział w zbiórkach dla chorych dzieci, zwierząt oraz osób potrzebujących.

Kwiatuszki to dzieci samodzielne, pomocne, które współdziałają, stosują ustalone zasady, bawią się zgodnie razem i reagują na polecenia nauczyciela, chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach, słuchają bajek i wierszy, grają na instrumentach, dzielą się zabawkami. Dzieci starsze wspaniale opiekują się młodszym, a młodsze uczą się od starszych. Kwiatuszki lubią wykonywać zadania w książkach przedszkolaka, zabawy teatralne, chętnie wycinają, lepią z plasteliny, piszą szlaczki po śladzie, malują farbami, układają wspólnie puzzle, grają w gry, podejmują próby pisania i czytania oraz ciekawe zabawy tematyczne. Wykonują ćwiczenia gimnastyczne z różnymi przyborami: gazetami, chustą animacyjną, balonami, piłkami itp. Kwiatuszki są zgraną grupą przedszkolaków, które chętnie przebywają i uczą się razem, pomagają sobie wzajemnie. Dzięki wielkiemu wsparciu, pomocy i zaangażowaniu w wychowanie Rodziców przedszkolaków, wspólnie działamy dla dzieci, by pobyt i nauka w najstarszej grupie przedszkolnej, były atrakcyjne i przynosiły efekty wychowawcze oraz edukacyjne przygotowując dzieci do szkoły. Pozdrawiamy serdecznie.

Anna Kranas i Grażyna Knol.

Do grupy VI – integracyjnej „MOTYLKI” uczęszcza w roku szkolnym 2015/2016 - 20 dzieci ( w tym 5- dzieci wymagających kształcenia specjalnego oraz 5 – dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego). Metody, formy pracy są dostosowywane przez nauczycieli do możliwości, zainteresowań oraz wieku dzieci. Najczęściej stosowane są metody słowne, pokazowe i czynne: metoda W. Sherborne, R. Labana, A. M. Kniessów czy M. Bogdanowicz, E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i Klanzy. Formy pracy stosowane są w zależności od potrzeb: praca indywidualna lub z cała grupą. W codziennej pracy nauczycielki korzystały z pomocy dydaktycznych z zakresu matematyki, pojęć przyrodniczo – ekologicznych czy mowy. We wszystkich zajęciach dydaktycznych dzieci chętnie i aktywnie biorą udział. Uczestniczyły również w konkursach plastycznych organizowanych w ramach programu: „Z Sową Mądrą Głową poznajemy żywność zdrową”. Chętnie uczestniczą w spacerach i zabawach ruchowych w ogrodzie przedszkolnym. Dbają o porządek w sali i sprzątają zabawki po skończonej zabawie. Uczestniczą w koncertach muzyczny organizowanych w przedszkolu i zajęciach promujących zdrową żywność.

Dzieci niepełnosprawne mają dostosowane do swoich potrzeb i możliwości metody i formy pracy. Nauczycielki prowadzą z nimi indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i rewalidacyjne oparte na Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych. W codziennej pracy w grupie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zostały zaakceptowane przez swoich kolegów, często im pomagają i opiekują się nimi.

W grupie nauczycielki realizują programy autorskie: Czerwone światło”- program profilaktyczny przeciwdziałania agresji u dzieci w wieku przedszkolnym – Renaty Pacuszki oraz „Umiem coraz więcej” – program wspomagania dzieci niepełnosprawnych w kształtowaniu czynności samoobsługowych – Kamili Rzeźniczak. Realizacja obu programów ma wpływ na zachowanie przedszkolaków w grupie oraz ich umiejętności.

Nasza grupa bierze udział w akcjach przedszkolnych na rzecz środowiska lokalnego: - w „Zakręconej akcji” – zbiórce plastikowych nakrętek, - firma REBA – zbiórka zużytych baterii, - w akcji „Uwolnij książkę” - w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy- przekazanie fantów z kiermaszu.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za: dostarczanie rzeczy (zabawek, filmów dla dzieci ), pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć; dywanu do zabaw dowolnych; pomoc w organizacji uroczystości grupowych; udział w warsztatach plastycznych w grupie; przygotowywanie prac na konkursy; udział w zajęciach dydaktycznych; czytanie dzieciom bajek, wierszy z literatury dziecięcej.

