^Powrót na górę

O przedszkolu

Grupa IV Misie liczy 25 dzieci, wśród których jest 14 dziewczynek i 11 chłopców. Są to dzieci 4 letnie, które uczęszczają 2 rok do naszego przedszkolu. W tym roku do naszej grupy dołączyło 2 nowych dzieci, które zostały bardzo mile przyjęte.

Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte,ciekawe i aktywne zarówno podczas zabaw jak i zajęć. Bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie stworzyliśmy kodeks przedszkolaka ,dzięki któremu dzieci starają się wdrażać zasady dobrego zachowania. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi oraz spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

2 razy w tygodniu odbywa się w naszej grupie j. angielski.

Grupa pracuje w oparciu o nową podstawę programową i następujące programy:

 • Rozwój,Wychowanie,Edukacja”. Program wychowania przedszkolnego Autor: A.Stalmach-Tkacz,K.Mucha
 • „Bezpieczny przedszkolak” - program profilaktyczny
 • Program wychowawczy Przedszkola Publicznego Nr4 w Łasku im. Leśne Skrzaty
 • „Piękna nasza Polska cała”
 • „Poznajemy Europę”

mgr Małgorzata Drożdż

Grupa ,,Biedronki” liczy 24 dzieci w tym 9 dziewczynek i 15 chłopców, są to dzieci najmłodsze – 3-letnie, uczęszczające po raz pierwszy do przedszkola.

W związku z tym nauczycielki z grupy podjęły działania adaptacyjne mające na celu łagodne wprowadzenie dzieci w życie przedszkola. Są to zabawy integrujące grupę, zabawy w kole z wykorzystaniem piosenek oraz chusty animacyjnej, powitanki, zabawy z wykorzystaniem kostki do gry, itp.

Adaptacja przebiega pomyślnie. Dzieci powolutku poznają harmonogram dnia przedszkolnego, nazywają swoje znaczki, poznają zasady obowiązujące w grupie, nawiązują kontakty z rówieśnikami, nazywają swoje panie, uczestniczą we wspólnych zabawach i zajęciach dydaktycznych. Wychodzą także na krótkie spacery wokół przedszkola oraz uczestniczą w zabawach na placu zabaw z wykorzystaniem sprzętu przedszkolnego.

Programy realizowane w grupie to:

 • Planeta dzieci- prawda, dobro, piękno w świecie wartości - program wychowania przedszkolnego
 • Bezpieczny przedszkolak - program profilaktyczny
 • Program wychowawczy Przedszkola Publicznego Nr 4
 • Leśne skrzaty wędrują po Polsce i innych krajach Europy - innowacja pedagogiczna
 • Piękna nasza Polska cała - międzynarodowy projekt pedagogiczny
 • Bajki , bajeczki czytamy dzieciom - program czytelniczy
 • One są wśród nas - pokazujący że są wśród nas osoby niepełnosprawne
 • Ekoskrzaty pod chmurką - projekt ekologiczny

Program wychowania przedszkolnego „Planeta dzieci- prawda, piękno, dobro w świecie wartości” oparty jest na Metodzie Dobrego Startu profesor Marty Bogdanowicz . Jest to metoda wzrokowo-słuchowo-ruchowa, w której istotną rolę grają trzy aspekty: słuchowy- piosenki i wierszyki, wzrokowy - wzory graficzne i motoryczny- ruchy artykulacyjne, ruchy oczu i rąk oraz całego ciała podczas odtwarzania wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki lub wierszyka.

Ponadto w grupie stosowane są metody: opowieści ruchowych, zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, zabawy badawcze, doświadczania, obserwacje przyrodnicze, techniki parateatralne- drama, pantomima, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, zabawy paluszkowe, pedagogika zabawy „Klanza”, metoda E. Gruszczyk- Kolczyńskiej do nauki matematyki,  Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,  metoda ruchowej ekspresji twórczej R.Labana i C. Orffa.

Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy w grupie „Biedronki” jest działalność:

 • indywidualna
 • zespołowa
 • zbiorowa (praca z całą grupą)

Nauczycielki prowadzące grupę - mgr Agnieszka Krakowiak i mgr Paulina Borycka.

Witamy w grupie VI „Muchomorki”

Nasza grupa pracuje w godzinach od 7:30 do 15:30. W godzinach 6:30 – 7:30, a także w godzinach 15:30 – 16:30, dzieci przebywają w Grupie Biedroneczki. W grupie uczą panie:

mgr Agnieszka Stankiewicz oraz mgr Małgorzata Smolarek.

