^Powrót na górę
Get Adobe Flash player

Zajęcia z pedagogiem

Zajęcia wspierające rozwój prowadzone są indywidualnie przez pedagoga z dziećmi wymagającymi dodatkowego wsparcia.. Ich celem jest usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczo-motorycznych i wyrównywanie deficytów rozwojowych.

Zajęcia prowadzone są wg harmonogramu.

Prowadząca: Mariola Wyrwas - Witusik


banner regionalny ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013