Wiele radości dostarczyły nam uroczystości grupowe: Zabawy Andrzejkowe (prowadziły uroczystość mamy); wspólne kolędowanie; Dzień Babci i Dziadka oraz karnawałowy bal „Smerfna zabawa”. Zdjęcia z tych spotkań zawiera nasza galeria.

Renata Pacuszka, Kamila Rzeźniczak

Nasza galeria zdjęć

 • DSC04904
 • DSC04929
 • DSC04938
 • DSC05146
 • P1200729
 • P1200731
 • P1200742
 • P1200756
 • P1200760
 • P1200761
 • P1200764
 • P1200783
 • P1200785
 • P1200836
 • P1200854

Jagódki, to dzieci, które po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola. Grupa liczy 25 dzieci, wśród których jest 10 dziewczynek i 15 chłopców. Pełni entuzjazmu wspólnie rozpoczęliśmy rok szkolny 2021/2022.

Realizujemy następujące programy, innowacje oraz projekty:

 • „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” – program wychowania przedszkolnego oparty na Metodzie Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • „Program wychowawczy Przedszkola Publicznego Nr 4 im. Leśne Skrzaty w Łasku”,
 • Program adaptacyjny „Jestem Przedszkolakiem” dla dzieci 3-letnich,
 • „Bezpieczny przedszkolak” – program profilaktyczny,
 • „Eko – skrzaty w pracowni pod chmurka” – program działań przyrodniczo – ekologicznych,
 • „Leśne Skrzaty wędrują po Polsce i innych krajach Europy” – innowacja pedagogiczna.
 • Międzynarodowy projekt edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”,
 • „Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja” – projekt wspierający rozwój emocjonalny i społeczny.

Nasze „Jagódki”, to dzieci bardzo żywiołowe i odważne. Wspólnie staramy się, by z uśmiechem na twarzach codziennie przekraczać próg przedszkola i z radością mierzyć się z nowymi dla nas wyzwaniami. Nasza sala to miejsce, w którym edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci chętnie zdobywają nowe wiadomości i umiejętności. Pamiętamy również o wspólnie ustalonym zasadach panujących w grupie, by każde dziecko czuło się bezpieczne, ważne i zaakceptowane.

Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości, Jagódki z łatwością sprostają wszystkim wyzwaniom, a pobyt w przedszkolu będzie dla nich czasem przyjemności i wszechstronnego rozwoju.

mgr Elżbieta Zalewska i mgr Małgorzata Smolarek

Dzieci z grupy Wiewióreczki i Muchomorki składają serdecznie podziękowania dla Pana Jacka Chmielewskiego – kino TOMI, za mile spędzony czas podczas seansu filmowego „Biały kieł”.

Serdecznie dziękujemy Pani Joannie Janas za podarowanie grupie Wiewióreczki pięknych, białych chusteczek.

Grupa Wiewióreczki dziękuje mamie Szymonka Pawłowskiego za podarowanie książek i zabawek do grupy.

Grupa Wiewióreczki i Muchomorki składają serdeczne podziękowania Panu Jackowi Chmielewskiemu – kino TOMI w Pabianicach, za zaproszenie na seans filmowy „Hotel Transylwania 3”.

----------------------------------------------------------------------------

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW – GRUPA JEŻYKI

MIESIĄC – WRZESIEŃ

p. Karpińska - zabawki, lalki, piłeczki, książeczki, układanki, maskotki,
p. Borkiewicz – kredki, osiołek do skakania,
p. Vasiliu – kwiatki doniczkowe do kącika przyrody,
p. Janas – dekoracja Hallowenowa – dynia, świecznik,
----------------------------------------------------------------------------
p. Karpińska - telefon- samochodzik
p. Guzińska – puzzle, ks iążki,

MIESIĄC – PAŹDZIERNIK

P. Dałkowska – klocki, lalka,
p. Stępniak – zabawki,
p. Janas – ozdoby świąteczne,
p. Kiczyńska - ozdoby świąteczne,
p. Misiak - ozdoby świąteczne,
p. Przybylska - ozdoby świąteczne,
p. Stępniak - ozdoby świąteczne,
p. Ozga - ozdoby świąteczne,
p. Ozga – własnoręcznie wykonane ozdoby na kiermasz Bożonarodzeniowy,
p. Pawłowska- własnoręcznie wykonany stroik na kiermasz Bożonarodzeniowy

podziekowania pp4lask

 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy naszym darczyńcom  za  okazaną  pomoc rzeczową. Dziękujemy  za  ofiarność, zrozumienie, życzliwość  i zaangażowanie w życie naszego przedszkola