Muchomorki, to dzieci, które pierwszy raz przekroczyły próg przedszkola. Grupa liczy 25 dzieci, wśród których jest 15 dzieci 3-letnich i 10 dzieci 4-letnich. Do Muchomorków uczęszcza 10 dziewczynek i 15 chłopców. Pełni entuzjazmu wspólnie rozpoczęliśmy rok szkolny 2020/2021. Dzieci są pogodne, otwarte, ciekawe świata oraz chętne do działania.

Realizacja programów własnych i innowacji :

 • Bezpieczny przedszkolak – program profilaktyczny - D. Łubisz

 • „ Rozwój, Wychowanie, Edukacja” program wychowania przedszkolnego –

A. Stalmach – Tkacz, K. Mucha.

 • Program wychowawczy Publicznego Przedszkola nr 4 w Łasku im. Leśne Skrzaty –

R. Pacuszka

 • Program działań przyrodniczo – ekologicznych „ Eko Skrzaty” w pracowni od chmurką – D. Łubisz, P. Borycka.

 • „Leśne Skrzaty wędrują po Polsce i innych krajach Europy” – innowacja pedagogiczna - G. Knol, E. Zalewska, A. Krakowiak.

 • „Klikam z głową” – program profilaktyczny o cyberprzemocy – M. Makowska

 • Poznajemy zawody naszych rodziców – A. Bartos

 • „Przygoda z językiem angielskim” – A. Bartos

 • Międzynarodowy projekt edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

 • Sport i zdrowie Leśnych Skrzatów – Projekt Ogólnopolski – A. Stankiewicz, A. Bartos

 • Wyzwania Teodora - Projekt Ogólnopolski

 • Magiczna moc bajek – Międzynarodowy Projekt Czytelniczy

 • Pocztówkowy zawrót głowy.

Dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia języka angielskiego z panią mgr Anną Bartos, w których dzieci chętnie biorą czynny udział. Wraz ze wsparciem nauczycielek Muchomorki rozwijają swoją wiedzę i umiejętności. Nasza sala to miejsce, w którym zabawa łączy się z edukacją, a serdeczność i wzajemna pomoc nie ma granic. Na początku roku wspólnie omówiliśmy kodeks przedszkolaka, który umieściliśmy na tablicy w naszej sali. Będzie on przypominał nam o zasadach zachowania, których będziemy dzielnie przestrzegać. Dzieci chętnie uczą się nowych rzeczy, śpiewają piosenki. Lubią swoją grupę.

Z uśmiechem na twarzach będziemy codziennie przekraczać próg przedszkola i z radością mierzyć się z nowymi dla nas wyzwaniami.

 

 

 

W roku 2020-2021 Gr V Kwiatuszki to dzieci 4 i 5 letnie. Dzieci w grupie jest 25; w tym 13 dzieci 4-letnich, 12 dzieci 5-letnich. Grupa prowadzona jest przez 2 wychowawczynie: panią Grażynę Knol oraz Annę Kranas; angielskiego w grupie uczy pani Anna Bartos. W pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej z dziećmi stosowane są różnorodne formy i metody pracy aktywizujące wszechstronny rozwój dziecka, takie jak np.: zabawy dydaktyczne, teatrzyki sylwet, dramy, zabawy badawcze, konstrukcyjne, ze śpiewem, twórcze, opowieści ruchowej, zabawy z chustą, gazetami i nietypowymi przyborami. Praca w grupie mieszanej odbywa się ze zróżnicowaniem poziomu wymagań według wieku. Dzieci starsze otrzymują wiele dodatkowych kart pracy oraz zadań do wykonania. W grupie w tym roku kontynuowane są programy z zakresu rozwoju czytelnictwa, zdrowego żywienia, aktywności fizycznej, rozwijania świadomości ekologicznej oraz patriotycznej, a także z zakresu wychowania, emocji, rozwijania świadomości zawodowej: „Bajki, bajeczki czytajmy dzieciom”, Program wychowawczy Przedszkola Publicznego Nr 4; „Na talerzu zdrowo i kolorowo”; „Bezpieczny Przedszkolak”; Program profilaktyczny; „Polska moja mała Ojczyzna”; „Leśne Skrzaty miłośnikami przyrody”; „Emocja”; „Rusz się zdrowo na sportowo”; „Poznajemy Zawody Rodziców”. Współpracujemy z Biblioteką, Strażą Pożarną, Szkołą w Kolumnie, Domem Kultury w Kolumnie. Uczymy się empatii - organizujemy zbiórki książek oraz zbiórkę charytatywną na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bierzemy udział w zbiórkach dla chorych dzieci, zwierząt oraz osób potrzebujących.

Dzieci w gr V są samodzielne, pomocne, współdziałają, stosują ustalone zasady i reagują na polecenia nauczyciela, chętnie uczestniczą w zajęciach z zakresu rozwoju mowy, ruchowych, muzycznych, plastycznych, matematycznych, konstrukcyjnych, słuchają bajek i wierszy, grają na instrumentach, dzielą się zabawkami. Dzieci młodsze uczą się od starszych, a dzieci starsze wspaniale opiekują się młodszymi. Kwiatuszki aktywnie biorą udział w organizowanych zajęciach, bawią się zgodnie razem, wykonują zadania plastyczne, matematyczne, liczą, układają rytmy, chętnie śpiewają piosenki i wygłaszają rymowanki. Przedszkolaki pomagają sobie wzajemnie, lubią wykonywać zadania w książkach przedszkolaka, wycinać, lepić, kreślić po linii, łączyć kropki, pisać szlaczki po śladzie, malować farbami, wydzierać, układać puzzle, grać we wspólne gry. Wykonują ćwiczenia gimnastyczne z różnymi przyborami: gazetami, z chustą animacyjną, balonami, piłkami itp. Kwiatuszki są bardzo zgraną grupą przedszkolaków, chętnie przebywają i uczą się razem, pomagają sobie wzajemnie. Praca w grupie Kwiatuszki jest bardzo owocna dzięki wielkiej pomocy i wsparciu Rodziców grupy. Wiele organizowanych działań nie odbyłoby się bez zaangażowania Rodziców. Razem z Rodzicami wspólnie działamy dla dzieci, by pobyt i nauka przez zabawę był atrakcyjny i przynosił efekty. Pozdrawiamy serdecznie.

Anna Kranas i Grażyna Knol.

Do grupy VI – integracyjnej „MOTYLKI” uczęszcza w roku szkolnym 2015/2016 - 20 dzieci ( w tym 5- dzieci wymagających kształcenia specjalnego oraz 5 – dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego). Metody, formy pracy są dostosowywane przez nauczycieli do możliwości, zainteresowań oraz wieku dzieci. Najczęściej stosowane są metody słowne, pokazowe i czynne: metoda W. Sherborne, R. Labana, A. M. Kniessów czy M. Bogdanowicz, E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i Klanzy. Formy pracy stosowane są w zależności od potrzeb: praca indywidualna lub z cała grupą. W codziennej pracy nauczycielki korzystały z pomocy dydaktycznych z zakresu matematyki, pojęć przyrodniczo – ekologicznych czy mowy. We wszystkich zajęciach dydaktycznych dzieci chętnie i aktywnie biorą udział. Uczestniczyły również w konkursach plastycznych organizowanych w ramach programu: „Z Sową Mądrą Głową poznajemy żywność zdrową”. Chętnie uczestniczą w spacerach i zabawach ruchowych w ogrodzie przedszkolnym. Dbają o porządek w sali i sprzątają zabawki po skończonej zabawie. Uczestniczą w koncertach muzyczny organizowanych w przedszkolu i zajęciach promujących zdrową żywność.

Dzieci niepełnosprawne mają dostosowane do swoich potrzeb i możliwości metody i formy pracy. Nauczycielki prowadzą z nimi indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i rewalidacyjne oparte na Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych. W codziennej pracy w grupie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zostały zaakceptowane przez swoich kolegów, często im pomagają i opiekują się nimi.

W grupie nauczycielki realizują programy autorskie: Czerwone światło”- program profilaktyczny przeciwdziałania agresji u dzieci w wieku przedszkolnym – Renaty Pacuszki oraz „Umiem coraz więcej” – program wspomagania dzieci niepełnosprawnych w kształtowaniu czynności samoobsługowych – Kamili Rzeźniczak. Realizacja obu programów ma wpływ na zachowanie przedszkolaków w grupie oraz ich umiejętności.