Nauczycielki grupy Kwiatuszki składają podziękowanie Rodzicom za owocną współpracę w I półroczu 2015/2016 a w szczególności:

1) p. Juliuszowi Sumorok za: samodzielne przygotowanie i prowadzenie 4 zajęć edukacyjnych dla dzieci w grupie

2) Pomoc w realizacji projektów nt zdrowia: owoce i warzywa akcji Sowy (p. Beata Byczkowska, stroje dla dzieci Państwo Żyła, p. Adriana Oszczypko)

3) Pomoc w realizacji projektu „Bajki, bajeczki”: czytanie bajek 1-2 razy w miesiącu (p. Przemysław Białorucki, p. Małgorzata Kaczorowska, p. Piotr Żyła, p. Marta Żyła, p. Marta Sumorok, p. Anna Wójcik), wzbogacenie grupy w książki do kącika bajek (p. Agnieszka Wróblewska, p. Kinga Matyja, p. Marcin Lewandowski), przynoszenie książek w ramach akcji „Uwolnij książkę” (p. Kinga Matyja, p. Lewandowski)

4) Ufundowanie warsztatów plastycznych z gliny dla wszystkich dzieci – państwo Sumorok

5) Udział w akcji zbierania nakrętek dla Wojtusia

6) Pomoc i przygotowanie dzieci do uroczystości - stroje, nauka wierszy, poczęstunek

7) Przyniesienie do grupy maskotek (p. Byczkowska, p. Lewandowski, p. Wilganowicz, p. Jagiełło, p. Oszczypko), pięknych zabawek (p. Byczkowska, p. Molenda, p. Oszczypko), pomocy, gier dydaktycznych (p. Pełka, p.Molenda, p. Lewandowski) do zabawy dla wszystkich dzieci

8) Udział w akcji zdjęć i kalendarzy na nowy rok - w efekcie zebranie funduszy na zakup pomocy do grupy

9) Przygotowywanie dużych kolorowanek ksero w ramach akcji Sowy – p. Marta Sumorok

10) chętny udział w zajęciach, warsztatach i zabawach otwartych w grupie

11) przynoszenie pomocy do zabaw i zajęć.

12) Nauczycielki dziękują wszystkim za wszelką pomoc codzienną, chętny udział we wspólnych działaniach, programach, zabawach, zajęciach, udział w charytatywnych akcjach społecznych, miłe słowa i codzienną wymianę informacji, pomoc w różnych działaniach w grupie Kwiatuszki.

13) Szczególne podziękowania nauczycielki kierują ponadto do Rodziców, którzy szczególnie włączyli się z pomocą w organizację Dnia Babci i Dziadka w grupie , tj.: poczęstunek w postaci ciast ( mama Miłosza, Mikołaja, Nataszy, Kacpra O.), ciasteczek ( mamie Wiktorka), paluszków ( mamie Tomka ), rogalików (p. A. Wróblewska), owoców (p. Byczkowska, p. Kantor), chrupek ( mamie Bruna), pomoc w przygotowywaniu stołów dla gości ( mamie Leny Olatunji.), przy kawie, herbacie oraz porządkowaniu sali po zakończeniu uroczystości ( mamie i babci Marysi, mamie i tacie Nataszy Żyła).

Pani Katarzynie Guzińskiej za puzzle.

Pani Ewie Mrugalskiej za piękne puzzle.

 

W roku szkolnym 2014/2015 składamy podziękowania:

Grupa Misie dziękuje wszystkim za pomoc i udział w akcji plastycznej „Leśnych Skrzatów” dla chorej dziewczynki z Kielc pt.: „Słowo dla Misi”. W wyniku wspólnych działań w przedszkolu oraz w domu z Rodzicami powstały 24 książeczki, które wysłane zostały w dużej wspólnej paczce  21-listopada z okazji zbliżającego się Dnia Pluszowego Misia – specjalnie dla Misi.