Nasza grupa bierze udział w akcjach przedszkolnych na rzecz środowiska lokalnego: - w „Zakręconej akcji” – zbiórce plastikowych nakrętek, - firma REBA – zbiórka zużytych baterii, - w akcji „Uwolnij książkę” - w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy- przekazanie fantów z kiermaszu.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za: dostarczanie rzeczy (zabawek, filmów dla dzieci ), pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć; dywanu do zabaw dowolnych; pomoc w organizacji uroczystości grupowych; udział w warsztatach plastycznych w grupie; przygotowywanie prac na konkursy; udział w zajęciach dydaktycznych; czytanie dzieciom bajek, wierszy z literatury dziecięcej.

Wiele radości dostarczyły nam uroczystości grupowe: Zabawy Andrzejkowe (prowadziły uroczystość mamy); wspólne kolędowanie; Dzień Babci i Dziadka oraz karnawałowy bal „Smerfna zabawa”. Zdjęcia z tych spotkań zawiera nasza galeria.

Renata Pacuszka, Kamila Rzeźniczak

Nasza galeria zdjęć

 • DSC04904
 • DSC04929
 • DSC04938
 • DSC05146
 • P1200729
 • P1200731
 • P1200742
 • P1200756
 • P1200760
 • P1200761
 • P1200764
 • P1200783
 • P1200785
 • P1200836
 • P1200854

Witamy w grupie „Jagódki”

Rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny i bardzo się cieszymy, że znów jesteśmy razem. W naszej grupie jest 12 dziewczynek i 13 chłopców.

Jesteśmy weseli, uśmiechnięci i ciekawi świata. Interesujemy się  wszystkim, co nas otacza. Dużo czasu spędzamy  na wspólnej zabawie, ale pamiętamy również o rozwijaniu swoich umiejętności i zdolności.

Podstawę programową realizujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego ,,Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” - Jolanty Wasilewskiej.

Będziemy również poszerzać swoją wiedzę o inne programy, a mianowicie:

 • Leśne Skrzaty wędrują po Polsce i innych krajach Europy
 • Piękna nasza Polska cała
 • Ekoskrzaty w pracowni pod chmurką
 • Bezpieczny przedszkolak – program profilaktyczny
 • Program wychowawczy Przedszkola Publicznego nr 4
 • Przygoda z językiem angielskim
 • Wyzwania Teodora
 • Sport i zdrowie Leśnych Skrzatów

Już jesteśmy starszakami, przygotowujemy się do podjęcia nauki w szkole. Poznajemy i utrwalamy litery, czytamy sylaby oraz wyrazy utworzone z poznanych liter.

Ćwiczymy słuch fonematyczny, czyli dzielimy wyrazy na sylaby i głoski, scalamy wyrazy z sylab i głosek. Wyodrębniamy wyrazy w zdaniu. Uczymy się pisać literek, a że jest to bardzo trudna umiejętność, zaczynamy od pisania po śladzie i po kropkach.

Liczymy, poznajemy cyfry, dodajemy i odejmujemy na liczmanach. Utrwalamy pojęcia: prawa strona ciała, lewa strona ciała.

Poszerzamy swoją wiedzę przyrodniczą, poznajemy otaczający nas świata, uczymy się zasad bezpieczeństwa i zgodnego współdziałania. Jesteśmy już bardzo samodzielni, szanujemy swoje książki, sprzątamy zabawki w naszej sali. Dbamy o dobry klimat w grupie, aby było nam miło i wesoło.

E. Zalewska, A. Bartos

Dzieci z grupy Wiewióreczki i Muchomorki składają serdecznie podziękowania dla Pana Jacka Chmielewskiego – kino TOMI, za mile spędzony czas podczas seansu filmowego „Biały kieł”.

Serdecznie dziękujemy Pani Joannie Janas za podarowanie grupie Wiewióreczki pięknych, białych chusteczek.

Grupa Wiewióreczki dziękuje mamie Szymonka Pawłowskiego za podarowanie książek i zabawek do grupy.

Grupa Wiewióreczki i Muchomorki składają serdeczne podziękowania Panu Jackowi Chmielewskiemu – kino TOMI w Pabianicach, za zaproszenie na seans filmowy „Hotel Transylwania 3”.