 

Misie bardzo  dziękują Rodzicom za zakup przepięknych nowych dużych drewnianych zabawek do grupy tj:

- pani Justynie Borkiewicz za duże tory kolejki

- pani Annie Furmańskiej za  duży tor aut

- pani Wiolettcie Saładaj za 3 komplety aut drewnianych

- panu Adrianowi Łaguniakowi za dużą dwustronną tablicę.

Wszystkie zabawki służyć będą do zabawy wszystkim dzieciom całej grupy Misie  przez długi czas pobytu w przedszkolu. 

Podziękowania dla pani M. Płóciennik, pani M. Michalak, pani  K. Kowal, pani J. Szczych za aktywne uczestnictwo w programie ,,Cała Polska czyta dzieciom".

Dziękujemy pani M. Michalak za wywóz makulatury.

 

Grupa ,,Kwiatuszki" dziękuje pani J. Kosmali za zakup niezbędnych pomocy.

Serdeczne podziękowania dla pani J. Kuś za zakup książek do grupy.

Grupa ,,Kwiatuszki" dziękuje mamie Mikołaja za dostarczenie zabawek do grupy.

,,Misie" dziękują pani Agnieszce Prusisz za ogromną pomoc w realizacji akcji prozdrowotnych w przedszkolu , dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, prowadzenie bardzo ciekawych i pouczających zajęć w zakresie zdrowego żywienia w grupie Misie , promowanie zdrowego stylu życia w przedszkolu ,  dostarczenie bardzo przydatnych materiałów dydaktycznych oraz udzielanie wielu cennych wskazówek, pomoc  i współpracę w opracowaniu projektu nt. zdrowego odżywiania.

Pani Renacie Wolskiej z grupy ,,Jagódki" za uszycie elementów dekoracji na salę gimnastyczną, które będą wykorzystywane podczas różnych uroczystości

Pani Magdalenie Piechulskiej-Grobelnej za pomoc w zbiórce makulatury.

Panu Radosławowi Karpińskiemu za przeprowadzenie zajęć ,,Muzyka dla smyka".

Państwu Elżbiecie i Zbigniewowi Kwiecińskim za pomoc w organizacji ciekawych wydarzeń przedszkolnych dla dzieci.

Gr. III ,,Misie" dziękuje wszystkim Rodzicom z całego przedszkola za wsparcie akcji degustacji owocowych przysmaków przynosząc bardzo licznie owoce i warzywa.

Wszystkim Rodzicom wspierającym ,,Akcję zakręconą" dla Lenki Szwebs - zbierania kolorowych nakrętek dla chorej dziewczynki pod hasłem ,,Nakrętki zbieramy Lence pomagamy".

Rodzicom i licealistom pomagającym w realizacji projektu rozwijania zainteresowań czytelniczych, przychodząc w gości do przedszkolaków, by czytać im bajki.

Panu Krzysztofowi Rogiewiczowi za bezinteresowną pomoc na rzecz przedszkola.

Mamie Szymonka z grupy ,,Jagódki" za podarowanie dyplomów Pasowania dla przedszkolaków.

 

Gr. IV Kwiatuszki w roku szkolnym 2014-2015 dziękuje:

- p. M.Michalak, p.J. Kosmala za dostarczenie artykułów papierniczych

- mamie Martynki Kuś za zakup do grupy 3 książek z bajkami, książek encyklopedii oraz książek ze szlaczkami do kopiowania,

- p. Krawcowi za prowadzenie Zajęcia– „Karmnik dla ptaków”

- p. Michalak za Wywóz makulatury

- mamie Jagody Płóciennik za zakup pojemnika dla lalek,

- mamie Krzysia Michalaka i tacie Blanki Pasternak za zestawy ołówków do grupy w ilości 30 szt. oraz

 Dziurkaczy;

- mamie Natalii Śpionek za przyniesienie do grupy 15 maskotek do zabawy dla wszystkich dzieci

- tacie Oli Frontczak za pomoc w nagraniu piosenki na konkurs muzyczny, oprawy muzycznej na zakończenie roku oraz pamiątkowych zestawów zdjęć z całego roku na pendrive’y.