----------------------------------------------------------------------------

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW – GRUPA JEŻYKI

MIESIĄC – WRZESIEŃ

p. Karpińska - zabawki, lalki, piłeczki, książeczki, układanki, maskotki,
p. Borkiewicz – kredki, osiołek do skakania,
p. Vasiliu – kwiatki doniczkowe do kącika przyrody,
p. Janas – dekoracja Hallowenowa – dynia, świecznik,
----------------------------------------------------------------------------
p. Karpińska - telefon- samochodzik
p. Guzińska – puzzle, ks iążki,

MIESIĄC – PAŹDZIERNIK

P. Dałkowska – klocki, lalka,
p. Stępniak – zabawki,
p. Janas – ozdoby świąteczne,
p. Kiczyńska - ozdoby świąteczne,
p. Misiak - ozdoby świąteczne,
p. Przybylska - ozdoby świąteczne,
p. Stępniak - ozdoby świąteczne,
p. Ozga - ozdoby świąteczne,
p. Ozga – własnoręcznie wykonane ozdoby na kiermasz Bożonarodzeniowy,
p. Pawłowska- własnoręcznie wykonany stroik na kiermasz Bożonarodzeniowy

podziekowania pp4lask

 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy naszym darczyńcom  za  okazaną  pomoc rzeczową. Dziękujemy  za  ofiarność, zrozumienie, życzliwość  i zaangażowanie w życie naszego przedszkola

Nauczycielki grupy Kwiatuszki składają podziękowanie Rodzicom za owocną współpracę w I półroczu 2015/2016 a w szczególności:

1) p. Juliuszowi Sumorok za: samodzielne przygotowanie i prowadzenie 4 zajęć edukacyjnych dla dzieci w grupie

2) Pomoc w realizacji projektów nt zdrowia: owoce i warzywa akcji Sowy (p. Beata Byczkowska, stroje dla dzieci Państwo Żyła, p. Adriana Oszczypko)

3) Pomoc w realizacji projektu „Bajki, bajeczki”: czytanie bajek 1-2 razy w miesiącu (p. Przemysław Białorucki, p. Małgorzata Kaczorowska, p. Piotr Żyła, p. Marta Żyła, p. Marta Sumorok, p. Anna Wójcik), wzbogacenie grupy w książki do kącika bajek (p. Agnieszka Wróblewska, p. Kinga Matyja, p. Marcin Lewandowski), przynoszenie książek w ramach akcji „Uwolnij książkę” (p. Kinga Matyja, p. Lewandowski)

4) Ufundowanie warsztatów plastycznych z gliny dla wszystkich dzieci – państwo Sumorok

5) Udział w akcji zbierania nakrętek dla Wojtusia

6) Pomoc i przygotowanie dzieci do uroczystości - stroje, nauka wierszy, poczęstunek

7) Przyniesienie do grupy maskotek (p. Byczkowska, p. Lewandowski, p. Wilganowicz, p. Jagiełło, p. Oszczypko), pięknych zabawek (p. Byczkowska, p. Molenda, p. Oszczypko), pomocy, gier dydaktycznych (p. Pełka, p.Molenda, p. Lewandowski) do zabawy dla wszystkich dzieci

8) Udział w akcji zdjęć i kalendarzy na nowy rok - w efekcie zebranie funduszy na zakup pomocy do grupy

9) Przygotowywanie dużych kolorowanek ksero w ramach akcji Sowy – p. Marta Sumorok

10) chętny udział w zajęciach, warsztatach i zabawach otwartych w grupie

11) przynoszenie pomocy do zabaw i zajęć.

12) Nauczycielki dziękują wszystkim za wszelką pomoc codzienną, chętny udział we wspólnych działaniach, programach, zabawach, zajęciach, udział w charytatywnych akcjach społecznych, miłe słowa i codzienną wymianę informacji, pomoc w różnych działaniach w grupie Kwiatuszki.

13) Szczególne podziękowania nauczycielki kierują ponadto do Rodziców, którzy szczególnie włączyli się z pomocą w organizację Dnia Babci i Dziadka w grupie , tj.: poczęstunek w postaci ciast ( mama Miłosza, Mikołaja, Nataszy, Kacpra O.), ciasteczek ( mamie Wiktorka), paluszków ( mamie Tomka ), rogalików (p. A. Wróblewska), owoców (p. Byczkowska, p. Kantor), chrupek ( mamie Bruna), pomoc w przygotowywaniu stołów dla gości ( mamie Leny Olatunji.), przy kawie, herbacie oraz porządkowaniu sali po zakończeniu uroczystości ( mamie i babci Marysi, mamie i tacie Nataszy Żyła).

Pani Katarzynie Guzińskiej za puzzle.