– mamie Leny Milczarek za pomoc w opiece podczas wycieczki na konkurs muzyczny oraz do Urwisowa w Ksawerowie

- Rodzicom Wiktorii Becht oraz Blanki Pasternak za pomoc i przygotowanie dzieci do konkursu recytatorskiego stroje, nauka wierszy

- Rodzicom Ady Urbankiewicz zatransport samochodem 2 dzieci na konkurs ekologiczny do Łasku

- Pani Frontczak za podarowanie licznych malowanek;

- mamie Krzysia, Bruna, Oliwiera i Jagody za zorganizowanie poczęstunku na festyn  tj 3 ciasta i babeczki

- mamie Zuzanny Małolepszej za Inicjatywę prowadzenia ciekawych zajęć dla dzieci i działań  (Tworzymy szkielet dinozaura 25 II, Zajęcia z rasowymi kotkami Ragdoll 2IV)

– rodzicom Bruna Szylberg za wsparcie i pomoc podczas festynu

- pomoc w realizacji projektów w grupie – czytanie bajek ( babci Krzysia Michalaka, mamie Jagody Płóciennik, mamie Zuzanny Małolepszej, tacie Blanki Pasternak)

Wszystkim rodzicom za:

- Zorganizowanie poczęstunku dla babci i dziadka.

- Zbiórkę i dostarczenie  makulatury, baterii

- pomoc w realizacji projektu o zdrowym jedzeniu oraz Udział rodziców w akcji „Bajki, bajeczki…” – poprzez przynoszenie pięknych bajek do czytania

. Udział w akcji zbierania nakrętek, książek dla biblioteki – Uwolnij książkę,

- Pomoc w realizacji projektu Aquafresh  - poprzez wymianę szczoteczek, zakup past do zębów, wypełnianie kart realizacji projektu tj.: mycia zębów w domu;

- Udział w akcji zdjęć i kalendarzy z balu czego efektem był zakup zabawek do grupy z zebranych funduszy :

a) zestaw produktów - pokarmów do kącika kuchennego oraz komplet do zabawy - Farma ze zwierzętami  w IV 2015

b) gra konstruktor, zestaw naczyń oraz karty do gry w V 2015.

c) 2 zestawy narzędzi  oraz kolorowy elastyczny tor ze zwierzętami w V 2015

d) nowe autka 10 szt. w VI 2015

e) 2 duże gry z puzzlami: 1 zestaw dla dziewczynek i 1 dla chłopców oraz podwójne puzzle auta V-VI 2015

- wszystkim za dostarczenie zabawek na loterię fantową

- pomoc w organizacji zakończenia roku – przygotowanie ról, poczęstunku dla dzieci, piękne kwiaty dla pracowników na pożegnanie przedszkola.

 

 

Rok szkolny 2013/2014

Gr. Misie kieruje wyjątkowe podziękowane rodzicom Madzi państwu MARCIE I WOJCIECHOWI RYBKA za zasponsorowanie dużej zabawki kuchni z grillem, która posłuży wszystkim dzieciom oraz zestawu 10 pacynek do teatrzyku za sumę 1003 zł. Zabawki podarowane umilą wspólny czas i zabawę w przedszkolu. Bardzo dziękujemy.

Misie dziękują również wszystkim rodzicom za pomoc w zakupie zabawek do grupy w II oraz V 2014 poprzez udział w akcjach zdjęć oraz kiermaszach prac dzieci, w tym szczególnie mamie Kuby p.Justynie Borkiewicz.

Dzięki wsparciu rodziców w roku szkolnym 2013/2014 do grupy misie zakupiono:

+ 2 zestawy klocków drewnianych

+ zabawkę garaż

+ klocki zoo zwierzaki

+ duży teatr drewniany

+ zestaw 5 pacynek

+ warsztat narzędziowy

+ instrumenty muzyczne

Dziękujemy też mamie Poli za zakup do grupy nowej lalki do zabawy.

Zabawki posłużą dłuższy czas wszystkim dzieciom podczas zajęć, zabaw wspólnych, zabaw dowolnych w grupie.  Dziękujemy.

Panu W. Rybce za podarowanie środków chemicznych grupie I "Misie".

 

 

Rok szkolny 2012/2013

 

Pani I. Gazdeckiej za zakup pojemników na zabawki, artykułów piśmienniczych oraz zabawek do grupy "Słoneczka".

Panu P. Tomczakowi za ofiarowanie materiałów piśmienniczych do grupy "Słoneczka".