Pani Ewie Mrugalskiej za piękne puzzle.

 

W roku szkolnym 2014/2015 składamy podziękowania:

Grupa Misie dziękuje wszystkim za pomoc i udział w akcji plastycznej „Leśnych Skrzatów” dla chorej dziewczynki z Kielc pt.: „Słowo dla Misi”. W wyniku wspólnych działań w przedszkolu oraz w domu z Rodzicami powstały 24 książeczki, które wysłane zostały w dużej wspólnej paczce  21-listopada z okazji zbliżającego się Dnia Pluszowego Misia – specjalnie dla Misi.

 

Misie bardzo  dziękują Rodzicom za zakup przepięknych nowych dużych drewnianych zabawek do grupy tj:

- pani Justynie Borkiewicz za duże tory kolejki

- pani Annie Furmańskiej za  duży tor aut

- pani Wiolettcie Saładaj za 3 komplety aut drewnianych

- panu Adrianowi Łaguniakowi za dużą dwustronną tablicę.

Wszystkie zabawki służyć będą do zabawy wszystkim dzieciom całej grupy Misie  przez długi czas pobytu w przedszkolu. 

Podziękowania dla pani M. Płóciennik, pani M. Michalak, pani  K. Kowal, pani J. Szczych za aktywne uczestnictwo w programie ,,Cała Polska czyta dzieciom".

Dziękujemy pani M. Michalak za wywóz makulatury.

 

Grupa ,,Kwiatuszki" dziękuje pani J. Kosmali za zakup niezbędnych pomocy.

Serdeczne podziękowania dla pani J. Kuś za zakup książek do grupy.

Grupa ,,Kwiatuszki" dziękuje mamie Mikołaja za dostarczenie zabawek do grupy.

,,Misie" dziękują pani Agnieszce Prusisz za ogromną pomoc w realizacji akcji prozdrowotnych w przedszkolu , dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, prowadzenie bardzo ciekawych i pouczających zajęć w zakresie zdrowego żywienia w grupie Misie , promowanie zdrowego stylu życia w przedszkolu ,  dostarczenie bardzo przydatnych materiałów dydaktycznych oraz udzielanie wielu cennych wskazówek, pomoc  i współpracę w opracowaniu projektu nt. zdrowego odżywiania.

Pani Renacie Wolskiej z grupy ,,Jagódki" za uszycie elementów dekoracji na salę gimnastyczną, które będą wykorzystywane podczas różnych uroczystości

Pani Magdalenie Piechulskiej-Grobelnej za pomoc w zbiórce makulatury.

Panu Radosławowi Karpińskiemu za przeprowadzenie zajęć ,,Muzyka dla smyka".

Państwu Elżbiecie i Zbigniewowi Kwiecińskim za pomoc w organizacji ciekawych wydarzeń przedszkolnych dla dzieci.

Gr. III ,,Misie" dziękuje wszystkim Rodzicom z całego przedszkola za wsparcie akcji degustacji owocowych przysmaków przynosząc bardzo licznie owoce i warzywa.

Wszystkim Rodzicom wspierającym ,,Akcję zakręconą" dla Lenki Szwebs - zbierania kolorowych nakrętek dla chorej dziewczynki pod hasłem ,,Nakrętki zbieramy Lence pomagamy".

Rodzicom i licealistom pomagającym w realizacji projektu rozwijania zainteresowań czytelniczych, przychodząc w gości do przedszkolaków, by czytać im bajki.

Panu Krzysztofowi Rogiewiczowi za bezinteresowną pomoc na rzecz przedszkola.

Mamie Szymonka z grupy ,,Jagódki" za podarowanie dyplomów Pasowania dla przedszkolaków.

 

Gr. IV Kwiatuszki w roku szkolnym 2014-2015 dziękuje:

- p. M.Michalak, p.J. Kosmala za dostarczenie artykułów papierniczych

- mamie Martynki Kuś za zakup do grupy 3 książek z bajkami, książek encyklopedii oraz książek ze szlaczkami do kopiowania,

- p. Krawcowi za prowadzenie Zajęcia– „Karmnik dla ptaków”

- p. Michalak za Wywóz makulatury

- mamie Jagody Płóciennik za zakup pojemnika dla lalek,

- mamie Krzysia Michalaka i tacie Blanki Pasternak za zestawy ołówków do grupy w ilości 30 szt. oraz

 Dziurkaczy;

- mamie Natalii Śpionek za przyniesienie do grupy 15 maskotek do zabawy dla wszystkich dzieci

- tacie Oli Frontczak za pomoc w nagraniu piosenki na konkurs muzyczny, oprawy muzycznej na zakończenie roku oraz pamiątkowych zestawów zdjęć z całego roku na pendrive’y.

– mamie Leny Milczarek za pomoc w opiece podczas wycieczki na konkurs muzyczny oraz do Urwisowa w Ksawerowie

- Rodzicom Wiktorii Becht oraz Blanki Pasternak za pomoc i przygotowanie dzieci do konkursu recytatorskiego stroje, nauka wierszy

- Rodzicom Ady Urbankiewicz zatransport samochodem 2 dzieci na konkurs ekologiczny do Łasku

- Pani Frontczak za podarowanie licznych malowanek;

- mamie Krzysia, Bruna, Oliwiera i Jagody za zorganizowanie poczęstunku na festyn  tj 3 ciasta i babeczki

- mamie Zuzanny Małolepszej za Inicjatywę prowadzenia ciekawych zajęć dla dzieci i działań  (Tworzymy szkielet dinozaura 25 II, Zajęcia z rasowymi kotkami Ragdoll 2IV)

– rodzicom Bruna Szylberg za wsparcie i pomoc podczas festynu

- pomoc w realizacji projektów w grupie – czytanie bajek ( babci Krzysia Michalaka, mamie Jagody Płóciennik, mamie Zuzanny Małolepszej, tacie Blanki Pasternak)

Wszystkim rodzicom za:

- Zorganizowanie poczęstunku dla babci i dziadka.

- Zbiórkę i dostarczenie  makulatury, baterii

- pomoc w realizacji projektu o zdrowym jedzeniu oraz Udział rodziców w akcji „Bajki, bajeczki…” – poprzez przynoszenie pięknych bajek do czytania

. Udział w akcji zbierania nakrętek, książek dla biblioteki – Uwolnij książkę,

- Pomoc w realizacji projektu Aquafresh  - poprzez wymianę szczoteczek, zakup past do zębów, wypełnianie kart realizacji projektu tj.: mycia zębów w domu;

- Udział w akcji zdjęć i kalendarzy z balu czego efektem był zakup zabawek do grupy z zebranych funduszy :

a) zestaw produktów - pokarmów do kącika kuchennego oraz komplet do zabawy - Farma ze zwierzętami  w IV 2015

b) gra konstruktor, zestaw naczyń oraz karty do gry w V 2015.

c) 2 zestawy narzędzi  oraz kolorowy elastyczny tor ze zwierzętami w V 2015

d) nowe autka 10 szt. w VI 2015

e) 2 duże gry z puzzlami: 1 zestaw dla dziewczynek i 1 dla chłopców oraz podwójne puzzle auta V-VI 2015

- wszystkim za dostarczenie zabawek na loterię fantową

- pomoc w organizacji zakończenia roku – przygotowanie ról, poczęstunku dla dzieci, piękne kwiaty dla pracowników na pożegnanie przedszkola.

 

 

Rok szkolny 2013/2014

Gr. Misie kieruje wyjątkowe podziękowane rodzicom Madzi państwu MARCIE I WOJCIECHOWI RYBKA za zasponsorowanie dużej zabawki kuchni z grillem, która posłuży wszystkim dzieciom oraz zestawu 10 pacynek do teatrzyku za sumę 1003 zł. Zabawki podarowane umilą wspólny czas i zabawę w przedszkolu. Bardzo dziękujemy.

Misie dziękują również wszystkim rodzicom za pomoc w zakupie zabawek do grupy w II oraz V 2014 poprzez udział w akcjach zdjęć oraz kiermaszach prac dzieci, w tym szczególnie mamie Kuby p.Justynie Borkiewicz.

Dzięki wsparciu rodziców w roku szkolnym 2013/2014 do grupy misie zakupiono:

+ 2 zestawy klocków drewnianych

+ zabawkę garaż

+ klocki zoo zwierzaki

+ duży teatr drewniany

+ zestaw 5 pacynek

+ warsztat narzędziowy

+ instrumenty muzyczne

Dziękujemy też mamie Poli za zakup do grupy nowej lalki do zabawy.

Zabawki posłużą dłuższy czas wszystkim dzieciom podczas zajęć, zabaw wspólnych, zabaw dowolnych w grupie.  Dziękujemy.