Panu M. Tarasiewiczowi za  pomoc w prowadzeniu  strony internetowej przedszkola.

Panu K. Kubiakowi za fotografowanie podczas uroczystego otwarcia przedszkola.

Panu A. Małyska za pomoc w wykonaniu  sztandaru przedszkola.

Panu W. Piechurze za ofiarowanie monitora.

Panu M. Kuliberdzie za ofiarowanie drzewek ozdobnych do ogrodu  przedszkolnego.

Nauczycielki grupy integracyjnej "Motylki" dziękują Rodzicom za przyczynienie się do zakupu:  drogi do budownia wraz z siedmioma autami, kompletu naczyń do kącika kuchnia za pieniądze ofiarowane przez  rodziców podczas zebrania.

Nauczycielki grupy "Motylki" składają podziękowania dla pani Izy W. - mamy absolwenta - Mikołaja za podarowanie kartek do  rysowania.

Panu A. Żyle za podarowanie gier edukacyjnych, książek oraz zabawek do grupy  "Słoneczka".

Pani  M. Michalskiej za ofiarowanie zabawek do grupy  I.

Panu R. Matusiakowi za zakup dużej tablicy korkowej, która przeznaczona jest do prezentacji prac dzieci z grupy VI - integracyjnej "Motylki".

Państwu  S. i K. Żurawskim za podarowanie kącika  kuchnia do grupy VI "Motylki".

Nauczycielki grupy III "Kwiatuszki" dziękują paniom: A. Jaźwiec, M. Jurek, J. Maciszewskiej, I. Madej za "odswieżenie" i  ubranie lalek.

Nauczycielki grupy III "Kwiatuszki" dziękują w imieniu dzieci za przekazanie zabawek  (klocki, lalki, układanki ...) pani R. Bąk, A. Szewczyk, K. Strzeleckiej, M. Jurek, I. Miszewskiej oraz A. Jaźwiec.

Dziękujemy pani  W. Ruszczyńskiej i R. Tabor za przekazanie dzieciom  z grupy III "Kwiatuszki" czasopism dla dzieci.

Dzieci z grupy III "Kwiatuszki" dziekują pani A. Grobelnej za piekne puzzle i pani I. Madej za ofiarowane zabawki (koparka, helikopter, samolot...).

Nauczycielki grupy II "Kwiatuszki" dziekują Rodzicom: pani M. Tarczyńskiej i M. Ziętali za wzbogacenie grupy w nowe zabawki oraz pojemniki na zabawki.

Nauczycielki grupy  I "Słoneczka" dziekują panu  M. Tarasiewiczowi za ofiarowanie komputera.

Dyrekcja przedszkola składa podziękowania dla Nadleśnictwa Kolumna za ofiarowanie krzewów ozdobnych.

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim  jest;

 nie przez to, co ma, lecz  przez to,  czym się dzieli  z  innymi."

Jan  Paweł  II

nadlesnictwo kolumna logo

Nadleśnictwo w Kolumnie - dziękujemy za objęcie Honorowym Patronatem Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego: "Przyroda wierszem malowana", który odbył się w naszym przedszkolu 26 marca 2015 roku. W ramach współpracy Nadleśnictwo przekazało dla  uczestników oraz laureatów konkursu pamiątkowe nagrody. Czytaj więcej o konkursie recytatorskim >>

Serdecznie dziękujemy.


Szczególne podziękowania za pomoc w organizację Festynu, który odbył się w dniu 28 maja 2015 roku kierujemy do:

 1. Państwa Agnieszki i Grzegorza Szylberg. 
 2. Państwa Elżbiety i Zbigniewa Kwiecińskich. 
 3. Pana Krzysztofa Bartosa. 
 4. Pana Pawła Tomczaka. 
 5. Pani Krystyny Michlewskiej – Prezes PSS Społem w Pabianicach. 
 6. Pani Izabeli Rykała. 
 7. Pana Grzegorza Rosiaka. 
 8. Pana Adama Pewniaka - Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolumna.

banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013


Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Łączna 1, 98-100 Łask. Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody w celach: udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w mailu, komunikacji mailowej oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa). Podanie danych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia dalszą komunikację. Dane mogą być ujawniane podmiotom świadczącym dla nas usługi (np. hostingodawca). Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna na stronie www.pp4lask.com.pl