Panu W. Rybce za podarowanie środków chemicznych grupie I "Misie".

 

 

Rok szkolny 2012/2013

 

Pani I. Gazdeckiej za zakup pojemników na zabawki, artykułów piśmienniczych oraz zabawek do grupy "Słoneczka".

Panu P. Tomczakowi za ofiarowanie materiałów piśmienniczych do grupy "Słoneczka".

Panu M. Tarasiewiczowi za  pomoc w prowadzeniu  strony internetowej przedszkola.

Panu K. Kubiakowi za fotografowanie podczas uroczystego otwarcia przedszkola.

Panu A. Małyska za pomoc w wykonaniu  sztandaru przedszkola.

Panu W. Piechurze za ofiarowanie monitora.

Panu M. Kuliberdzie za ofiarowanie drzewek ozdobnych do ogrodu  przedszkolnego.

Nauczycielki grupy integracyjnej "Motylki" dziękują Rodzicom za przyczynienie się do zakupu:  drogi do budownia wraz z siedmioma autami, kompletu naczyń do kącika kuchnia za pieniądze ofiarowane przez  rodziców podczas zebrania.

Nauczycielki grupy "Motylki" składają podziękowania dla pani Izy W. - mamy absolwenta - Mikołaja za podarowanie kartek do  rysowania.

Panu A. Żyle za podarowanie gier edukacyjnych, książek oraz zabawek do grupy  "Słoneczka".

Pani  M. Michalskiej za ofiarowanie zabawek do grupy  I.

Panu R. Matusiakowi za zakup dużej tablicy korkowej, która przeznaczona jest do prezentacji prac dzieci z grupy VI - integracyjnej "Motylki".

Państwu  S. i K. Żurawskim za podarowanie kącika  kuchnia do grupy VI "Motylki".

Nauczycielki grupy III "Kwiatuszki" dziękują paniom: A. Jaźwiec, M. Jurek, J. Maciszewskiej, I. Madej za "odswieżenie" i  ubranie lalek.

Nauczycielki grupy III "Kwiatuszki" dziękują w imieniu dzieci za przekazanie zabawek  (klocki, lalki, układanki ...) pani R. Bąk, A. Szewczyk, K. Strzeleckiej, M. Jurek, I. Miszewskiej oraz A. Jaźwiec.

Dziękujemy pani  W. Ruszczyńskiej i R. Tabor za przekazanie dzieciom  z grupy III "Kwiatuszki" czasopism dla dzieci.

Dzieci z grupy III "Kwiatuszki" dziekują pani A. Grobelnej za piekne puzzle i pani I. Madej za ofiarowane zabawki (koparka, helikopter, samolot...).

Nauczycielki grupy II "Kwiatuszki" dziekują Rodzicom: pani M. Tarczyńskiej i M. Ziętali za wzbogacenie grupy w nowe zabawki oraz pojemniki na zabawki.

Nauczycielki grupy  I "Słoneczka" dziekują panu  M. Tarasiewiczowi za ofiarowanie komputera.

Dyrekcja przedszkola składa podziękowania dla Nadleśnictwa Kolumna za ofiarowanie krzewów ozdobnych.

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim  jest;

 nie przez to, co ma, lecz  przez to,  czym się dzieli  z  innymi."

Jan  Paweł  II

nadlesnictwo kolumna logo

Nadleśnictwo w Kolumnie - dziękujemy za objęcie Honorowym Patronatem Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego: "Przyroda wierszem malowana", który odbył się w naszym przedszkolu 26 marca 2015 roku. W ramach współpracy Nadleśnictwo przekazało dla  uczestników oraz laureatów konkursu pamiątkowe nagrody. Czytaj więcej o konkursie recytatorskim >>

Serdecznie dziękujemy.


Szczególne podziękowania za pomoc w organizację Festynu, który odbył się w dniu 28 maja 2015 roku kierujemy do:

 1. Państwa Agnieszki i Grzegorza Szylberg. 
 2. Państwa Elżbiety i Zbigniewa Kwiecińskich. 
 3. Pana Krzysztofa Bartosa. 
 4. Pana Pawła Tomczaka. 
 5. Pani Krystyny Michlewskiej – Prezes PSS Społem w Pabianicach. 
 6. Pani Izabeli Rykała. 
 7. Pana Grzegorza Rosiaka. 
 8. Pana Adama Pewniaka - Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolumna.

banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013